Instalații de tratare a apelor provenite din spălătorii auto

0
444
fotografie simbol

E bine și foarte plăcut să locuiești într-un oraș cu străzile curate, iar pe străzi să circule automobile curate, fără poluări și claxonări inutile sau cu difuzoare lăsate la maxim. O îmbunătățire la capitolul străzi mai curate se observă. Muncitorii serviciului de salubrizare a străzilor se văd curățind orașul. Și mașini curate sunt cu mult mai multe decât cinci ani în urmă.

Agenții economici care dețin spălătorii auto s-au angajat într-o competiție de atragere a clienților, prin diversificarea serviciilor prestate. La moment, în oraș activează 12 agenți economici care prestează acest tip de servicii. Pentru a presta asemenea servicii, ”spălătoria” trebuie să fie conectată la o sursă de apă.

Să nu uităm: apa este un bun comun și o sursă limitată, de aceea trebuie protejată și utilizată într-un mod durabil.

Bineînțeles, clienții nu-și pun problema apelor uzate ce se acumulează la aceste spălătorii. Toți sorocenii, și nu numai, cunoaștem că municipiul nu are stație de epurare a apelor uzate de cel puțin 20 de ani. Ne dăm seamă că apele uzate se varsă direct în apele Nistrului, și cele de la spălătoriile auto nu fac excepție. Să clarificăm lucrurile cu privire la cerinţele prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare referitor la deschiderea unei spălătorii auto. Inspectoratul Ecologic de Stat ne comunică următoarele: conform prevederilor art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător şi art. 37 din Codul Apelor nr. 1532-XI din 22.06.1993 agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate sunt obligaţi să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a localităţii.

Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor administraţiei publice locale, al autorităţilor de mediu şi serviciului sanitar epidemiologic. Totodată, conform prevederilor art.6 din Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi art. 23; 24 din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, obiectele şi activităţile economice preconizate, care influenţează sau pot influenţa asupra stării mediului înconjurător şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte (în cazul dat spălătoria auto) pot fi realizate numai în baza documentaţiei de proiect, elaborată conform normativelor în vigoare, în care vor fi incluse soluţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate.

Sarcina tehnică pentru elaborarea proiectului tehnic poate fi executată de orice instituţie de proiectare autorizată în modul stabilit. Decizia privind condiţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate de la obiectivele în cauză poate fi luată numai în baza proiectului avizat pozitiv de Expertiza Ecologică de Stat în ordinea stabilită. Numai avizele pozitive ale comisiei autorităţilor publice locale poate servi temei pentru iniţierea procedurii de proiectare a obiectivului solicitat. În acest context, mă adresez către autorităţilor publice locale: au fost eliberate avize pozitive pentru proiectarea tuturor spălătoriilor din oraș? Și dacă da, s-a ținut cont că municipiul n-are stație de epurare? De fapt, s-a cerut oare ca toate spălătoriile să fie dotate cu stații de preepurare? Dacă toate spălătoriile auto din Soroca ar fi avut stații de preepurare, atunci ar fi mai mic impactul distrugător asupra apelor Nistrului. Ce avem la moment?

Toate spălătoriile auto au un canal de acumulare a apelor uzate. La unele spălătorii canalul e separat în trei părți, fiecare parte are funcția de ”curățire” a apelor uzate. La unele spălătorii nici acel ”puțin” separator nu există. Se vorbește că aceste ape uzate sunt evacuate de alți prestatori de servicii. Unde sunt acumulate sau aruncate aceste ape uzate?

Spălătoriile auto utilizează produse specifi­ce pentru curăţirea caroseriei, cu excepţia compartimentului motor. Apele rezultate în urma spălării nu pot și nu trebuie ­ evacuate direct în reţeaua de canalizare sau în receptorul natural, deoarece conţin nămol, detergenţi, uleiuri, reziduuri organice, hidrocarburi și urme de metale grele etc. Prin urmare, aceste ape uzate trebuie să fie tratate cu instalaţii de preepurare corespunzătoare, cu ajutorul cărora se poate obţine un procent ridicat de reducere a poluanţilor din apa rezultată un urma spălării.

