La mulți ani, POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA! La mulți ani, POLIȚIA SOROCEANĂ!

0
2229

Inspectoratul de poliţie Soroca deserveşte o suprafaţă de 104,300 hectare cu o populaţie totală de 94,986 persoane. Cu prilejul sărbătorii profesionale, putem spune cu toată certitudinea că în anul 2022 instituția a funcționat mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii… 

Inspectoratul de Poliție Soroca: mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii
Octavian CEBOTARENCO,
șef al Inspectoratului de Poliție Soroca, comisar principal
Inspectoratul de poliţie Soroca deserveşte o suprafaţă de 104,300 hectare cu o populaţie totală de 94,986 persoane. Astfel, pe teritoriul deservit de către Inspectoratul de poliţie Soroca sunt 35 de primării, care, la rândul lor, includ 68 de localităţi, dintre care: 34 — comune, 33 — sate şi municipiul Soroca. Raionul Soroca este divizat în 4 sectoare de poliţie: Soroca, Bădiceni, Stoicani, Căinarii Vechi. De la începutul anului 2022, pe teritoriul r-lui Soroca au fost înregistrate 384 infracţiuni (faţă de 394 infracţiuni înregistrate în perioada anului precedent). Stabiliţi autorii pe 327 infracţiuni (faţă de 309 infracţiuni, anul precedent), procentul descoperirii constituind 85,16. Nivelul infracţional constituie o scădere cu — 2,54% faţă de anul precedent.
Pe parcursul anului curent au fost finisate 316 cauze penale. Înaintate propuneri procurorului pentru finisarea urmăririi penale pe 327 cauze penale, 270 cauze penale au fost trimise în judecată, 28 cauze penale au fost încetate, 17 cauze penale au fost clasate. De către agenţii constatatori din cadrul IP Soroca au fost întocmite 4104 procese-verbaleAccidente rutiere în perioada dată au fost înregistrate 314 cazuri, dintre care: 0 accidente rutiere cu consecinţe grave faţă de 9 înregistrate anul precedent, în urma cărora au fost traumatizate 39 persoane faţă de 46 înregistrate anul precedent, 4 persoane decedate anul curent, 9 anul precedent. În urma măsurilor de profilaxie au fost documentate şi înregistrate 350 de contravenţii. Începând cu 24 februarie 2022, întreg personalul poliției a fost trecut la regim intensiv de activitate, în legătură cu declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, drept urmare angajații inspectoratului au fost și sunt antrenați în continuare direct în procesul de gestionare a fluxului migrațional și asigurarea ordinii și securității publice refugiaților în teritoriul deservit.
Sărbătoarea profesională — Ziua Poliţiei Republicii Moldova, pe care o marcăm în fiecare an pe 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a vă adresa felicitări călduroase, urări de sănătate şi succes în serviciu. Întotdeauna aţi demonstrat un înalt patriotism, profesionalism şi sperăm că simţul datoriei, bărbăţia şi curajul de care aţi dat dovadă în activitatea de zi cu zi pe parcursul acestor ani vor servi drept exemplu pentru toţi cei care şi-au legat viaţa de apărarea activă a drepturilor omului, asigurarea ordinii publice şi lupta contra criminalităţii. Sunt convins că întregul efectiv al Inspectoratului va depune şi în continuare toate eforturile pentru a depăşi greutăţile de moment, asumându-şi în faţa cetățenilor angajamentul de a activa mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii în ţară.
Urez tuturor angajaţilor, veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, liniște în suflet, răbdare, fericire şi împliniri personale şi profesionale, să obţineţi şi în viitor succese deosebite în activitatea ce o desfăşuraţi.
La mulți ani, Poliția Republicii Moldova!

Probleme de efectiv sunt mai puține, iar incompletul este de 4,7 la sută
Valeriu GUŢAN,
șef al Secţiei resurse umane, comisar
Pe parcursul anului curent, în cadrul ecţiei resurse umane a fost înregistrată o creştere la compartimentul încetării raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special, comparativ cu perioada analogică a anului trecut. Motivele deseori invocate de către angajaţi sunt lipsa spaţiului locativ propriu/timpul insuficient pentru familie, cât şi salariul modest. Însă prin implicarea directă a angajaţilor secţiei au fost întreprinse activităţi de recrutare/selectare din sursa internă/externă, fiind identificaţi candidaţi pentru angajarea în cadrul Poliţiei, fapt ce a dus la diminuarea/completarea funcţiilor vacante (incompletul este 4,7%).
La finele acestui an, putem să constatăm că în cadrul instituţiei a fost creat un climat moral-psihologic favorabil prin aplicarea unui management eficient de către conducerea entităţii, prin intermediul Secţiei resurse umane. Prin urmare, pentru anul viitor ne propunem asigurarea unui control riguros la capitolul completarea funcţiilor vacante, formarea profesională continuă, îmbunătăţirea permanentă a climatului moral-psihologic, întreprinderea măsurilor necesare întru prevenirea implicării salariaţilor în acte de corupţie, cât şi acordarea ajutorului metodico-practic pentru tinerii angajaţi şi persoanele care efectuează stagiul de practică în cadrul subdiviziunii.
În final, vin cu un mesaj de felicitare către toţi colegii mei, dar şi veterani cu prilejul aniversarii a XXXII-a de la crearea Poliţiei Republicii Moldova, dorindu-le multă sănătate, împliniri personale şi profesionale, linişte în suflet, pace în casele fiecăruia, multă putere, demnitate şi onoare în asigurarea ordinii publice în comunitate. La mulţi ani şi numai sănătate!

În Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi incidente au fost înregistrate 8337 informaţii
Stela TIGHINEAN-NOROC,
șef secție, comisar principal
Sarcina Serviciului de gardă, unde activează 8 angajați, este de a monitoriza situația operativă și a asigura înregistrarea informațiilor parvenite de la cetățeni, cât și prin intermediul Serviciului 112, precum și asigurarea fluxului informațional dedicat intervențiilor specifice, inițierea intervențiilor în cazul situațiilor de urgență sau de criză, precum și asigurarea securității sediului Inspectoratului, integrității armamentului, munițiilor și a mijloacelor speciale. Ofiţerii/subofițerii operativi de serviciu organizează şi dirijează în timpul serviciului cu grupele de reacționare operative și grupul operativ de urmărire penală, întru reacţionarea imediată, fixarea şi documentarea evenimentelor şi încălcării ordinii de drept.
Zilnic asigură coordonarea acţiunilor resurselor dislocate în sectorul administrativ în caz de săvârşire a infracţiunilor şi incidentelor, interacţiunea acestora cu forţele de sprijin şi complementare aflate la dispoziţie, precum şi acumularea, prelucrarea şi raportarea conducerii Inspectoratului a informaţiilor privind situaţia operativă din teritoriul deservit. De asemenea se asigură evidenţa sesizărilor, a altor informaţii cu privire la infracţiuni, fiind înregistrate în Registrul (R-2) 8337 informaţii.
Stimați colegi! Cu ocazia Zilei profesionale, Vă doresc să aveţi multă forţă pentru a răspunde la orice provocare cu promptitudine şi maximă eficienţă, multă sănătate, prosperitate şi noi realizări în activitatea profesională.

În anul 2022, au fost înregistrate 384 infracţiuni, faţă de 394 infracţiuni în anul precedent
Ion DENISENCO,
șeful interimar al Secției investigații infracțiuni a IP Soroca, comisar
Pe perioada anului curent, pe teritoriul raionului Soroca au fost înregistrate 384 infracţiuni, faţă de 394 infracţiuni înregistrate în perioada analogică a anului precedent, cu 10 infracțiuni mai puține decât în perioada analogică. Astfel, în urma măsurilor întreprinse au fost stabiliţi autorii a 327 infracţiuni (faţă de 309 infracţiuni anul precedent), procentul descoperirii a constituit 85,16% (faţă de 62,75% pe ţară). Nivelul infracţional constituie o scădere cu — 2,54%.
Ofiţerii de investigaţii din cadrul Secţiei au descoperit personal 67 infracţiuni. Dinamica infracţională pe teritoriul raionului Soroca denotă diminuare la aşa categorii de crime, cum ar fi: furt, escrocherie, leziuni corporale medii, amenințarea cu omor, păstrarea munițiilor, violența în familie, conducerea automobilului în stare de ebrietate. La compartimentul droguri este înregistrată o creștere cu 5 crime – 11 infracțiuni, față de 6 infracțiuni anul precedent.
În perioada de referinţă au fost declanşate 3 operaţiuni ”Căutare”, în rezultat au fost reținute 16 persoane. La începutul anului 2022, se aflau în urmărire penală 80 infractori, față de 83 infractori aflați în căutare în perioada analogică a anului trecut (cu 6 mai mulți). Pe parcursul perioadei de referinţă au fost anunţaţi în căutare 83 infractori, faţă de 43 ai perioadei analogice (cu 40 mai mulți). Din numărul total de infractori 68 au fost reţinuţi, faţă de 51 anul precedent (cu 17 mai mulți).
Cu prilejul Zilei profesionale, țin să Vă urez tuturor multă sănătate, bunăstare, devotament, responsabilitate și noi realizări în activitatea profesională și cea personală. La mulți ani, Poliţia Națională!

