Victor Său: „Soroca se va transforma într-un veritabil oraş european”

1
113
A renăscut şi strada Renaşterii!

Anul 2016, cu toate bunele şi relele, este pe sfârşite şi, conform unor reguli nescrise, dar respectate cu stricteţe de autorităţi, în ajunul Anului Nou se fac unele totalizări şi se trasează planuri pentru viitor. Pentru a nu schimba tradiţia, noi l-am rugat pe domnul Victor Său, primarul municipiului Soroca, să ne vorbească despre activitatea instituţiei pe care o conduce, dar nu oricum, ci… în cifre şi poze.

Pentru asigurarea şi susţinerea dezvoltării municipiului Soroca, în anul 2016 a fost elaborat şi aprobat bugetul la partea de venituri în sumă de 37929,6 mii lei şi executat — 29225,8 mii lei, ce constituie 77,1% faţă de cel iniţial aprobat, inclusiv transferurile de stat au fost aprobate în sumă de 20511,4 mii lei şi executate în sumă de 20667,3, ori 100,8% faţă de planul aprobat. Au fost anunţate şi organizate 42 de proceduri de achiziţii publice în suma totală de 12037,8 mii lei şi contract de valoare mică în suma totală de 3633,5 mii lei. În total: 5600,0 mii lei. În baza desfăşurării licitaţiilor au fost procurate materiale pentru Serviciul de amenajare şi înverzire a teritoriului în sumă de 1435,2 mii lei. A fost procurat amestec de beton asfaltic fierbinte pentru drumuri — 595,1 mii lei; a fost procurată piatră concasată — 360,0 mii lei.

Strada Poienelor are în prezent o altă "faţă"
Strada Poienelor are în prezent o altă „faţă”

Au fost reparate străzi şi trotuare care erau într-o stare deplorabilă şi provocau situaţii de risc pentru transport şi pietoni, şi anume: lucrări de reparaţie a unei porţiuni de drum pe str. Renaşterii — 1122,9 mii lei; lucrări de reparaţie a două porţiuni de drum pe str. V. Stroescu — 1102,6 mii lei; lucrări de reparaţie a unei porţiuni de drum pe str. Bolintineanu — 714,5 mii lei; lucrări de reparaţie a trotuarelor în centrul oraşului — 491,3 mii lei; lucrări de reparaţie a unei porţiuni din str. Calea Bălţului în sumă de 635000 lei; lucrări de reparaţie în variantă albă a străzilor Poienelor, cheiului r. Nistru, strada centrală din regiunea Maternităţii, str. Busuiocului, str. Sânzienilor, str. Teilor, str. Iachir; plombarea străzilor din intravilanul oraşului: str. Decebal, C. Negruzzi, M. Eminescu, G. Vieru, M. Sadoveanu, V. Alecsandri, D. Cantemir, M. Corneţi, V. Stroescu. În cartierul Soroca Nouă a fost implementat un proiect de amenajare a parcului „Paradis” cu instalarea balustradei, amenajarea parcului cu bănci şi urne pentru gunoi, iluminarea parcului şi a plajei în suma totală de 286000 lei, dintre care contribuţia primăriei — 180000 lei. Continuă implementarea proiectului de reconstrucţie a iazului „Ivancea” şi curăţirea râului Racovăţ, pentru anul 2016 au fost implementaţi 829207 lei. Lucrările continuă. În anul 2016 au fost procurați 60 de arbuşti, 1000 de trandafiri şi 4800 un. de flori cu sădirea lor pe tot teritoriul oraşului şi amenajarea parcului din preajma cetăţii — 100000 lei.

Strada D. Bolintineanu: cum a fost și...
Strada D. Bolintineanu: cum a fost și…
...cum este acum!
…cum este acum!

În anul care pleacă în istorie au fost executate lucrări de reparaţie a faţadei din grădiniţa nr. 15 — 44,4 mii lei; grădiniţa nr. 6 — pavarea intrărilor în blocul instituţiei — 8000 lei; grădiniţa nr. 5 — instalarea jgheaburilor şi burlanelor pe tot perimetrul clădirii — 13000 lei; grădiniţa nr. 7 — reparaţii cosmetice în incinta clădirii — 40061,21 lei; grădiniţa nr. 12 — lucrări de schimbare a 5 uşi din material PVC în interiorul clădirii, pavajul — 16945 lei; grădiniţa nr. 17 —lucrări de reparaţie a sistemului de ventilare şi iluminare — 40000 lei; grădiniţa nr. 16 — lucrări de reparaţie cosmetică în incinta clădirii — 17200 lei; grădiniţa nr. 15 — lucrări de reparaţie a fisurilor tencuielii exterioare cu vopsirea faţadei şi reparaţia fisurilor din interiorul clădirii cu vopsirea suprafeţelor — 44429,82 lei. În total a fost folosită suma de 179,9 mii lei.

