Adevărul despre fosta fabrică „Dana” și De ce angajații nu au primit indemnizația de eliberare din serviciu?

0
425

Stimați cititori, mă simt obligat să public acest articol pentru a spune adevărul despre cum au ajuns foștii salariați ai fabricii „Dana” fără plățile ce li se cuvin în legătură cu reducerea în masă a statelor de personal, despre felul cum organele de drept nu doresc să elucideze și să tragă la răspundere persoanele vinovate de aducerea intenționată a întreprinderii în stare de insolvabilitate. Pe parcursul celor 6 ani cât durează lupta pentru revendicarea drepturilor salariaților, au existat mai multe discuții pozitive și negative, speculații, iar pentru a aduce lumină asupra acestui subiect voi prezenta publicului larg date și fapte veridice.

În anul 2010, un grup de cetățeni care au fost reduși din unitate prin ordinul conducătorului ÎCS „Dana International” SRL s-au adresat cu o rugăminte la dl Cimbriciuc Alexandru, deputat în Parlament, ca să-i ajute în soluționarea litigiului de muncă. Eu am acceptat să acord suportul juridic necesar la început unui grup mic de cetățeni care erau foarte derutați și indignați de felul cum au fost tratați de către angajator, de șmecheriile pe care le-au văzut la întreprindere până la reducerea în masă. Este de menționat că grație contribuției unui grup de activiști, în special Coval Iulia, Slivinschii Lidia, Chirilova Larisa, Cvapil Svetlana, am aflat mai multe detalii importante pentru a obține hotărâri judecătorești definitive de încasare în folosul la 107 angajați a indemnizației de eliberare din serviciu.

Timp de un an și jumătate, practic în fiecare zi de luni, am organizat nenumărate întrevederi cu reclamanții pentru a le comunica noutățile, a mobiliza eforturile comune și a acumula informații relevante. După zeci de ședințe judiciare petrecute în judecătoria Soroca, Curtea de Apel Bălți și Curtea Supremă de Justiție, reclamanții au primit dreptul de a încasa silit de la angajator creanțe salariale cu sume variate între 846 lei și 35 000 lei. Oamenii trăiau cu speranța să primească sumele indicate în titlurile executorii, deoarece pentru majoritatea reclamanților ajunși la vârsta de pensionare acești bani reprezintă un colac de salvare. Unii angajați au acumulat o vechime de muncă de 38 de ani. Cu părere de rău, nu a fost posibilă punerea în executare a titlurilor executorii la executorul judecătoresc, deoarece ÎCS „Dana International” SRL a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, invocând drept temei incapacitatea de plată a întreprinderii.

Prin încheierea Curţii de Apel Economică din 29 ianuarie 2010 a fost admisă cererea introductivă spre examinare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu Pelin Veaceslav, certificat nr. 9713 din 14 decembrie 2007, ulterior a fost desemnat ca administrator al insolvabilității. Insolvabilitatea înseamnă situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie, iar conform art. 150 alin. (5) din Legea nr. 149 din 29.06.2012 cu privire la insolvabilitate “Distribuţia este efectuată de administratorul insolvabilităţii/lichidator”.

Pentru a-și justifica oarecum acțiunile sale frauduloase, conducerea ÎCS „Dana International” a lansat un motiv care s-a adeverit a fi fals, precum că debitorul insolvabil era o fabrică de cusut costume bărbăteşti, fondatorul fiind o întreprindere din România, însă deoarece a fost introdusă viza pentru cetăţenii români, administratorii nu au avut posibilitatea să vină în Republica Moldova şi nici nu au putut efectua auditul financiar pentru a exporta costume bărbăteşti în Suedia, Franţa, adică în ţările Europene.

