Peste 3 milioane de lei și o finanțare din România, investite în zadar într-un stadion, la Soroca

0
517

   Proiectul tehnic al unui stadion modern cu 1200 de locuri care urma să fie construit la Soroca, executat în conflict de interese de firma fostului arhitect-șef al raionului, a redus la zero întreaga construcție. Deși urma să fie gata în 4 ani – 2019 – 2022, stadionul este în continuare în stare de pășune, lucrările fiind întrerupte la scurt timp după începere. Șantierul a înghițit până acum 3,3 milioane de lei. Fostul arhitect-șef și-a lichidat firma care a realizat proiectul incomplet și neconform cu situația de pe teren. Actuala conducere a Consiliului Raional Soroca este decisă, totuși, să ducă la bun sfârșit construcția și a contractat o nouă firmă să proiecteze. Stadionul urma să primească 100 de mii de euro finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Bacău din România. Din cauza situației de pe șantier, CJ Bacău a livrat doar o parte din bani și nu planifică să aloce restul.

Anul 2017. La 10 august 2017 Asociația de Fotbal a raionului Soroca a anunțat, printr-o scrisoare, Consiliul Raional Soroca că Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) este gata să ofere gazon artificial și scaune din plastic în valoare de 200 de mii de euro pentru un viitor stadion raional. Asociația cerea astfel Consiliului să inițieze și să finanțeze construcția stadionului.

Președintele de atunci al raionului, Ghenadie Muntean, și Consiliul Raional au ajuns la concluzia că acest stadion trebuie construit în comuna Rublenița, localitate situată la aproximativ 7 km de centrul raional. La 4 decembrie 2017 Primăria Rublenița a oferit în comodat pe 25 de ani Consiliului Raional Soroca terenul stadionului din localitate. În lunile următoare nu au fost înregistrate mișcări importante legate de această inițiativă.

Anul 2018. În luna octombrie 2018 despre intenția de a construi stadionul s-a vorbit pentru prima dată în public. Președintele raionului, Ghenadie Muntean, vicepreședintele Iurie Todirean și arhitectul-șef al raionului Ion Golovatâi au mers la fața locului și au făcut poze alături de un poster care reprezenta „concepția grafică a stadionului de categoria II, conform clasificației UEFA”.

Imagine publicată la 8 octombrie 2018 pe pagina web a Consiliului Raional Soroca, în care apar președintele raionului Ghendie Muntean, vicepreședintele Iurie Todirean, arhitectul-șef Ion Golovatâi 

În comunicatul publicat atunci se spunea că grupul de lucru „a pus în sarcina” arhitectului-șef al raionului, Ion Golovatâi, pregătirea setului de documente necesare pentru elaborarea proiectului de execuție a stadionului.

La 31 octombrie 2018, la solicitarea Consiliului Raional Soroca, Primăria Rublenița a emis un certificat de urbanism prin care se autoriza, de fapt, demararea lucrărilor de proiectare a stadionului și în care se menționa că planul general și toate elementele corespunzătoare vor fi coordonate cu arhitectul-șef al raionului.

După ce CR Soroca alocă bani pentru stadion, arhitectul-șef își face firmă de proiectare

Prin decizia din 29 noiembrie 2018, Consiliul Raional Soroca face prima alocare de bani pentru acest proiect – prevede în bugetul pentru 2019 o finanțare de 2 milioane de lei. La o lună de la această decizie, arhitectul-șef Ion Golovatâi își înregistrează firma „Arh Expert Proiect”, la care el și soția sa sunt fondatori. Două luni mai târziu de la creare, la 22 februarie 2019, firma este contractată de CR Soroca, fără concurs de achiziții publice, să proiecteze stadionul, contra sumei de 195 de mii de lei. Deși avea la dispoziție 2,5 luni pentru predarea proiectului, firma a livrat produsul în 4 zile – la 26 februarie – și practic imediat a încasat banii pentru lucrare. Proiectul a fost recepționat de la soția sa, ca administratoare de firmă, de Ion Golovatâi, ca arhitect-șef al raionului, și de vicepreședintele raionului Iurie Todirean, fiind ulterior contrasemnat de președintele Ghenadie Muntean.

La acel moment, nimeni nu a formulat vreo obiecție la proiect, ulterior însă CR a anunțat că proiectul este incomplet și că din el lipseau 6 capitole importante, între care proiectele rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, ventilarea încăperilor, protecția anti-incendiară și altele.

