Curtea de Conturi: Și în raionul Soroca nu au fost respectate prevederile legale la acordarea unor locuințe sociale

1
2828
Fotografie simbol

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat că la acordarea unor locuințe sociale, inclusiv în raionul Soroca, nu au fost respectate prevederile legale la organizarea, realizarea și monitorizarea implementării acestui proiect. Președintelui rаiоnului Soroca și Consiliului Raional i se cere revizuirea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Subiectul se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional Soroca din 28 octombrie 2021. 

În textul Ноtărârii Curții de Conturi nr. 36 din 16 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului сопfоrmității asupra implementării Proiectului de construcție а locuințelor pentru рăturile socialmente vulnerabile se menționează și ambiguitățile cadrului normativ, рrесum și lipsa uпоr mecanisme de vеrifiсаrе а informațiilor prezentate la dерunеrеа cererilor de сătre solicitați, care au condiționat repartizarea lосuiпțеlоr sociale unor beneficiari саrе nu corespund criteriilor stabilite prin cadrul legal. „Totodată, lа repartizarea locuințelor sociale, APL de nivelul II саrе au paгticipat în cadrul Proiectului nu аu respectat în unele cazuri рrеvеdеrilе legale, îп final beneficiind de locuințe sociale persoane neeligibile, саrе au venituri salariale peste limita stabilită de cadrul legal, precum și dețin bunuri imobiliare”.

Cât privește încălcările depistate la Soroca, acestea sunt mai multe, printre care în șapte cazuri (din doar o parte controlate) contrar prevederilor legale s-au repartizat locuințe sociale unor beneficiari care nu corespundeau criteriilor de eligibilitate cu privire la veniturile obținute. 

Analogic, un solicitant din r-nul Soroca a prezentat certificatele privind venitul său și al membrilor familiei sale de la un singur loc de muncă, acesta constituind pentru perioada 2017-2019 suma de 412,0 mii lei, sau 11,4 mii lei lunar. Însă, examinând datele din baza de date fiscală, auditul a constatat că această familie a obținut în anii 2017-2019 venituri în sumă totală de 799,0 mii lei, sau 22,2 mii lei/lunar. Din cauza neprezentării datelor veridice de către solicitant, Comisia din cadrul CR Soroca a repartizat acestui beneficiar și familiei sale o locuință socială, cu toate că aceștia au dobândit în perioada examinată venituri mai mari față de limita stabilită de cadrul legal (11,0 mii lei/lunar pentru 2 adulți și 2 copii pentru anul 2019).

Contrar prevederilor pct.4 subpct.3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.75 din 14.05.2014, cât și Regulamentelor CR, la Soroca în 9 cazuri (din doar câteva verificate), au repartizat locuințe sociale beneficiarilor, cu toate că aceștia din urmă sau membrii familiilor lor au deținut la momentul depunerii cererilor locuinţe pe teritoriul țării, terenuri pentru construcția de locuinţe, precum și terenuri cu altă destinație.

Alt solicitant din raionul Soroca a depus cerere pentru prelungirea contractului de locațiune în anul 2020, în baza categoriei „c” – familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care cresc cel puțin 2 copii minori, iar Comisia, contrar prevederilor pct.4 subpct. 1) din Regulament, i-a acceptat cererea și a prelungit contractul de locațiune. Examinând datele din baza de date fiscală (reports.fisc.md), auditul a constatat că beneficiarul a obținut venituri în perioada 2017-2019 în sumă totală de 672,4 mii lei, sau 18,7 mii lei/lunar, ceea ce este cu 9,2 mii lei/lunar mai mult față de venitul limită pentru anul 2020 calculat conform scalei Oxford pentru 1 adult și 2 minori (9,5 mii lei/lunar).

Altă constatare contrară prevederilor pct.4 subpct. 2[1] și pct.10, subpct.5[2] din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.75 din 05.2014, este că niciun solicitant din raionul Soroca nu a depus la cererile înaintate Certificatul cu privire la înregistrarea solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, eliberat de APL, cu indicarea componenței familiei. Acest fapt demonstrează că acești solicitanți nu se aflau într-o situație social-economică vulnerabilă. Tot contrar prevederilor pct.10 subpct.10 din Regulament, în 12 cazuri la Soroca solicitanții, nu au prezentat certificatul eliberat de APL pe teritoriul căreia domiciliază, care confirmă faptul că aceștia nu au beneficiat din partea statului şi APL de credite preferențiale şi susținere exprimată prin materiale de construcție pentru construcția de locuințe sau asistență financiară în acest scop. Iar contrar prevederilor pct.10 subpct.11 din Regulament, în 20 de cazuri solicitanții din raionul Soroca nu au prezentat certificatul eliberat de primăria unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia domiciliază, ce confirmă faptul că aceștia nu au participat la privatizarea locuințelor, loturilor pentru construcție, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obținute anterior de la stat;

Contrar prevederilor pct.10 subpct.9 din Regulament, 5 solicitanți din r-nul Soroca nu au depus certificatul din partea angajatorului/autorității fiscale/băncii cu privire la venitul lor şi venitul membrilor familiilor lor sau altor persoane întreținute pentru ultimii trei ani, inclusiv venitul obținut din dobânda unor conturi de depozit, alocații, beneficii şi beneficii sociale în numerar;

Președintele Raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, nu a dorit să comenteze situația, iar Angela Leahhu, Șefa Secției Economie a Consiliului Raional Soroca ne-a spus că membrii comisiei nu au făcut intenționat ilegalitățile și că este mai degrabă vorba de ambiguitățile cadrului normativ.

1 COMENTARIU

  1. Stimată lumea avem nevoie de dumneavoastră părinții mei au 7 copii pentru că îmi am adresat la dumnealor dorienii au respins tot nu sunt locuri la părinții mei sunt probleme Casa este avariată e tot ne duc din nas că nu sunt pentru neavoastră biancă nu au 35 de ani lui trăit munciți la stat așa ninsă Demis da doar nu ai vrea ca să vedem pentru ce e nou în mine sau dat la casă Socială pentru noi suntem din soroca bagă am ca dumneavoastră să ne ajutați Tata are 80 de ani doar vă rugăm din tot sufletul E nouă nu ne dau răspuns Mulțumim frumos

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.