Este necesară aici o precizare referitor la faptul de ce salariații au declanșat un litigiu de muncă împotriva întreprinderii cu capital străin „Dana International” SRL, dar nu împotriva întreprinderii SA “Dana” (fabrica de confecții), cunoscute de către locuitorii urbei. Inițial, toți reclamanții au activat în întreprinderea SA “Dana”. În luna februarie 2008, angajații au fost transferați la SRL „Dana International”, care şi-a schimbat denumirea în ÎCS „Dana International” SRL la 07.10.2008. Cu puțin timp înainte de acest transfer în masa a lucrătorilor, la data de 16 ianuarie 2008, SA „Dana” şi ÎCS „Dana International” SRL au încheiat un contract, prin care au stipulat că ÎCS „Dana International” SRL va angaja prin transfer, la lucru permanent lucrătorii SA „Dana”, care vor depune cererile corespunzătore şi va oferi o serie de garanţii stabilite de legislaţia muncii. În rezultatul negocierilor cu comitetul sindical, la 08 februarie 2008, punctul 7.1.3 al contractului menţionat a fost completat cu dispoziţii care stabilesc că stagiul de muncă realizat în cadrul SA „Dana” va fi luat în calcul de către ÎCS „Dana International” SRL în caz de concediere a salariaţilor pe motiv de reducere a statelor de personal. Prin urmare, angajatorul ÎCS „Dana International” SRL şi-a asumat faţă de salariaţii angajaţi prin transfer achitarea garanţiilor şi compensaţiilor acordate în legătură cu încetarea contractului individual de munca în temeiul art. 86 alin. (1) lit. b) şi c) Codul Muncii.

În toamna anului 2009, în cadrul SRL „Dana International” a avut loc o reducere în masă a salariaților potrivit art. 86 lit. c) Codul muncii, în legătură cu reducerea statelor de personal. Drept consecinţă a concedierii salariaților li s-a achitat doar o indemnizaţie în mărime de trei salarii lunare, însă întreprinderea a refuzat să-i achite indemnizaţia de concediere luând în calcul întregul stagiu de muncă realizat.

Prin deciziile irevocabile ale instanțelor naționale s-a decis că angajatorul ÎCS „Dana International” SRL şi-a asumat faţă de salariaţii angajaţi prin transfer achitarea garanţiilor şi compensaţiilor acordate în legătură cu încetarea contractului individual de munca în temeiul art. 86 alin. (1) lit. b) şi c) Codul muncii. Datorită faptului că la emiterea ordinului de concediere angajatorul nu a efectuat plăţile prevăzute de art. 186 alin. (1) lit. c) a Codul muncii, instanțele au dispus încasarea în beneficiul reclamanţilor a indemnizaţiei de concediere egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat.

Revenind la tema insolvabilității, este de menționat că incapacitatea de plată a apărut din cauza unei pretinse datorii a SRL „Dana International” față de creditorul BC „Banca Socială” SA în sumă de 105342 euro, echivalent a 1 839 472 lei (la acel moment), în baza contractului de credit nr. 55/2008 din 28.03.2008 și contractului de credit nr. 56/2008 din 28.03.2008 în valoare totală de 135 000 euro acordat pentru procurarea utilajului.

Conform Contractului de fidejusiune 55/02 28.03.2008 şi 56/02 din 28.03.2008, semnat cu Curtasova Liudmila, în sumă totală de 135 000 (una sută treizeci şi cinci mii) euro. Drept garant al rambursării creditului alături de Curtasova Liudmila figurează și SC „Formens” SRL.

O altă datorie față de SC “Formens” SRL în valoare totală de 10 209 135 lei a apărut în baza contractului general de producție din 01.02.2008 și actele adiționale nr.001 din 01.03.2008 și nr. 002 din 01.01.2008 încheiat între SRL „Dana International” și SC “Formens” SRL, care prevedeau achitarea plății prealabile a serviciilor acordate. Despre caracterul dubios și condițiile acestui contract voi vorbi cu altă ocazie, însă este de remarcat că contractul a fost semnat din ambele părți de către una și aceeași persoană, dl Gerard Losson în calitate de administrator la ambele întreprinderi SC “Formens” SRL și ÎCS „Dana International” SRL.

