A fost anunțat Concurs pentru ocuparea funcției de director al IP LT „Petru Rareș” din Soroca

0
665

Direcția Învățământ Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției de  director al Instituției Publice Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii .

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ preuniversitar depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca, biroul 211), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; copia actului de identitate; copia/copiile actului/actelor de studii; copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică; curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2; certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției; cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 15 februarie 2021 inclusiv, ora 17.00.    Telefon de contact: 0230-22223,  0230-28637.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.