Conform raportului de monitorizare „Guvernare locală deschisă pentru cetăţeni activi şi informaţi”, prezentat la 11 octombrie de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, oraşul Soroca, alături de oraşele Chişinău şi Făleşti, este printre primele localităţi cu cel mai ridicat nivel de transparenţă.

Pe parcursul anului Primăria în comun cu CALM şi USAID a participat la seminare, unde au fost discutate, examinate problemele administraţiei publice locale şi trecerea sistemului bugetar la un program internaţional legat de scopuri administrative şi performanţe şi sistemul SIA privind „Achiziţii publice”. Participarea în Proiectul „Unda Verde” — 6396,0 lei. 2015 — Contribuţia în Proiectul „Case de locuit sociale”. Proiectul dat a fost implementat în parteneriat cu Consiliul raional Soroca. La iniţiativa primarului oraşului pentru prima dată a fost instituită plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului în scopul protecţiei sociale a familiilor cu copii şi stimularea creşterii natalităţii în oraşul Soroca. Au fost alocate: indemnizaţii pentru copiii nou-născuţi în anul 2016 — 148 cereri (145 persoane x 3000 lei, 3 persoane x 5000 lei) în total — 450,0 mii lei; indemnizaţii unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsnicie neîntreruptă — 6 cereri în sumă de 6,0 mii lei; ajutoare materiale în sumă de 271,2 mii lei; Uniunea veteranilor războiului din Afganistan — 10,0 mii lei; Uniunea veteranilor de războiul pentru independenţa şi integritatea RM — 10,0 mii lei; Asociaţia obştească „Uniunea Cernobîl” — 10,0 mii lei; învingătorilor la competiţiile sportive — 10,0 mii lei; donatorilor de sânge — 10,0 mii lei; Asociaţia obştească SCE — 10,0 mii lei; Asociaţia nevăzătorilor — 25,0 mii lei; Centrul „Dacia” — 10,0 mii lei; participanţilor şi văduvilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial (20 persoane) — 27,2 mii lei; persoane fizice (17 la număr) — 149,0 mii lei.

Unui oraş european îi stă bine înconjurat de flori...
Unui oraş european îi stă bine înconjurat de flori…

Pe perioada iulie 2015 — 1 noiembrie 2016 în adresa Primăriei au parvenit 1869 petiţii. Un loc deosebit, ca şi în anii precedenţi, ocupă petiţiile privitor la reglementarea regimului proprietăţii funciare. Au fost înregistrate 394 dispoziţii cu privire la activitatea de bază şi 287 dispoziţii cu privire la personalul scriptic, pe care în fiecare lună, până la data de 5, le prezentăm la OT Soroca al Cancelariei de Stat. Au avut loc 13 şedinţe ale Consiliului orăşenesc la care s-au aprobat 382 decizii, 87 proiecte de decizii nu s-au adoptat, 83 — s-au suspendat, 32 de proiecte nu s-au examinat.

Pe parcursul perioadei 2015-2016 pe pagina web şi reţelele de socializare ale primăriei oraşului au fost publicate peste 300 articole, avize, anunţuri şi alte informaţii ce reflectă viaţa cotidiană a oraşului. În conformitate cu legislaţia în vigoare au fost amplasate pe pagina web în jurul de 600 de proiecte de decizii, 580 de decizii, 13 procese-verbale ale şedinţelor Consiliului orăşenesc, diverse regulamente, bugetul oraşului Soroca pe anul 2016. În conformitate cu raportul de monitorizare „Guvernare locală deschisă pentru cetăţeni activi şi informaţi”, prezentat la 11 octombrie de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” ”Autorităţile locale din Moldova”, oraşul Soroca este printre primele localităţi cu cel mai ridicat nivel de transparenţă. Cele mai bune exemple privind transparenţa în administrarea proprietăţii publice sunt autorităţile publice locale din Soroca, Făleşti şi Chişinău.