Aparent, incapacitatea de plată în care a ajuns ÎCS „Dana International” SRL ar fi o situație obiectivă, însă studiind anumite acte, am ajuns la concluzia că starea de insolvabilitate a fost provocată de persoanele cu funcție de decizie din cadrul întreprinderii care au însușit sume de bani impunătoare.

Pentru a-și justifica oarecum acțiunile sale frauduloase, conducerea ÎCS „Dana International” a lansat un motiv care s-a adeverit a fi fals, precum că debitorul insolvabil era o fabrică de cusut costume bărbăteşti, fondatorul fiind o întreprindere din România, însă deoarece a fost introdusă viza pentru cetăţenii români, administratorii nu au avut posibilitatea să vină în Republica Moldova şi nici nu au putut efectua auditul financiar pentru a exporta costume bărbăteşti în Suedia, Franţa, adică în ţările Europene.

Vă asigur, stimați cititori, că nu faptul introducerii vizei pentru cetățenii străini a fost cauza încetării activității și neonorării obligațiilor față de angajați, deoarece multe circumstanțe dovedesc contrariul și voi începe cu aceea că o mare parte din utilaj a fost scos din ţară, cu câteva săptămâni înainte de concedierea în masă a angajaţilor, în perioada aflării acestora în şomaj tehnic, pentru ca salariații să nu vadă cum este evacuat utilajul din întreprindere.

Din spusele angajaților, când aceștia au revenit la muncă după șomajul tehnic, aceștia au primit carnetul de muncă într-o hală goală, fiind surprinși de cele văzute.

Datele ce se conţin în Camera Înregistrării de Stat dovedesc următoarele:
– la 30.03.2009 capitalul social al societăţii constituia 7 382 549 lei;
– la 15.09.2009 capitalul social a fost micșorat până la 1 494 175 lei, în aceeaşi lună când se decide micşorarea capitalului social — septembrie 2009 a fost pusă în aplicare reducerea în masă a angajaţilor.

În pofida faptului că din punct de vedere legal, conducerea ÎCS „Dana International” SRL nu avea impedimente legale pentru reducerea capitalului social, însă apare o întrebare firească: de ce retragerea capitalului s-a decis în aceeași perioadă când se preconiza reducerea statelor de personal?

Este important să remarc că capitalul social constituie și o garanție a stingerii datoriilor față de creditori, iar dacă acest capital social era lăsat, întreprinderea nu ajungea în incapacitate de plată și salariații ar fi primit banii ce li se cuvin, inclusiv din contul mijloacelor fixe. Cu alte cuvinte, la data de 08 februarie 2008, conducerea ÎCS „Dana Internaţional” SRL ştia că în caz de reducere a numărului sau statelor de personal trebuie să rezerveze suma necesară pentru achitarea indemnizaţiei în legătură cu concedierea. Este evident că retragerea capitalului a fost regizată de rând cu alte acțiuni ilegale descrise mai târziu.

Retragerea capitalului și alte acțiuni m-au determinat să scriu plângere penală în procuratura Soroca, înregistrată la 30.09.2010, iar o plângere similară a fost depusă la 27.09.2010 de către cetățenii Coval Iulia, Chirilova Larisa, Istratii Larisa, Cojocari Nadejda și Sandu Clavdia…

…De la bun început am primit refuz categoric în pornirea urmăririi penale de către procuratura Soroca, procurorul înarmându-se cu motive formale, aberante promovate de persoanele cointeresate din cadrul ÎCS „Dana International” SRL, era evident interesul în acoperirea persoanelor care au sustras bani din întreprindere.