Exemplu de parametri în apa de la spălarea automobilelor. Poluanţii în apa reziduală de la spălătoria de automobile

Parametrii

 

Conţinutul Valoarea admisibilă*
evacuare în reţelele de canalizare evacuare în corpurile de apă
pH 6,5 ÷ 8,5 6,5 ÷ 8,5 6,5 ÷ 8,5
Partucule în suspensie, mg/L 150 ÷ 300 350,0 35,0
CCO-Cr (consumul chimic de oxigen), mg/L O2 300 ÷ 600 500 125,0
CBO5(consumul biochimic de oxigen), mg/L O2 150 ÷ 300 225 25,0
Substanţe tensioactive (detergenţi), total, mg/L 5 ÷ 10 2,5 0,5
Total hidrocarburi, mg/L 5 ÷ 10 2,5 0,5
Fier, mg/L Fe 3 ÷ 6 5,0
Zinc, mg/L Zn 1 ÷ 2 1 0,5

Informaţii privind efectele toxicologice ale componentelor detergentului

Substanţa Specificaţia Doză timpul
Na2CO3      
Toxicitate acută la peşti LD50 300 mg/L 96 ore
Toxicitate acută la crustacee EC50 265 mg/L 48 ore
Isotridecanol, ethoxyliert (>5 — 20 EO)      
Toxicitate acută la peşti LC50 10 mg/L 96 ore
Toxicitate acută la crustacee EC50 10 mg/L 48 ore
Produs din benzen sulfonic, derivaţii 4-C10-13-sec-alchil., 4-metil-benzen sulfonic şi hidroxid de sodiu      
Toxicitate acută la peşti LC50 1-10 mg/L 96 ore
Toxicitate acută la crustacee EC50 1-10 mg/L 48 ore
Toxicitate acută la alge EC50 10-100 mg/L 72 ore

Deținătorii spălătoriilor auto trebuie să cunoască efectele negative ale poluanților și necesitatea stringentă de a-și monta stații de preepurare. Nu pot să afirmăm că nici o spălătorie auto nu are stație de preepurare. Am văzut la una din spălătorii utilizarea circulară a apei, după un mecanism de preepurare.

Pentru prevenirea poluării mediului, spălătoria auto este obligată să încheie contract cu serviciul de salubritate de depozitare sau prelucrare a deşeurilor conform legislaţiei în vigoare în Republica Moldova. În timpul de spălare a autovehiculelor trebuie de utilizat detergenţi cu biodegradabilitate rapidă completă, pH-ul de la detergenţii utilizaţi pentru spălarea vehiculelor nu trebuie să fie puternic acid sau alcalin, să nu afecteze pH-ul apelor uzate care intră în instalaţia de tratare.

Este strict necesar un sistem eficient de tratare a apelor uzate de la spălătoria auto pentru a putea fi deversate în sistem de canalizare sau mediul înconjurător conform HG Nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale. Publicat: 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289 art. 1061. MODIFICAT: HG90 din 19.02.20, MO75-83/13.03.20 art.219; în vigoare 13.04.20.

Instalații de tratare a apelor provenite și din spălătorii auto.

Procesul de epurare a apelor uzate de la spălătoriile auto ar trebui să treacă câteva etape:

− deznisipare;

− separare;

− oxidare biologică (biofiltrare aerate);

− sedimentare secundară.

Acest tip de stații de preepurare (epurare) se produc în Republica Moldova.

Valentina JAMBA, președinte Asociației Obștești ”Eco — Sor”


Articolul precedentTrei case au ars în raionul Soroca / VIDEO
Articolul următorAstăzi expiră Starea de urgență în sănătate. Ce va fi de mâine va decide CNESP
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.