Proprietăţile viitoare de dezvoltare a municipiului Soroca

Parcul "Paradis " de la Soroca Nouă
Parcul „Paradis ” de la Soroca Nouă

Într-o perspectivă mai mult sau mai puţin apropiată ne propunem următoarele: Construcţia la standarde europene a staţiei de epurare, prin implementarea proiectului comun cu guvernul Sloveniei; construcţia unei staţii de sortare a deşeurilor menajere, reciclarea gunoiului în vederea protecţiei mediului; curăţarea şi reabilitarea albiei râului Racovăţ, cu spaţii verzi amenajate în adiacent, alei, zone de agrement în raza oraşului; amenajarea unei piste pentru biciclişti pe Cheiul Nistrului; asigurarea iluminatului public integral pe bază de LED sau alte tehnologii avansate; amenajarea curţilor de bloc, inclusiv cu pavaj şi locuri de parcare; păstrarea centrului istoric în volumetria actuală a clădirilor, inclusiv celor care nu sunt monumente istorice; încurajarea dezvoltării infrastructurii sportive şi a turismului rural, formarea de circuite turistice şi includerea lor în circuitele istorice regionale; aprobarea Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă; adoptarea unor reguli mai stricte în domeniul construcţiilor, în special în Centrul istoric: limitarea gradului de ocupare a terenului, limitarea mai strictă a regimului de înălţime, reglementarea densităţii construcţiilor, creşterea numărului minim de locuri de parcare, excluderea culorilor stridente; aprobarea gamei coloristice în construcţii, pornind de la culoarea materialelor naturale utilizate istoric în zonă: piatră albă de calcar, cărămidă, ţiglă, nisip, lemn…

Profitând de ocazie, vreau să mulţumesc tuturor locuitorilor municipiului Soroca pentru încrederea acordată. Proiectul de păstrare a identităţii municipiului Soroca, de păstrare a patrimoniului, dar şi de modernizare şi dezvoltare în conformitate cu standardele europene. Mulţumesc în special tuturor colegilor din echipa primăriei, angajaţilor direcţilor şi întreprinderilor pentru aportul adus la consolidarea municipiului Soroca. La fel mulţumesc consilierilor orăşeneşti care au sprijinit eforturile primăriei. Nu în ultimul rând, mulţumesc presei, care reflectă obiectiv activitatea noastră şi contribuie la formarea unei percepţii corecte asupra realităţilor existente. Exprim recunoştinţa mea faţă de societatea civilă şi partenerii noştri de dezvoltare pentru contribuţia adusă la prosperarea oraşului. În acelaşi timp, regret că nu toţi depun eforturi pentru a rezolva problemele existente.

A renăscut şi strada Renaşterii!
A renăscut şi strada Renaşterii!

Procesul de modernizare a oraşului este unul continuu, de aceea insist să muncim în continuare, să respectăm standardele europene, să asigurăm transparenţa, pentru a apropia ziua când locuitorii urbei vor avea o calitate a vieţii mai înaltă, un trai liniştit, decent şi prosper la ei acasă. Sunt convins că municipiul Soroca merge ferm pe drumul care duce spre un viitor cu adevărat european. Sunt convins că împreună, umăr la umăr, vom asigura stabilitatea socială, armonia interetnică şi vom face tot ce ne stă în puteri pentru a face ca localitatea noastră să fie una dintre cele mai frumoase şi atractive în Republica Moldova.

Din Raportul cu privire la activitatea Primăriei oraşului Soroca în anul 1016

1 COMENTARIU

  1. Sa va fie rusine sa va laudati cu strada Renasterii.Si mai bagati si poze cu case fara permis.Aveti pur si simplu noroc ca aveti de aface cu un continget de societate demoralizata.Eu sincer nu inteleg acei vecini de mai jos ,unde drumul cum a fost asa si a ramas.In fata unor citeva mii de oameni s-a reparat o strada pina unde va convine.Mai bine ati explica unde sunt promisiunile ca aceasta strada va vi renovata pina in septembrie 2015 , cu trotuare si iluminare.Pe mine nu ma afecteaza si pot sa trec cu vederea mie mi-au facut drum ,da acei subnormali care i-au dus capul sa-si cumpere masini scumpe si sa le distruga prin gropi. Explicati va rog un lucru bani pentru finisarea drumului pe toata strada Renasterii cu trotuare si iluminare nu v-au ajuns sau spumat.Daca societatea din Soroca ar fi un pic mai desteptata ,sincer n-ati mai imbla voi asa tantosi .Situatia in oras este sub limita normalului .Asa ca la capitolul acesta ,incepeti a lucra bine. Consider ca problema actualei elite este cumatrizmul si prietenii bine aranajti in posturi. Domnul Primar eu sincer cred in potentialul d-stra si stiu ca daca vreti puteti face lucruri marete.Si unicul lucru care va lipseste este sa fiti mai alaturi de cetateni si sa puneti becuri led din fonduri europene la stilpi nu numai la comisari de politie dar si tuturor cetatenilor. Daca credeti ca lumea tace inseamna ca totui ok ,lumea intelege totul si unicul ce cistigati este rincor.Aveti o serie de prietenari pentru care va rupeti fundul,dar aveti miii de cetateni pe care ii ignorati.Pine nu o sa va schimbati Soroca nu o sa devina oras European cu certitudine……….

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.