În cinci localități din raionul Soroca sunt anunțate concursuri pentru ocuparea funcției de director

0
213

ATENȚIE! CONCURS!

 Direcția Învățământ Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției de  director al următoarelor instituții de învățământ:

 *Școala primară-grădiniță Slobozia Nouă

 *Școala primară-grădiniță Tătărăuca Nouă

 *Școala primară-grădiniță Niorcani

 *IP Gimnaziul Cremenciug

 *IP Gimnaziul Șolcani

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii .

Candidații pentru ocuparea funcției de conducător al instituției de învățământ preuniversitar depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca, biroul 211), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; copia actului de identitate; copia/copiile actului/actelor de studii; copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator   național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică; curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2; certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției; cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

   Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 29 martie 2021 inclusiv, ora 17.00.  Telefon de contact: 0230-22223,  0230-28637. 

 

 

 

Bibliografia concursului

 

 Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994

 

  Legea privind accesul la informație, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664;

 

Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 

Codul Educației nr. 152/2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014;

 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică;

 

 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar;

 

Regulamentul de atestare a cadrelor manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. nr. 454/2012;

 

PLANUL – CADRU pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2019 – 2020;

 

 Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului;

 

HG nr. 270/2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul inter sectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;

 

  HG nr. 523/2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației inclusive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Articolul precedentBarza a mai adus 10 copii: 6 fetițe și 4 băieței
Articolul următorCelor de la salubrizare – BRAVO, unor locatari iresponsabili – RUȘINE!
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.