Proiectul „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

0
85

PROIECTE ÎN DERULARE: Proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM) este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu finanțare din partea Uniunii Europene și a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Proiectul are două părți, PARTEA I are ca scop creșterea competitivității sectorului agroalimentar în Moldova, prin integrarea în lanțurile valorice domestice și globale, în special în sectorul soia, iar PARTEA II vizează consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir.

În PARTEA I a proiectului DevRAM, privind creșterea competitivității sectorului agroalimentar în Moldova, prin integrarea în lanțurile valorice domestice și globale, în special în sectorul soia, ADA a acordat un grant consorțiului format din Asociația austriacă Donau Soja International și ONG-ul moldovenesc Pro Didactica. Împreună, acestea implementează un proiect de trei ani în construirea lanțului valoric agroalimentar moldovenesc competitiv, modern și durabil, axându-se pe:
● Dezvoltarea capacităților de inovare și educație în agricultură în Moldova
● Creșterea accesului la piață și promovarea cererii de produse agroalimentare certificate și organice pe piața națională și pe cele externe
● Utilizarea standardelor și certificării pentru a crește performanța lanțurilor valorice
● Promovarea unui mediu favorabil pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura și produsele organice) și alinierea cadrului legal și a politicii documentelor Republicii Moldova la standardele de calitate ale UE
PARTEA I a proiectului contribuie direct la dezvoltarea sectorului prin activități planificate să îmbunătățească producerea de boabe de soia convenționale și organice, dezvoltarea de bune practici și introducerea de noi practici agricole inteligente din punct de vedere climatic. În al doilea rând, PARTEA I contribuie la crearea unei legături între sectorul agricol și mediul de afaceri cu Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic, prin îmbunătățirea standardelor și a conținutului didactic, consolidarea capacităților tehnice ale școlilor profesional tehnice și participarea elevilor la dezvoltarea afacerilor agricole din țară.
Pentru a dezvolta sectorul agricol și producerea de soia în 2020, proiectul a organizat un studiu vast și expertizat internațional, privind reglementările moldovenești în biosecuritate și percepția populației despre produsele nemodificate genetic. Rezultatele studiului au fost prezentate în două ateliere naționale și integrate în Planul Național de Acțiune pentru dezvoltarea sectorului soia în Moldova. Planul Național de Acțiune este un document strategic care a fost discutat cu principalele părți interesate în luna noiembrie și va fi implementat din 2021 ca parte a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii în Moldova.
Au fost revizuite și dezvoltate șapte noi standarde ocupaționale, două standarde de calificare, un nou curriculum fundamental și materiale didactice pentru formarea inițială în domeniul standardelor de calitate. Au fost revizuite și create și trei documente de politici pentru cadrul național de calificare, iar cadrele didactice au fost instruite.
Principalele rezultate pentru 2020 pot fi rezumate după cum urmează:
● Au fost organizate 12 ateliere publice pentru fermieri, producători și factorii de decizie.
● Au fost înființate 9 platforme demonstrative, inclusiv CEHTA, și au fost organizate 2 zile ale câmpului.
● Manualul de bune practici Donau Soja pentru cultivarea soiei și Manualul pentru producerea de soia organică în Europa au fost tipărite pentru Moldova.
● Sectorul de cercetare științifică în agricultură a fost susținut prin procurarea unei semănători pentru Institutul Selecția.
● Profesorii și managerii din CEHTA și din alte 6 instituții ÎPT au fost implicați în programul de formare care a inclus 14 discipline și 13 ateliere organizate.
● Au fost elaborate documentele și programele de reglementare pentru CEHTA și alte 6 programe pentru învățământul profesional continuu.
● Sala de instruire din CEHTA a fost renovată și reechipată.
● Curricula de formare în agricultura ecologică a fost elaborată și pilotată, iar profesorii instruiți.
● Capacitățile tehnice a 7 instituții ÎPT pilotate au fost îmbunătățite prin donație de mașini, instrumente, dispozitive, aparate, mecanisme etc.
● Au fost dezvoltate 11 pagini web pentru instituțiile ÎPT.
● 10 instituții ÎPT și 10 întreprinderi au primit suport în dezvoltarea capacităților de mentor a conducătorilor de practică.
● Au fost create 7 tururi video despre instituțiile ÎPT pentru a facilita orientarea în carieră.
● A fost facilitat primul export moldovenesc de 250 de mii de tone de soia organică în Spania.
● Capacitățile de prelucrare a soia în Moldova au fost consolidate, concentrându-se pe soia fără OMG și organică, îmbunătățind accesul la finanțare pentru producătorii de soia, prin achiziționarea echipamentelor de scanare a OMG-urilor și micotoxinelor pentru 5 entități locale de procesare a soiei și angajarea a peste 15 participanți ai lanțului valoric în dezvoltarea locală a lanțurilor valorice de soia.
Așteptăm cu nerăbdare să realizăm următoarele în 2021:
● Lansarea sălii de instruire CEHTA;
● Oferirea asistenței inițiale în afacere pentru 5 câștigători ai celor mai bune planuri de afaceri;
● Implementarea educației profesional tehnice continue pentru adulți în domeniul agroalimentar;
● Promovarea ÎPT agricol pentru tineri prin tururi video și videoclipuri despre educația agricolă;
● Organizarea stagiilor și vizitelor de studiu pentru studenți în întreprinderi și 2 vizite de studiu pentru producătorii de soia în România;
● Organizarea câmpurilor demonstrative și a zilelor câmpului;
● Organizarea a 4 cursuri de formare în cultivarea organică și convențională a soia;
● Oferirea sprijinului în sectorul de cercetare agricolă prin dotarea cu echipamente performante, sporirea capacităților tehnice a 12 școli profesional-tehnice și sprijinirea digitalizării procesului de predare prin achiziționarea echipamentelor IT;
● Promovarea primelor produse certificate din soia nemodificată genetic;
● Organizarea unei misiuni a cumpărătorilor europeni în Moldova și o întâlnire B2B;
● Implementarea cu succes a primilor pași din Planul Național de Acțiune pentru dezvoltarea sectorului soia în Moldova.
Reamintim, că avem ambiția de a mări suprafața cultivată cu soia până la 80 000 ha. Acest lucru poate duce la o creștere a exportului de soia și a produselor din soia din Moldova, în special cele fără OMG. Dezvoltarea lanțurilor valorice de soia înseamnă dezvoltarea unor sisteme agricole și alimentare de calitate, care vor aduce mari beneficii economice, ecologice și sociale.
Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare finanțează PARTEA II a proiectului cu un buget total de 8,7 milioane de euro. PARTEA II se concentrează pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir. Obiectivele proiectului sunt:
● Construcția unui nou sistem de canalizare în orașul Cantemir (lungimea planificată este de 18.1 km și va încorpora 3 stații de pompare a apelor uzate).
● Construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (68 m3/h).
● Optimizarea sistemului de alimentare cu apă care va permite o funcționare mai eficientă și va majora capacitatea de pompare a apei din Prut la 60 m3/h.
● Proiectul a oferit suport și consultanță pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în implementarea unei strategii de acoperire a cheltuielilor și o gestionare durabilă de exploatare și mentenanță (cu măsuri de protecție a mediului).


