Peste 20 de chestiuni, inclusiv suspendarea temporară a plăţii indemnizaţiei unice la naşterea copilului, au fost incluse în ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal

0
208
 Marți, 22 noiembrie 2022, cu începere de la ora 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal.
Ordinea de zi:
Cu privire la corelarea şi modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar
Cu privire la aprobarea numărului suplimentar de ore didactice pentru conducătorii instituţiilor din subordinea Primăriei mun. Soroca
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Anna Ojog, viceprimar
Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal
Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 7/20 din 25.09.2020
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 19/50 din 13.10.2022
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului aferent bisericii cu nr. cadastral XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de cet. XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la aprobarea divizării bunului imobil din str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor comise în procesul măsurărilor masive
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la corectarea erorilor comise în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. SXXXXX cu nr. cadastral XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale mun. Soroca
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Zinaida Captari, specialist
Cu privire la suspendarea temporară a plăţii indemnizaţiei unice la naşterea copilului.
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca
Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal
Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:
17.11.2022, ora 13.30, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.
18.11.2022, ora 14.00, biroul nr. 414 – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială
18.11.2022, ora 13.30, biroul nr. 417 – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.
În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului. (SURSA: Primăria municipiului Soroca)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.