După multe plângeri, insistențe, adresate instituțiilor de drept, la 07 februarie 2011, prin ordonanța procuraturii raionului Soroca se dispune pornirea urmării penale în baza art. 252 alin.(2) lit. a) și b) Cod Penal al RM, și anume: “Insolvabilitatea intenţionată care a cauzat creditorului daune în proporţii mari, săvârșită de două sau mai multe persoane, cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari”. Prin aceeași ordonanță, ținând cont de categoria infracțiunii, s-a dispus examinarea cauzei penale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC). Acest organ de anchetă a dat dovadă de responsabilitate și a dispus efectuarea Actului reviziei economico-financiare tematice efectuată la Întreprinderea cu capital străin ”Dana Internaţional” SRL pe perioada 01.01.2009 — 12.07.2011. În acest act de revizie se conțin date și constatări foarte importante.

Pentru a nu fi învinuit că denaturez sau interpretez anumite fapte, Vă prezint, stimați cititori, cele mai importante constatări și concluzii ale controlorului-revizor: „Analizând situaţia relaţiilor economice financiare dintre aceşti doi agenţi economici am constatat că SC „Formens” SRL Botoşani pe tot parcursul de activitate al societăţii a efectuat transferuri de mijloace băneşti, plata prealabilă pentru toate necesităţile societăţii, putem spune neplanificat, în rezultat şi s-a format datoria creditară destul de considerabilă, înregistrată în momentul iniţierii procedurii de insolvabilitate”; „Necesar de menționat că în bilanțul contabil prezentat la situația din 05.03.2010 este stipulată valoarea inițială a mijloacelor fixe în sumă de 8 440 496 lei și uzura calculată în sumă de 894 808 lei. De aici reiese că datele din actele de predare-primire a mijloacelor fixe nu coincid cu datele înregistrate în bilanțul contabil”; „De stabilit soldul de facto a mijloacelor fixe de care dispune societatea la situația începerii procesului de insolvabilitate nu este posibil din lipsa registrelor contabile și cartelelor de evidență a mijloacelor fixe, care la moment nu au fost prezentate”; „De către administratorul de insolvabilitate, în cadrul reviziei, nu au fost prezentate actele de inventariere a activelor și pasivelor societății la situația de 05.03.2010, la momentul inițierii procesului de insolvabilitate, dar a fost prezentată Lista de inventar a bunurilor materiale negajate ce fac parte din masa debitoare a societății la situația din 05.03.2010, cu valoarea de 113977,51 lei, semnată de administratorul provizoriu și actul de predare-primire a bunurilor (mijloace fixe), fără nr. de înregistrare din 05.03.2010, semnat de administratorul societății Nastase Ovidiu (predat), de administratorul de insolvabilitate Veaceslav Pelin (primit) și de membrii comisiei, cu valoarea de preț în sumă de 3 720 135,98 lei și uzura calculată de 649 208,52 lei”; “În legătură cu faptul că datoria creditară faţă de SC “Formens” SRL Botoşani de acum exista la situaţia din 01.01.2009, perioada supusă reviziei în cauză a fost necesar de verificat mişcarea mijloacelor băneşti în valută şi anume: Contract, fără număr, din 29.11.2007 a fost încheiat cu Compania Horsa Limited, London Bridge, de prestare a serviciilor de căutare pe teritoriul RM a unui bun imobil unde s-ar putea desfăşura activitate în domeniul industriei uşoare, de prestare a serviciilor în cauză şi serviciilor de marketing legate de imobilul dat.

