DISPOZIȚIA numărul 21 a Comisiei Situații Excepționale: de la A la Z

0
2600

  Conform deciziei Comisiei Situații Excepționale, începând cu ziua de luni vom putea să ne plimbăm prin parcuri, iar multe magazine îşi vor relua activitatea. CSE a mai decis că vacanţa forţată pentru majoritatea bugetarilor să fie extinsă până în data de 4 mai. A fost aprobată de asemenea o listă de curse aeriene charter pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova.

   Așadar, „În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

 1. Zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:

1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;

1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;

1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.;

1.4. I.P. „Agenția Servicii Publice”, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

1.5. Băncii Naționale a Moldovei.

 1. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.
 2. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 27 aprilie – 30 aprilie 2020:

3.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);

3.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.

 1. Zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.
 2. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 27 aprilie – 30 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.
 3. Începînd cu data de 27 aprilie 2020 se permite aflarea persoanelor în parcuri, în grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu respectarea distanței sociale.
 4. Reluarea începînd cu data de 27 aprilie 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, a activităților de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri, prin unitățile comerciale specializate, cu excepția celor amplasate în centre comerciale și piețe (inclusiv piețe auto).
 5. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.:

8.1. bunurile oferite cu titlu de donație pentru necesitățile instituțiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova, în baza Acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la data de 17 aprilie 2020 în orașul Ankara (Turcia);

8.2. măștile medicale și echipamentele de protecție, oferite cu titlu de donație pentru Instituția Medico–Sanitară Publică Centrul național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Primăria municipiului Chișinău, de către Întreprinderea cu Capital Străin „HUAWEI TECHNOLOGIES” S.R.L.;

8.3. măștile medicale, oferite cu titlu de donație Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, importate de către operatorul economic „MALL ONLINE” S.R.L.

 1. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea financiară a personalului din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, pe perioada stării de urgență, începînd cu data de 1 aprilie curent, se stabilește:

9.1. spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază pentru personalul implicat în prevenirea, supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID–19 din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulte) comuna Brânzeni, raionul Edineț și comuna Cocieri, raionul Dubăsari;

9.2. spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la 50% din salariu de bază pentru personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială cu excepția celor prevăzute la punctul 9.1. din prezenta Dispoziție;

9.3. mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul instituției, în funcție de aportul și profesionalismul angajatului proporțional timpului efectiv lucrat;

9.4. sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate constituie parte a salariului și se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare;

9.5. sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate acordat nu participă la formarea salariului lunar pentru calcularea diferenței de salariu și nu se include în limita părții variabile a salariului lunar.

 1. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență nu se limitează munca suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.
 2. Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (21) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență orele de muncă suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, implicați nemijlocit în acțiuni de prevenire, control și tratare a infecției COVID–19, se calculează în mărime ordinară.
 3. Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale și Hotărârii Guvernului nr. 506/2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale, în perioada stării de urgență se va asigura cu alimentație și produse igienico-sanitare conform normativelor stabilite în actele normative menționate, inclusiv și personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială implicat în prestarea serviciilor beneficiarilor.
 4. Se permite persoanelor fizice, cetățeni ai altor state, care fac parte din componența echipajelor navelor sau sunt antrenate în pilotarea acestora, traversarea frontierei de stat, cu prezentarea următoarelor documente:

13.1. Documentul de călătorie valabil (pașaport);

13.2. Nominalizarea din partea operatorului/armatorului navei – pentru nave maritime;

13.3. Certificatul de călătorie al membrului echipajului navei, pentru prezentare autorităților de control. Modelul Certificatului se anexează.

 1. Se autorizează intrarea, în data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Chișinău și șederea temporară, pînă la data de 03 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetățean francez și a unui cetățean britanic, membri ai echipajului de zbor al companiei aeriene Wizz Air. Reprezentanții oficiului Wizz Air în Republica Moldova vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei de la punctul de intrare pînă la locul de staționare (odihnă) și vice-versa.
 2. Se prelungește autorizarea șederii temporare, pînă la data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a 5 cetățeni ucraineni, membri ai echipajului elicopterului operatorului ROSAVIA, fără părăsirea teritoriului Aeroportului International Mărculești, dispusă prin punctul 9 din Dispoziția nr. 19 din 17 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 3. Se autorizează intrarea, în data de 24 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Mărculești, și șederea temporară, pînă la data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a 5 cetățeni ucraineni, membri ai echipajului elicopterului operatorului ROSAVIA, fără părăsirea teritoriului Aeroportului International Mărculești.
 4. Se autorizează intrarea, în data de 25 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci și șederea temporară, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul Republicii Moldova, a 4 cetăteni ucraineni, specialisti ai companiei aeriene ROSAVIA. Reprezentanții Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a reprezentanților companiei aeriene ROSAVIA de la punctul de intrare pînă la Aeroportul International Mărculești, fără părăsirea teritoriului aeroportului.
 5. Se autorizează organizarea curselor aeriene charter suplimentare pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, în perioada 27 aprilie – 3 mai 2020:

VARȘOVIA- CHIȘINĂU

FRANKFURT – CHIȘINĂU

VERONA/VENEȚIA – CHIȘINĂU

LONDRA – CHIȘINĂU.

 1. Se aprobă graficul curselor aeriene:

19.1 pentru 04-10 mai 2020:

LONDRA – CHIȘINĂU

MILAN – CHIȘINĂU

MOSCOVA – CHIȘINĂU

ST.PETERSBURG – CHIȘINĂU

PARIS – CHIȘINĂU

NEW YORK – CHIȘINĂU

19.2 pentru 11-17 mai 2020:

LONDRA – CHIȘINĂU

VERONA/VENEȚIA – CHIȘINĂU

PARIS – CHIȘINĂU

MOSCOVA – CHIȘINĂU

 1. Se autorizează zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană MHS AVIATION GMBH, din 27 aprilie 2020, COLOGNE – CHISINAU – VIENNA.
 2. Se autorizează zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană FLY TYROL, din 26 aprilie 2020, VIENNA – CHISINAU – VOSLAU.
 3. Se autorizează cursa de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, din 28 aprilie 2020, BUCUREȘTI – CHIȘINĂU.
 4. Se introduce, începînd cu data de 25 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în satul Cișmichioi și satul Etulia, raionul Vulcănești.
 5. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în data de 27 aprilie 2020.
 6. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 7. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.