Alec ZAMA: ,,LIBERTATEA ACADEMICĂ” în Statele Unite

0
243

Interviu

Zinaida BATÂRU

Alec Zama, băștinaș din raionul Glodeni, satul Cobani, fost absolvent a facultății de horticultură a Universității Agrare din Republica Moldova, cunoscut şi apreciat peste Ocean.  Din 2005 predă Business și Administrarea Afacerilor la Universitatea Grand View din orașul Des Moines, statul Iowa. A deținut funcția de asistent profesor (assistant professor), profesor asociat (associate professor), treptat a obținut gradul de profesor universitar (full professor). In 1997 face masteratul la Universitatea din Arkansas în admistrarea afacerilor (MBA). Cu 15 ani mai târziu, obține titulatura de doctor în științe în Administrarea Afacerilor cu specialitatea Managementul strategic (DBA) la Universitatea Saint Ambrose. A prezentat diverse comunicări științifice, în domeniul managementului. 

 • În ziua de astăzi cat mai mulți tinerii caută sa obțină studii superioare în străinătate. În clasamentul celor mai prestigioase universități din lume sunt cu fermitate cele din SUA. Ce îi determină pe mulți studenți să facă studii peste ocean?
 • Cu certitudine, sistemul de învățământ superior din America, este lider mondial și mereu a atras studenți din toate colțurile lumii. Sistemul superior american, oferă multiple facilități pentru studenți. În primul rând, aș specifica că studenții beneficiază de o colaborare strânsă cu profesorii. Cadrele didactice au un nivel de calificare maxim, în cadrul universităților predau profesori ce au obținut rezultate practice în domeniul de activitate. Un aspect important este echipamentul dotat, infrastructura științifică bine dezvoltată le dă posibilitatea să capete o specialitate cotată în toate țările. Diplomele și gradele academice recunoscute la nivel internațional, le garantează să obțină un job bine plătit.  Studenții au la dispoziție o gamă largă de programe de studii. Consider, că  își pot forma aptitudini de comunicare prin interacționarea cu colegi din culturi diferite. Au oportunitatea de ași  lărgi orizonturile într-o perspectivă mult mai complexă decât acasă, să-și capete noi idei pentru a fi aplicate în țara de origine. Anual, din numărul total de studenții care își fac studii universitare în Statele Unite, 5% sunt studenți străini. De exemplu, la Universitatea Grand View unde activez, studiază studenți din 27 de țări,  dintre care sunt înmatriculate și două studente din Republica Moldova.
 • Ați precizat, că studenții beneficiază de o colaborare strânsă cu profesorii. E dificil sistemul educațional american sau relația dintre student – profesor?
 • Nu este dificil sistemul, dar e dificil să ajungi profesor în America, ani de studii, teste, evaluări, rezultate practice. Lucru principal pentru profesor este stabilirea de relații de încredere între profesor și student. Datoria unui profesor nu se raportează doar la predare, ci la cea educațională,  de a găsi deosebitul din student și de a contribui la dezvoltarea abilităților sale. Sunt ore speciale între profesor – student, profesorul își dedică timpul necesar pentru explicații.Profesorii și studenții își spun pe nume, relațiile sunt foarte prietenoase doar profesional.
 • Unii studenții își aleg specialitatea fiindcă este bine plătită, posibilitatea studiilor la distanță sau taxe mai mici. În Statele Unite, în Statul Iowa, după ce criterii studenții își aleg o facultate? Cum este organizat procesul de admitere?