Între timp, s-a obținut finanțare de la Consiliul Județean Bacău

Devizul de cheltuieli prevăzut în proiectul tehnic întocmit de „Arh Expert Proiect” prevedea că toată construcția va costa 16 milioane de lei și că lucrările vor fi efectuate în 4 ani – 2019-2022. În timp ce se desfășura concursul de achiziții publice pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările de construcție, Ghenadie Muntean a ajuns la o înțelegere cu președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, ca instituția să participe la finanțarea construcției stadionului. La ședința din 24 iunie 2019, la care a participat și o delegație a CR Soroca, Consiliul Județean Bacău a votat Acordul prin care se angaja să aloce 100 de mii de euro pentru stadionul din Rublenița.

Ghenadie Muntean și Sorin Brașoveanu înainte de ședința CJ Bacău din 24 iunie 2019. Sursa: pagina web a CR Soroca

Lucrările au fost începute, apoi oprite – proiectul tehnic era incomplet

În urma unui concurs de achiziții publice, CR Soroca a selectat firma „Foremcons” SRL să construiască stadionul după proiectul elaborat de „Arh Expert Proiect”. Lucrările au demarat în luna iulie 2019, însă la scurt timp au fost stopate. S-ar fi constatat o discrepanță între devizul de cheltuieli și proiectul de execuție, astfel că în octombrie 2019 a fost încheiat un acord adițional de 1, 3 milioane de lei.

Toamna anului 2019 este momentul în care construcția stadionului a început a trena și a fost, la scurt timp, întreruptă. Compania a executat un set de lucrări – a săpat groapa de fundație pentru tribune, a făcut un perete de sprijin, a hidroizolat și termoizolat peretele de sprijin, a efectuat lucrări de zidărie și a pus câteva blocuri de calcar etc. În paralel cu lucrările, firma a depus mai multe demersuri la CR Soroca în care semnala lipsa capitolelor din proiectul tehnic și cerea completarea și ajustarea proiectului. CR Soroca susține că, drept urmare, proiectantul a efectuat doar unele modificări, însă altele au rămas neexaminate. Între timp, în toamna anului 2019 s-a schimbat conducerea raionului Soroca, iar arhitectul-șef a plecat din funcție. Abia în ianuarie 2021, susține CR Soroca, proiectantul a completat proiectul cu „unele compartimente”, dar documentul oricum a rămas nefuncțional.

Șantierul stadionului, octombrie 2022, Sursa: Moldova Curată

Alți bani din buget pentru expertizarea construcției

În februarie 2021 firma „Foremcons” a informat în mod oficial CR Soroca, printr-o notificare scrisă, că suspendă lucrările din cauză că proiectul tehnic este incomplet, există neconcordanțe între proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, necorespunderea proiectului cu situația reală din teren.

În 2021, după mai multe luni în care pe șantier nu s-a mai efectuat nici o mișcare, CR Soroca, în încercarea de a relua construcția, a alocat peste 70 de mii de lei pentru o expertiză tehnică a lucrărilor efectuate, întrucât fusese semnalată apariția unor fisuri în peretele construit. Expertiza a arătat că fisurile pot fi remediate, ele nu afectează construcția și lucrările pot fi continuate. Nici acum însă lucrările nu au fost reluate, deoarece antreprenorul a insistat pe completarea proiectului tehnic.

„Noi nu putem continua lucrările – în proiect nu este prevăzută ventilarea, electricitatea… Când am purces la executarea lucrărilor au apărut problema necorespunderii volumelor de lucrări din caietul de sarcini cu proiectul de execuție și ce era la fața locului de facto. Când am început să săpăm, cotele erau altfel. A început să se surpe malul. S-a făcut acord adițional ca să facem peretele de sprijin, ca drumul să nu se lase (stadionul este chiar pe marginea traseului R 14 – n. r.). Începem să facem o lucrare – nu e una, nu e alta. Nu corespunde proiectul cu realitatea de la fața locului”, a spus Dragoș Manole, director tehnic la „Foremcons”, la ședința CR Soroca din 16 decembrie 2021.

