Învățământul dual – „Școala fără șomeri” sau Calea sigură spre succes!

0
109

Dacă ești absolvent al gimnaziului, este firesc că te gândești ce cale să urmezi în viață. Îți propui, întâi de toate, să devii un bun specialist, să ai o profesie interesantă și bine plătită. Este și visul părinților, care doresc să te afirmi în viață, să ai o carieră de succes și o familie fericită și asigurată. Unii dintre tineri vor alege să facă liceul, apoi universitatea, acesta însă nu este singurul drum spre a atinge toate aceste scopuri. Există o alternativă — Învățământul profesional tehnic dual, o CALE SIGURĂ SPRE SUCCES!

• CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL?
Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și pe cele ale angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform necesităților companiilor.

• CUM SE REALIZEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL?
Sistemul dual de instruire combină formarea profesională în instituții de învățământ profesional tehnic și practica în întreprinderi (ucenicia). În procesul de formare accentul este transferat de la instituția de învățământ la întreprindere, unde se desfășoară atât instruirea practică, cât și componentele specifice instruirii teoretice. Astfel, de la 30% la 50% din planul de învățământ se desfășoară la școala profesională, centrul de excelență sau colegiu, unde se obțin cunoștințe teoretice, iar circa 70% — 50% din timpul dedicat instruirii se desfășoară la întreprindere, unde se învață meserie de la profesioniști din cadrul companiei. În plus, elevii-ucenici sunt răsplătiți lunar cu salariu. Responsabilitatea privind organizarea și funcționarea procesului de formare este partajată între instituția de învățământ și agentul economic. Această formă de învățământ este avantajoasă atât pentru tineri, care au garanția că studiile pe care le fac corespund rigorilor pieței muncii, cât și pentru angajatori, care contribuie și sunt siguri de calitatea pregătirii viitorilor angajați. Elevii pregătiți prin intermediul acestei forme de instruire se bucură de drepturile și statutul de elev și concomitent aceștia sunt și angajați conform legislației muncii, responsabili de procesele de muncă, calitatea producției, normarea activității, formele de retribuire a muncii prestate, și își asumă unui rol activ în viața întreprinderii.
La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă asigurat.


• ÎN CE CONSTĂ IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL?
Importanța învățământului profesional tehnic prin sistem dual devine tot mai evidentă la ora actuală. Calitatea învățământului reprezintă punctul de pornire și primul pas către o economie puternică și competitivă. Astfel, misiunea instituțiilor de învățământ profesional tehnic constă în pregătirea specialiștilor calificați, apți să se integreze cu ușurință în câmpul muncii, fără formări suplimentare.
Cel mai important însă este faptul că toţi au de câștigat. Atât elevii, companiile, piaţa muncii și economia țării în ansamblu.

• ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC ÎN SISTEMUL DUAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
Învățământul dual a debutat în Republica Moldova în anul 2014, majoritatea programelor de instruire având perioada de 2 ani. Numărul elevilor înmatriculați la studii duale a crescut constant, de la 153 elevi în anul de învățământ 2015-2016 la 1047 elevi în anul de învățământ 2021-2022. Actualmente, studiază în sistem dual 1601 elevi în cadrul a 31 instituții de învățământ profesional tehnic (dintre care 4 centre de excelență, 8 colegii și 19 școli profesionale), în parteneriat cu 154 agenți economici.
În total, în perioada 2015-2021, în învățământul profesional dual au fost implicate 49 instituții de învățământ, care au înmatriculat elevi la 66 de programe duale. Au absolvit învățământul profesional dual 2786 elevi, dintre care 1291 au fost angajați în câmpul muncii imediat după absolvire.

 Maria MITROFAN, specialist, Filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, consultant regional: Conform atribuțiilor, rolul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în Învățământul Dual constă în Coordonarea interacțiunii cu partenerii programelor dual VET din regiunea alocată filialei, diseminarea informațiilor relevante proiectului, planificarea activităților în domeniul de aplicare a proiectului… Activitatea de suport și monitorizare a învățământului dual este realizată de Camera de Comerț și Industrie.
11. Atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie sunt următoarele:
1) organizează, la solicitarea agentului economic, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori în producție la întreprinderi;
2) organizează, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sau a instituției de învățământ, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori din instituțiile de învățământ profesional tehnic și producție antrenați în procesul de instruire a elevilor în învățământul dual;
3) avizează curriculumul la meseria/profesia/specialitatea pentru învățământul dual;
4) instituie Comisia pentru constatarea gradului de conformitate a agentului economic (în continuare — Comisie) necesar pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională în învățământul dual;
5) recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării agenții economici conformi pentru desfășurarea învățământului dual;
6) ține evidența agenților economici care participă la realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual;
7) deleagă reprezentanți în calitate de membri ai comisiilor de evaluare și calificare în învățământul dual;
8) acordă suport și asistență agenților economici interesați sau implicați în realizarea programelor de formare profesională prin învățământ dual;
9) la solicitarea ucenicului/agentului economic, acordă suport și asistență elevilor la întreprindere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.