În punct. 3.1 a contractului este stipulată suma de 160000 euro. La prestarea serviciilor date a fost întocmit act de primire-predare a serviciilor prestate din 13.02.2008 că precum Compania Horsa Limited, London Bridge a găsit pe teritoriul RM imobilul care corespunde condiţiilor contractuale pentru ca societatea să desfăşoare activitatea sa, clădirea a fost găsită chiar în aceeaşi localitate unde era înregistrată societatea la momentul constituirii, în or. Soroca. Clădirea aparţinea SA ”Dana”, care a şi vândut utilaj tehnologic către societate. De aici reiese că un nerezident al RM mai bine cunoaşte informaţia referitor la amplasarea imobilelor de pe teritoriul or. Soroca, decât societatea amplasată în aceeaşi localitate,, or. Soroca şi un fondator al societăţii este domiciliat tot în or. Soroca. Evident se vede că de către administratorul societăţii dl Gerard Losson a fost planificată operaţiunea economică nominalizată de retragere a mijloacelor băneşti de pe contul valutar al societăţii, care preventiv au fost transferate în adresa societăţii de către SC “Formens” SRL Botoşani; „Din cele redate, reiese că toţi 3 administratori ai societăţii au fost persoane străine nerezidenţi ai RM, dintre care Gerard Losson a fost unicul administrator care a funcţionat din momentul înregistrării societăţii în procesul de insolvabilitate. Totodată, apar dubii asupra operaţiunilor economice nominalizate mai sus. Dacă ţinem cont că dl Gerard Losson este administrator şi unicul cumpărător SC „Formens” SRL Botoşani de servicii prestate către societate, care a transferat avansuri în mod haotic, neținând cont de situaţia reală, că societatea în activitatea economică suportă pierderi şi respectiv creştea datoria creditară faţă de SC „Formens” SRL Botoşani reiese că dumnealui însuşi intenţionat a adus starea financiară a societăţii la incapacitatea de plată totală, fapt ce a servit cauză de intentare a procesului de insolvabilitate, care, conform tabelei creanţelor la situaţia din 05.03.2010, prezentată la judecată sunt înregistraţi ca creditori BC „Banca Socială” fil. Soroca cu valoarea creanţelor de 105342 euro şi SC „Formens” SRL Botoşani cu valoarea creanţelor de 584652 euro. Suplimentar societatea în perioada anilor 2008 — 2010 a beneficiat de restituirea TVA în valoare de 3373452 lei, care a fost restituită din buget în sumă totală”.

Din concluziile revizorului este evident că nu regimul de vize a fost cauza insolvabilității și, respectiv, nu regimul de vize i-a determinat pe cei vizați în actul de revizie să se îmbogățească nejustificat pe seama întreprinderii, să însușească bani în detrimentul foștilor angajați și Biroul Vamal Bălți care deține o creanță validată de 312 977,00 lei, ceea ce reprezintă o datorie a debitorului față de bugetul de stat. Suma de 160 000 euro de mai sus este un prejudiciu extrem de mare. Banii transferați pe contul off-shor a sumei de 160 000 euro cu titlu cheltuieli de marketing, pentru căutarea sediului pentru desfăşurarea activităţii „Dana International” ar fi mai mult decât suficienți pentru achitarea creanței de 1 296 216 lei pentru că ținând cont de cursul BNM la data de 15.09.2017, un euro costă 21,01 lei, raportat la suma de 160 000 euro, valoarea prejudiciului constituie 3 361 200 lei. Referitor la suma de 160 000 euro, Vă informez că la 29.11.2007 între ÎCS “Dana Internațional” SRL cu adresa juridică în RM, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 113/2, ap.11 şi Compania “Horsa Limited” din Regatul Unit, Londra, reprezentată prin procură de către Balabchin Vasile a fost încheiat contractul de prestări de serviciu. Conform prevederilor contractului, Compania ”Horsa Limited” s-a obligat la solicitarea ÎM “Dana Internațional” SRL să-i presteze serviciu la căutarea unui imobil industrial cu suprafața de 4000-4100 m² în RM pentru organizarea și producerea îmbrăcămintei.