Șantierul stadionului, octombrie 2022, Sursa: Moldova Curată

După ce au fost cheltuiți 3,3 milioane de lei, stadionul va fi reproiectat, cu noi alocări de bani

Datele furnizate de CR Soroca arată că pentru toate activitățile legate de construcția stadionului – proiectare, expertize, lucrări de construcție, în anii 2019 – 2021 s-au cheltuit 3, 27 milioane de lei. Consiliul Raional Soroca ne-a informat că, pentru a putea continua construcția, s-a decis contractarea unor noi lucrări de proiectare. Anume – a fost organizat un concurs public și selectat deja proiectantul care va realiza un proiect tehnic privind „măsurile de protecție a stadionului contra deformațiunilor de teren”. Proiectul este acum în curs de realizare, iar CR Soroca a rezervat pentru asta 350 000 de lei. „În urma implementării proiectului tehnic privind măsurile de protecție la obiectul dat, se propune reproiectarea stadionului, ce va permite finalizarea acestui obiect”, ne-a informat recent Consiliul Raional Soroca.

Unii consilieri sunt sceptici că stadionul va fi dus la bun sfârșit

Unii consilieri au fost însă împotriva deciziei de a mai aloca bani pentru stadion, insistând, la ședința CR din 16 decembrie 2021,  ca funcționarii din aparatul Consiliului să dea răspuns la câteva întrebări:

Consilier Victor Ciuvaga: „Răspundeți la întrebarea cum a fost posibilă semnarea actului de primire a lucrărilor proiectantului pe 26 februarie și ca tot mai departe Dvs. să-mi spuneți că proiectul nu a fost prezentat în întregime?”

Răspuns, Elena Mâțu, șefa Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, CR Soroca: În actul de executare a serviciilor de proiectare este semnătura arhitectului șef al raionului.

Consilier Mihai Mâțu: „Oare vedeți real ca o lucrare de 16 milioane de lei să poată fi proiectată în 4 zile? Să vi se prezinte în 4 zile proiectele de execuție și devizurile de cheltuieli? Ați avut posibilitate să-i înaintați atunci pretenții proiectantului. La 31 decembrie firmei proiectante i-a expirat termenul de contract. Până atunci nu i-ați formulat nici o obiecție. Sunt niște documente care nouă astăzi nu ne dau voie să mai alocăm niște bani pentru proiectare, în caz contrar noi cu toții absolut devenim coparticipanți la toată chestia asta. Nu se poate de făcut lucruri bune trecând iar prin ilegalități”.

Consilier Sergiu Dragan: „Sunt foarte multe neclarități, dar dacă noi nu votăm decizia dată practic îngropăm mai multe milioane. Eu sunt pentru ca noi să votăm, dar în paralel să încercăm recuperarea a ceea ce s-a pierdut”.

Consilier Iurie Todirean: „Eu nu cred că astăzi aici (în sală – n.r.) sunt profesori sau proiectanți, experți în proiecte, care trebuie să se dea cu părerea. Obiectul dat e un proiect strategic, care trebuie prelungit. Nu trebuie de găsit azi care-i vinovatul. Vinovatul simte singur care e vinovat”.

Șantierul stadionului, octombrie 2022, Sursa: Moldova Curată

Ce spune fostul arhitect-șef

Ion Golovatâi, fostul arhitect-șef care a preluat drept bun proiectul firmei sale, în pofida conflictului de interese și a faptului că era incomplet, și-a închis firma, în iulie 2021, astfel că acum CR Soroca nu mai are cel puțin cui expedia demersurile. Ion Golovatâi este urmărit penal și are calitatea de învinuit pentru „abuz de putere sau abuz de serviciu, săvârșit din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane”, după cum ne-a informat Centrul Național Anticorupție.

Răspuns oferit de CNA în octombrie 2022

Ion Golovatâi a fost pus sub învinuire în lipsă, întrucât a fost o vreme plecat peste hotare. Ne-a confirmat-o el însuși, într-o discuție telefonică, când i-am solicitat să ne răspundă la câteva întrebări. „Nu am urmărit emailul deoarece am fost plecat din țară. Păi, să vă răspundă altcineva, eu nu mai lucrez, sunt la pensie. Eu de acuma dau răspunsuri la organele competente, nu mai dau la ziare. Sunt interogat și până nu se termină procedura cu judecata nu mai dau nici un interviu, până nu se clarifică întrebările… Trebuie să mă consult cu avocatul dacă pot să spun ceva. Ca să pregătesc o informație, puteți să-mi trimiteți prin email și eu voi prezenta răspunsul”. După această discuție, nu ne-a mai răspuns la telefon și nici la întrebările expediate pe email.