 • Studenții americani își aleg conștient specialitatea din anii de școală. Sunt cursuri speciale pentru pregătirea pentru facultate. Demararea procesului de pregătire pentru admiterea la universitate începe cât mai devreme. În fiecare universitate, există un departament special, responsabil de promovare a sistemul educațional superior. Anual, departamentul de admitere, organizează întruniri de informare cu elevii la liceu sau la universitate. Recrutarea studenților, este selectată exact după acelea principii de marketing folosite în companiile de business. Dosarul de admitere este depus online. Dosarul furnizează informații cantitative și calitative pentru candidat.  Se analizează  media ponderală  ca  dovadă  a calității de însușire a materialului școlar pe parcursul anilor de liceu. Al doilea, cel mai important este testul de evaluare școlară     (SAT – Scholastic Assessment Test) sau evaluarea colegiului  (ACT – American College Testing), testele se susțin în funcție de cerințele instituției la care aplica. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior pune accent pe competențele candidatului dezvoltate în afara școlii, activități extrașcolare, voluntariat, hobby-uri, sport,  de altfel, cum va lua parte activ la viața din interiorul campusului. Instituțiile pot solicita din partea studentului un eseu motivațional, despre planurile de viitor.  Deci, fiecare universitate își au criteriile interne de admitere.
 • Cum este construit sistemul de învățământ superior din SUA?
 • Întregul sistem de învățământ superior din Statele Unite, este construit pe baza de colege și universități.Fiecare student își decide specialitatea în funcție de planurile lui și de starea financiară. Poate să se rezume la colegiu, cu posibilitatea de a avea o meserie sau de a merge la universitate pentru a obține o specialitate licențiată. Durata colegiului este diferită, în funcție de titlul academic pe care dorește să îl obțină fiecare. Cei care au mijloace materiale precare au posibilitatea de a studia la un colegiu local   (community college) care sunt subvenționate de stat, obținând o meserie practică (asistenți medicali, mecanici auto, pompieri, tehnicieni videi-audio TV, educatori în grădinițe, bucătari, etc.) cu durata de doi ani. Absolvenții unui colegiu local pentru meserii practice, îți pot completa studiile cu cursuri superioare la un colegiu universitar (university college), de patru ani, desigur dacă au bani pentru educație.  Diferența dintre colege locale și colege universitare este că, în universități se desfășoară neapărat cercetare științifică. Deci, studenții au posibilitate să fie înmatriculați după liceu la un colegiu local cu durata de 2 ani sau la un colegiu universitar cu durata de 4 ani. Pentru calificarea și dezvoltarea în domeniul ales, uni studenți urmează programe de master timp de 1-2 ani sau doctor 3-8 ani (gradute study), programe de cercetare (research).UNIVERSITATE PRIVATĂ (GRAND VIEW UNIVERSITY). Sursa foto: https://fehdesign.com/UNIVERSITATE PUBLICĂ (IOWA STATE UNIVERSITY). Sursa foto: https://www.buckys5thquarter.com/
 • Ați subliniat, că studenții pot continua studiile la un colegiu universitar, dacă au mijloace financiare necesare. Ce-i „săraci” nu merg la universitate? Care sunt taxe anuale pentru a obține o licență de universitate?
 • Învățământul din Statele Unite este disponibil pentru oricine, indiferent de statutul său social sau de venitul financiar. În SUA este învățământ superior public și privat.  În fiecare stat din America, există cel puțin o universitate de stat, ce poartă numele statului lor. În statul Iowa, sunt trei universități de stat mari, Universitatea Iowa (University of Iowa), Universitatea de Stat din Iowa Ames, (Iowa State University),  Universitatea de Nord din Iowa (University of Northern Iowa).  În cadrul acestor instituții publice, îți fac studii peste 70000 de studenți anual. Mai mult de 70 – 75%  de studenți învață în instituțiile publice, finanțate parțial de stat. Celelalte aproximative 25-30% studiază la instituiți private,  cu un număr mic de studenți. Spre exemplu, la universitatea privată Grand View din Des Moines, sunt înmatriculați până la 1800 studenți anual.