PARTEA II a proiectului a avut un început bun în 2020 prin finalizarea lucrărilor de proiectare pentru Stația de epurare a apelor uzate și stația de pompare a apei brute în ianuarie 2020. După procesul de aprobare a documentației de proiectare de la autoritățile competente, proiectul a intrat în faza de implementare activă. Lucrările de construcție au fost începute cu succes în februarie 2020 pentru toate cele trei componente ale proiectului (stația de epurare a apelor uzate, rețeaua de canalizare și stația de pompare a apei brute).

Proiectul a sporit vizibilitatea cooperării europene pentru dezvoltare în Moldova, prin diferite intervenții organizate împreună cu Uniunea Europeană.
Până în prezent am obținut următoarele rezultate ale proiectului:
● Finalizarea lucrărilor de modernizare a Stației de pompare a apei brute, care a fost pusă în funcțiune în noiembrie 2020.
● Finalizarea tuturor construcțiilor civile (100%) la stația de epurare a apelor uzate în noiembrie 2020 și începerea instalării echipamentelor mecanice și electrice.
● Jumătate din rețeaua de canalizare a fost construită. Din acestea: 10.588 m de țevi instalate (60% din total), 423 cămine de vizitare instalate (59% din total), 125 de racorduri de canalizare au fost instalate (26% din total).
● Au fost implementate mai multe activități de comunicare și sensibilizare cu participarea oficialilor și a reprezentanților comunității locale pentru a spori conștientizarea faptului, că toată lumea trebuie să aibă acces la apă și canalizare, așa cum este definit în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 6.
● Tariful pentru furnizarea apei potabile și de colectare a apelor uzate, care nu a fost modificat în ultimii 13 ani, a fost actualizat să reflecte costurile reale de exploatare și mentenanță și, prin urmare, să asigure sustenabilitatea sistemului și a serviciilor sale.
Pentru 2021, proiectul vizează următoarele obiective:
● Finalizarea tuturor lucrărilor de construcție în august 2021 și punerea în funcțiune a proiectului după efectuarea testărilor corespunzătoare.
● În plus, implementarea proiectul s-a adaptat la pandemia COVID-19 și va trebui să facă față provocărilor neașteptate pentru lucrările de construcție în 2021, ca și în 2020.
● Va fi organizată o ceremonie de finalizare a lucrărilor pentru a împărtăși tuturor experiența și rezultatele acestui proiect-pilot.
Din activitățile menționate anterior, peste 5000 de persoane din Cantemir vor beneficia de acest proiect. Deja în 2020, beneficiarii direcți din Cantemir au folosit o sursă de apă adecvată și suficientă. Înainte de începerea proiectului, alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza secetelor și a calității proaste a apei.

*Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul materialului este responsabilitatea exclusivă a Agenției Austriece pentru Dezvoltare și nu reflectă neapărat punctele de vedere a Uniunii Europene.
**Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din regiunea Caraibeană în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), este o unitate operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.

Articolul precedentAstăzi, persoane infectate – 1736, persoane decedate – 25. În raionul Soroca – 7 persoane infectate.
Articolul următorAstăzi mai este vreme călduroasă, dar sâmbătă și duminică se răcește
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.