Ce spune fostul președinte de raion, Ghenadie Muntean

Ghenadie Muntean (PDM), astăzi consilier raional, a exercitat funcția de președinte de raion până în noiembrie 20219, când a fost ales un alt președinte. Conflictul de interese în care s-a aflat subalternul său, Ion Golovatâia fost confirmat de Autoritatea Națională de Integritate (Ion Golovatâi a contestat actul, procesul e pe rol în instanță). L-am întrebat pe Ghenadie Muntean dacă a știut că firma proiectantă este de fapt, a arhitectului, că aceasta a fost creată imediat ce CR a decis să aloce bani pentru proiectarea stadionului și de ce nu a prevenit acest conflict de intrese. „N-am știut, nu mai pot ști chiar totul, când apare o firmă sau apare un contract să suni la Camera de Înregistrări să întrebi… A găsit firma care vrea să proiecteze, au semnat atâția specialiști, am semnat și eu, sunt oameni care până la mine semnează, dacă ei au verificat și totul era în ordine, am semnat și eu” – a fost răspunsul. „În anul 2020 arhitectul încă era în funcție. El a activat în consiliu încă 1,5 ani după asta. Și eu îmi pun întrebarea, de ce nu a remediat totuși problemele din proiect, mai ales că dl președinte Rusnac (Veaceslav Rusnac – actualul președinte al raionului Soroca – n.r.) a făcut mai mult eședințe, a chemat firma executoare, a chemat proiectantul, mă întreb și eu: nu se putea să remedieze?”, a adăugat Ghenadie Muntean.

Ghenadie Muntean crede că o parte din vina pentru eșuarea proiectului ar fi a firmei executoare. „Eu totuși consider că una din probleme este iresponsabilitatea băieților ăștia tineri care trebuiau să construiască. Nu am avut noroc de un antreprenor mai serios când s-a început construcția stadionului. Chiar de la început când pe toți participanții înainte de licitație i-am întrebat, au examinat proiectul, sunteți cunoscuți cu toate… da, da. Chiar m-am mirat și eu că celelalte companii participante la licitație au dat oferte mai mari, ei – cu 2 milioane și ceva mai puțin decât restul, ne-am bucurat”.

Firma „Foremcons” nu ne-a răspuns la întrebările expediate, deși un reprezentant al Companiei ne-a spus, la telefon, că „juristul pregătește răspunsul”. De la 12 octombrie și până la 5 noiembrie nu am primit nici un răspuns.

Ce spune Consiliul Județean Bacău

Într-un răspuns la solicitarea noastră de informații, Consiliul Județean Bacău, care are acum o altă componență și conducere decât cea care a aprobat Acordul de finanțare a stadionului din Rublenița, ne-a informat că până în prezent din cele 100 de mii de euro prevăzute au fost plătite 38 501 euro, conform cererilor de plată și materialelor justificative. Cifra este diferită de cea oferită de CR Soroca, care ne-a informat că CJ Bacău ar fi virat 65 702 de euro.

Consiliul Județean Bacău nu va mai finanța construcția stadionului, mai reiese din răspuns: „CJ Bacău nu are prevăzute și nici nu se poate angaja să prevadă în propunerea de buget pentru anul 2023 sume destinate finanțării construcției la care faceți referire”.

Ce spune Federația Moldovenească de Fotbal

Deși la etapa inițială se arătase dispusă să doneze stadionului din Rublenița un gazon artificial și alte elemente de infrastructură în valoare de 200 de mii de euro, FMF așa și nu a făcut donația din cauza eșuării construcției.

Într-un răspuns la o solicitare din mai 2018 a fostului președinte al raionului Ghenadie Muntean, fostul președinte al FMF Pavel Ciobanu informa că Federația va oferi „un teren cu acoperire artificală și un set de porți” numai după ce stadionul va corespunde cerințelor minime, cu ulterioara aprobare a lucrărilor de către FMF.

Secretarul general adjunct al FMF ne-a informat că Federația Moldovenească de Fotbal procedează astfel în toate cazurile – ajută la amenajarea stadioanelor numai prin donarea obiectelor de infrastructură, cum ar fi instalații nocturne, scaune individuale, suprafețe de joc, cu condiția ca lucrările executate să corespundă cerințelor minime de construcție a stadioanelor, și nu alocă bani.

Viorica Zaharia

Acest material jurnalistic a fost realizat cu sprijinul International Media Support (IMS).


Articolul precedentAccident rutier grav la ieșirea din Soroca cu implicarea a două camioane și a unui microbuz / GALERIE FOTO
Articolul următorAtenție, capcană! Escrocii promit 60.000 de lei într-un „proiect investițional”, iar drept „momeala” sunt folosite și persoane publice /VIDEO/
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.