Este evident că o cauză penală ar permite restituirea încasărilor nejustificate de primite de către Năstase Ioan, care în baza contractului de consultanţă nr.10 din 28.07.2008 încheiat între societate şi Năstase Ioan a primit suma de 48 000 de euro pentru servicii, iar în baza anexei din 15.06.2009 urma să primească până în luna iulie 2009 un premiu suplimentar de 50% din suma de 48 000, total în perioada 22.05.2009 — 24.06.2009 a primit suma de 72 000 euro; în baza Contractului de consultanţă fără număr din 05.01.2009 încheiat între societate și Ciornei D., cet. al României, a fost stipulat că prețul serviciilor de consultanță este de maxim 2000 euro pe lună și în perioada 03.04.2009-31.10.2009 a primit suma de 18572 euro; în baza contractului de consultanţă din 01.02.2009 încheiat între societate şi Năstase Ioan, fiind achitate 21 667 euro, în perioada 02.04.2009 — ianuarie 2010, câte 2 000 euro pe lună, în acel timp când societatea deja intrase în incapacitate de plată și muncitorii erau reduși…

În toamna anului 2009, în cadrul SRL „Dana International” a avut loc o reducere în masă a salariaților potrivit art. 86 lit. c) Codul muncii, în legătură cu reducerea statelor de personal. Drept consecinţă a concedierii salariaților li s-a achitat doar o indemnizaţie în mărime de trei salarii lunare, însă întreprinderea a refuzat să achite indemnizaţia de concediere luând în calcul întregul stagiu de muncă realizat.

…Pe cine consultau acești consultanți și la ce folosea această consultanță din moment ce deja la 29.01.2010 a fost dispusă admiterea spre examinare a cererii introductive depusă de societate? Aceste cifre stabilite în Actul reviziei, în caz de recuperare, ar fi suficiente pentru achitarea cu creditorii chirografari de rangul II (salariații) și nu numai. Însă să nu uităm că noi trăim în Republica Moldova, unde legea nu este pusă în capul mesei. Este de menționat că procuratura raionului Soroca a încetat de 3 ori urmărirea penală și a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a lui Năstase Ovidiu-Ioan, toate ordonanțele au fost emise pe ascuns, mișelește, fără a-l anunța pe avocat și/sau persoanele interesate, în număr de 107 înscriși în tabelul de creanțe, și anume: Cauza penală desfășurată sub conducerea procurorului Mînăscurtă Valentina a fost înghețată pentru mai mulți ani, lăsând să treacă suficient timp pentru a zădărnici acțiunile operative și acumularea de probe, ca în finalitate, același procuror să înceteze urmărirea penală, fără înștiințarea mea în calitate de avocat; Prin scrisoarea nr.35-30/14-621 din 10.10.2014 a Procuraturii Generale, am fost informat că prin ordonanța procurorului-șef al secției de control al urmăririi penale A. Mircos din 10.04.2104 ordonanța de clasare a procesului penal a fost anulată ca ilegală, cu reluarea urmăririi penale; După reluarea urmării penale, cauza penală a fost coordonată de procurorul Cojocaru Vladislav din procuratura raionului Soroca care, după ani de inacțiune, mimarea eficienței, dispune la data de 14 martie 2016 încetarea urmării penale cu clasarea procesului penal pe cauza penală cu nr. 2011328009 din motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii și atrag atenția (!) nu informează avocatul Felișcan Victor și nici persoanele interesate despre încetarea urmăririi penale, în pofida faptului că în acea perioadă comunicam foarte des, ne întâlneam în ședințe și sediul avocatului era situat lângă procuratura raionului Soroca.

Mai mult ca atât, cu intenția de a ține în taină rezoluția sa ilegală, cu scopul de a împiedica contestarea în termen a acesteia de către persoanele cointeresate, este simulată expedierea ordonanței în adresa avocatului Victor Felișcan, fără a indica adresa destinatarului, deoarece în scrisoarea nr. 8009/11-941 din 16.03.2016 nu este indicată adresa destinatarului. Prin Încheierea Judecătoriei Soroca din 31.10.2016, dosar nr. 10-34/16, judecător Belous Vadim, a fost admisă plângerea avocatului Victor Felişcan în interesele lui Cvapil Svetlana, declarate nule ordonanțele procurorului adjunct al procuraturii raionului Soroca din 14.03.2016 în privința clasării procesului penal și nulitatea ordonanței procurorului din 16.08.2016 în urma controlului ierarhic.