Paguba prin infracţiunile săvârşite de sustrageri a constituit 796414 lei, dintre care 581953 lei au fost restituite
Igor ROTARU,
șef secție, comisar principal
Pe parcursul anului 2022, Secția urmărire penală a avut în gestiune 506 cauze penale. S-au înaintat propuneri procurorului pentru terminarea urmăririi penale pe 374 cauze penale; pe 343 cauze penale au fost remise propuneri de punere sub învinuire și judecată; 31 cauze penale au fost propuse pentru încetare. Din cauzele penale finisate: 348 cauze penale au fost remise în judecată; 36 cauze penale au fost încetate pe motive de nereabilitare; 25 cauze penale au fost clasate pe motive de reabilitare conform art. 275 alin. (1) pct. 1) — 3) CPP.
În perioada nominalizată, în conformitate cu prevederile art.166 CPP au fost reţinute 28 persoane. Din cele 28 persoane, către 20 persoane a fost aplicată arestarea preventivă, 6 persoane a fost aplicată arestarea la domiciliu, 2 persoane eliberate în legătură cu aplicarea altor măsuri preventive. Prin infracţiunile săvârşite de sustrageri a fost pricinuită o pagubă în sumă totală de 796414 lei, dintre care în timpul urmăririi penale 581953 lei au fost restituite. Nivelul restituirii pagubei materiale constituie 73%. În baza materialelor examinate în ordinea art.274 CPP, pe parcursul anului 2022 în R-1 au fost înregistrate 842 sesizări, dintre care pe 391 sesizări au fost pornite cauze penale, în adresa procuraturii au fost înaintate 444 materiale cu propunere de a nu porni urmărirea penală.
Felicit toți colegii cu Ziua Poliției Naționale! Totodată, le urez tuturor felicitări cu prilejul sărbătorilor de iarnă: Crăciunul și Anul Nou. Fie ca Noul An 2023 să vă aducă pace, noroc și bucuria succesului. La Mulți Ani!

Au fost depistate şi documentate 4172 contravenţii, fiind aplicate sancțiuni sub formă de amendă în mărime totală de 2288625 lei
Iurie VASILACHI,
șef adjunct secţie, şef al SIC al SSP, comisar
În scopul prevenirii şi preîntâmpinării criminalităţii angajații Secției permanent desfăşoară lucrul individual profilactic cu categoriile speciale de persoane aflate în vizorul Poliţiei.
Astfel, la evidenţă specială în cadrul Inspectoratului de poliție Soroca se află persoane care sunt predispuse spre comiterea infracţiunilor şi contravențiilor după cum urmează: 216 persoane care comit contravenţii în sfera relaţiilor familiare, 98 dintre care au fost luate în evidenţă anul curent, iar 118 fiind din anii precedenți, 57 minori delicvenți și 15 familii ne-educogene. Pe domeniul violenței în familie au fost întreprinse un șir de măsuri în vederea diminuării actelor de violență în familie, prin urmare în cadrul intervențiilor la fața locului a angajaților din cadrul Secției securitate publică au fost eliberate 105 ordine de restricție de urgență, pentru protejarea victimelor de acțiunile/inacțiunile agresorului și obligarea respectării măsurilor de siguranță impuse.
În acest context, este de menționat că în privința agresorilor de familie au fost pornite 32 proceduri contravenționale pentru nerespectarea măsurilor stabilite prin ordinul de restricție de urgență. În scopul prevenirii furturilor din avutul proprietarului, de către angajații Secției au fost inspectate 1654 obiective unde se păstrează valori materiale, cu indicarea neajunsurilor depistate şi înaintarea a 447 recomandări.
De către angajații Secției securitate publică, pe parcursul acestei perioade, au fost depistate şi documentate 4172 contravenţii, fiind aplicate sancțiuni sub formă de amendă în mărime totală de 2288625 lei.
O atenţie deosebită se atrage la conlucrarea cu autorităţile publice locale, implicarea la menţinerea ordinii publice a formaţiunilor obşteşti, organizaţii particulare de detectiv şi pază şi alte organe abilitate.
Cu ocazia Zilei profesionale, dorim tuturor angajaţilor Inspectoratului de poliţie Soroca, veteranilor, precum şi familiilor multă sănătate, împliniri personale şi profesionale. Vă apreciem activitatea profesională îndeplinită cu dăruire de suflet, bărbăţie, omenie şi profesionalism. La mulţi ani!

Articolul precedentEconomisim cu cap: Care e temperatura ideală pe care să o menții în casă iarna aceasta?
Articolul următorZeci de copii din raionul Soroca au primit ”Surprize o claie, de la Moș Nicolae” / VIDEO
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.