În Statele Unite ale Americii, taxele de studii variază de la universitate la universitate. În multe cazuri, diferențele sunt uriașe. Costurile unui an academic includ taxe de studii (tuition) și de întreținere (living expenses), costurile diferă în funcție  de universitatea aleasă și de costul vieții din localitatea sa. Costul unui an de studii la universitatea privată Grand View este în jur de 30000$, costurile se ridică peste 40000$ pentru studenții ce solicită cămin studențesc. Aproximativ 40% din cheltuieli la universitățile de stat, sunt acoperite din bugetul de stat. O mare parte din venitul universității se datorează din munca cercetătorilor. Universitățile mari private, pot fi considerate „impact de lungă durată” pentru viitorii studenți. Învățământul superior privat prestigios, are grijă să recruteze cei mai buni profesori și studenți Metoda de finanțare fie privat sau public nu afectează echipamentul sau procesul de învățământ.

COLEGIU UNIVERSITAR (UNIVERSITY COLLEGE) Sursa foto: https://www.hawkeyecollege.edu/

COLEGIU LOCAL (COMMUNITY COLLEGE). Sursa foto: https://www.growclinton.com/

 • Sunt mijloace de ajutor pentru studenții ce vor să facă o facultate?
 • Există un departament în cadrul universității de strângerea fondurilor, vreau să specific că, majoritatea fondurilor provin din donația foștilor studenți. Ca semn de mulțumire față de instituția respectivă pentru dezvoltarea și instruirea lor profesională. Universitățile de stat, folosesc aceste ajutoare financiare pentru familii ce nu pot finanța pe deplin studiile copiilor. Prin urmare se oferă burse pentru studenții locuitori ai statului unde urmează studiile, ca ulterior după absolvire, studenții ajutați se vor stabili cu munca în localitatea lor ce vor contribui la viitorul lor demografic. Studenții au posibilitatea să ia împrumuturi de la bancă. Băncile susțin studenții cu acordarea împrumuturilor cu cea mai mică dobândă, cu libertatea de a începe returnarea banilor în faza de angajare.
 • Studenții din America, beneficiază de încrederea profesorilor și de susținerea Universității în totalitate. Ce nu i se iartă unui student?
 • Plagiatul nu se iartă. La început de an universitar, studenții fac cunoștință cu regulamentul de „Etică și comportament studențesc” (academic dishonesty). În cadrul universității sau colegiului exista un comitet format din profesori. Când cineva dintre studenți a trișat și este prins, urmează un proces. Pedeapsa diferă în dependentă de gradul de gravitate. Prima pedeapsă este aceea de a începe de la zero cursul sau este punctat cu F (notă nereușită). Cea mai severă fiind exmatricularea.
 • Ați mai remarcat că, sistemul de învățământ din America este mult mai flexibil și orientat spre studenți. Prin ce se caracterizează această flexibilitate?
 • Tinerii și profesorii dispun de maxim libertate academică „Academic freedom”. Programul de cursuri, de formare este întocmit direct de profesori. La rândul lor, studenții au libera alegre să își aleagă disciplinele în mod independent. Studentul are posibilitatea să își aleagă curs de zi, de seară sau online.  Studenții își pot schimba specialitatea după anul I-II, pot să decidă ce vor să termine, fără a fi nevoiţi să o ia din nou de la capăt. Procesul  de studiu poate dura mult mai mult decât perioada estimată de instituție,  se acordă o atenție deosebită în mod direct cunoștințelor și aptitudinilor practice ale fiecărui student.
 • Există materii obligatorii care trebuie să le studieze un student? Cum este evaluat un student pe parcursul anului academic?
 • Da, există. Sunt discipline care fiecare student este obligat să le studieze, independență de facultatea aleasă.  Fiecare curs este evaluat printr-un număr de puncte numite credite. Pe parcursul anilor de studii absolvenții trebuie să acumuleze 124 puncte (credite). Într-un an un student poate acumula între 30-36 credite. În mediu un curs pe semestru este de 3 credite. Studenții  mei, iau în mediu 15 credite sau 5 cursuri pe semestru. Gradul de apreciere este exprimat prin litere (A, B, C, D, F). Sistemul de notare spune cât de bine și cât de slab s-a descurcat studentul pe parcursul anului de studiu.
 • Uneori banii rezolvă și notele. În America, notele se cumpără?
 • Notele nu se cumpără. Nici nu se discută. Este ceva străin pentru sistemul de învățământ superior din America.
 • Studenții susțin o lucrare finala de licență? Când se încheie ciclul de studiu superior a unui student?
 • Studenții nu susțin nici o lucrare finală. Se evaluează numărul de credite obținute pe parcursul anilor. Ciclul universitar se încheie cu ceremonia de absolvire e între lunile aprilie – mai.FODBAL AMERICAN. Sursa foto: https://www.gvvikings.com/
 • Un succes răsunător pentru campusul universitar este implicarea studenților în activitățile sportive. Este sportul o afacere pentru universități?
 • Da, foarte! Universitățile foarte mari, încasează zeci de milioane de dolari anual, ce sunt investite în dezvoltarea sistemului de învățământ superior. Cel mai practicabil sport este: fotbalul american, baschet, baseball. Universitățile mici investesc mult în sport fără a primi mari dividende. Cerințele față de studenții implicați în spot sunt destul de drastice. Pentru a fi un atlet de succes este nevoie de multă muncă ce impune stres. În ultimii 11 ani, universitatea Grand View este a 10 oară campioană națională la lupte greco-romane. Sportivii excepționali beneficiază de burse pentru atletism din partea universității. Mulți studenți sunt atrași de o anumită universitate  din punct de vedere sportiv și de antrenorii din cadrul campusului universitar.
 • Va-ți gândit să reveniți în Republica Moldova?
 • Da, m-am gândit. Dacă ar fi o oportunitate bună și atractivă, nu exclud să mă întorc în Moldova, să pun în practică experiențele acumulate de ani, în sistemul academic.
 • Ce ați sugera să fie schimbat în sistemul educațional superior în Republica Moldova? Ce mesaj transmiteți ministrului educației și cercetării?
 • Aș sugera mai puțină teorie și mai multă practică. O măsură binevenită ar fi renunțarea la predarea materiilor sub formă de discurs și abordarea unui dialog dintre profesor și studenți. Studenții au nevoie să beneficieze de cunoștințe utile și nu numai de teorie multă. Aș mai propune, să fie cât mai multe activități în campusul universitar, să ofere mai multă încredere studenților, să-i implice în relația de comunicare. Să fie instituit un departament pentru strângerea fondurilor din partea foștilor studenți, pentru a ajuta studenții cu resurse financiare minime. Totodată ar contribui la dezvoltarea infrastructurii instituției.

Transmit tuturor colegilor din Moldova, Succese pe plan profesional, să fie cât mai deschiși față de studenți.  Ministerul Educației și Cercetării,  să învestească cât mai mult în cercetare și în formarea generațiilor viitoare.

Va mulțumesc pentru interviu.


Articolul precedentDumitrița Sisianu: „Sunt momente când îmi este greu, dar eu nu mă dau bătută”
Articolul următorIată câțiva participanți la concursul foto „Ajutorul lui Moș Crăciun!”. Încearcă-ți și tu norocul!
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.