În intenția mea sinceră de a contribui la buna desfășurare a urmăririi penale, ținând cont de informația suplimentară pe care o dețin, am depus o cerere în procuratura raionului Soroca la 07.12.2016, în care am cerut: — A mă informa în scris despre acțiunile de urmărire penală întreprinse și planificate în cauza penală menționată; — A mă informa despre necesitatea comunicării organului de urmărire penală a informației de care dispun eu în calitate de avocat și reprezentant al salariaților. În pofida propunerii mele, aflu de la Cvapil Svetlana că a primit un plic de la procuratura raionului Soroca. În plicul expediat pe 3 iulie 2017 (!) se deține ordonanța din 9 iunie 2017 (!) prin care deja al 3-lea procuror, Drumea Nadejda, dispune clasarea cauzei penale nr. 2011328009 din motiv că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii, cu clasarea cauzei penale. Ordonanța a fost ținută pe masă mai multe zile pentru a provoca omiterea termenului de contestare.

Doar Cvapil Svetlana din cei 107 a primit această ordonanță, deși trebuia informată fiecare persoană interesată. Am contestat ordonanța din 09.06.2017 în Procuratura Generală cu descrierea amănunțită a tuturor ilegalităților comise în cei 6 ani. Prin scrisoarea nr.11-704/14 — 3577 din 09 august 2017, emisă de Procuratura Generală, sunt informat că urmare a verificărilor efectuate a fost anulată ordonanța procurorului N. Drumea din 09.06.2017. Prin Ordonanța Procurorului General Eduard Harunjen din 07.08.2017, s-a dispus efectuarea urmăririi penale în continuare Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, scrisoare prezentată. Vă informez că nemijlocit urmărirea penală a fost exercitată de către dl Filip Veaceslav, șef adjunct al SUP al Inspectoratul de Poliție, care a propus de cel puțin două ori încetarea urmăririi penale, contrar unor constatări clare, argumentate din Actul de revizie, concluzii care sunt suficiente pentru emiterea unui rechizitoriu, însă acesta a preferat să accepte clasarea urmării penale. În ședința de judecată din 31.10.2016, dosar nr. 10-34­16, când a fost admisă plângerea avocatului V. Felișcan în interesele lui Cvapil Svetlana și declarate nule ordonanțele procurorului, procurorul Zabulica Dionis a solicitat încetarea urmăririi penale în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Propunerea procurorului este o dovadă elocventă a consecutivității piedicilor create în restabilirea ordinii de drept încălcate grosolan, de rând cu alți procurori. Iată în așa mod au acționat reprezentanții organelor de drept la cerința absolut legală de a trage la răspundere penală persoanele vinovate, în finalitate fiind vorba de revendicarea drepturilor salariaților care sunt victime ale infracțiunii.

Sper că acest articol a fost de folos celor interesați. Voi reveni cu alte detalii la subiectul dat.

Victor FELIŞCAN,
avocat

Din partea redacţiei:

Avocatul Victor Felişcan şi-a expus punctul de vedere pe acest subiect, care de ani buni este „în gura lumii”. Or, este vorba despre o întreprindere, care altă dată era mândria Sorocii, iar astăzi a ajuns în paragină. La rândul ei, redacţia OdN este gata să ofere spaţiu şi altor persoane competente şi implicate, într-un fel sau altul, în acest proces „de lichidare cu muzică”…

 

    Citește: În atenția celor care încă nu știu:  SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ,  sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele

    Citește: În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ, sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele (II)

 

Articolul precedentFotografia zilei: Drumuri
Articolul următorANUL 2017 ȘI ANUL 2018 CU OCHII SOROCENILOR!
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.