Natalia Bucicovscaia: “Nu am intimidat, presat sau hărțuit pe nimeni”

0
1068

Dlui Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Dle Președinte! Vin în atenția Dvs ca reacție la adresarea unui grup de angajați ai Direcției Învățământ Soroca, de altfel minoritar, care sesizează despre pretinse încălcări, care le-am comis pe perioada exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ Soroca, ca urmare a rezultatelor concursului la funcția publică, organizat de angajator și deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 1/8 din 12.01.2023.

          Menționez cu toată certitudinea, că în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, am dat dovadă de comportament corect și onest în raport cu toți angajații Direcției Învățământ Soroca, nu mi-am permis expresii injurioase sau ofensatoare la adresa celor numiți, ba mai mult ca atât, tratez comportamentul grupului de angajați, care au formulat adresarea în speță, ca unul lipsit de temei legal pe simplu motiv, că până la venirea mea în funcție, fără ca să mă cunoască sau să interacționeze în relații de serviciu, m-au tratat cu același respect și continuă să mă trateze în aceeași manieră.

          În privința dnei Ialovoi Elena, specialist superior al Secției Politici Educaționale și Management a DÎ Soroca, la 18.01.2023, a fost emis ordinul nr.26-p privind prestarea muncii la distanță, care la 25.01.2023, fiind revizuită poziția angajatorului vis-a-vis de permisiunea prestării muncii în regimul solicitat de angajat, ținând cont de faptul că nu a fost indicat programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului, cât și modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariat, condițiile pentru suportarea cheltuielilor aferente activității în regimul de muncă la distanță, a fost abrogat.Angajatei Ialovoi Elena i-au fost aduse la cunoștință prevederile  ordinului nr.33-p din 25.01.2023, fiind notificată cu faptul că este în drept, în cazul dezacordului cu poziția angajatorului, să se adreseze, inițial angajatorului, în condițiile art.art.165-167 Cod administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, cu cerere prealabilă privind anularea actului administrativ defavorabil, și apoi, în caz de soluție dezavantajoasă, cu acțiune în instanța de contencios administrativ privind declararea nulității actului emis, drepturi de care ultima nu a beneficiat.Argumentele aduse la compartiment și, anume că în calitatea mea de șef al Direcției Învățământ Soroca, ași fi acționat ilegal, aducându-i atingere drepturilor garantate, rămân a fi declarative.Grupul de angajați ai Direcției, în număr de 9, care pretind că reprezintă întreaga Direcție, s-a adresat cu petiție similară la Inspectoratul de stat al muncii, care prin procesul-verbal nr.ISM-2023-PVC-243 din 17.03.2023, a constatat că ordinul nr.26-p din 18.01.2023, cu privire la prestarea muncii de la distanță și ordinul nr.33-p din 25.01.2023, cu privire la abrogarea ordinului nr.26-p din 18.01.2023, cu unele excepții, corespund cerințelor de conținut și este adus la cunoștință salariatului contra semnătură.

          Ialovoi Vadim, șofer al Direcției Învățământ Soroca, din  06.02.2023 se află în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, în temeiul ordinului nr.19-c din 06.02.2023, emis în baza cererii angajatului.În privința celui numit nu au fost exercitate careva presiuni, pe simplu motiv că personal nu am reușit să-l cunosc, am avut o singură discuție telefonică în interes de serviciu, când la solicitarea  de a-mi acorda automobilul de serviciu, am fost refuzată.

          La 28.02.2023, angajata Direcției Învățământ Soroca, Andon-Spinei Marina, specialist al Secției management economico-financiar și patrimoniu al Direcției Învățământ Soroca, a fost documentată pentru absență nemotivată la serviciu, pe parcursul unei zile de muncă, timp de 4 ore.La apelul telefonic, când i s-au cerut explicații referitoare la abaterea disciplinară constatată, ultima a refuzat, dând dovadă de comportament nedemn unui funcționar public, ce vine în contradicție cu dispozițiile art.22, 23 al Legii nr.158 din 04.07.2008, cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, or, funcționarul public este obligat să respecte regulamentul intern, să respecte normele de conduită profesională, să se conformeze dispoziţiilor (ordinelor, poruncilor, indicaţiilor obligatorii spre executare) primite de la conducătorul său direct şi de la conducătorul autorităţii publice în care îşi exercită funcţia publică.De altfel, dnei Andon-Spinei Marina, pentru abaterea disciplinară constatată nu i-a fost aplicată nici o sancțiune, litigiul de muncă, la inițiativa angajatorului, fiind consumat pe cale amiabilă.Acțiuni de hărțuire în privința lui Andon-Spinei Marina nu au fost exercitate, cu atât mai mult, că discuțiile petrecute cu ea, tot timpul au avut loc în prezența altor angajați ai Direcției, care pot să confirme acest moment.Adresarea dnei Andon-Spinei Marina la IP Soroca se află în curs de examinare și nu se poate face referință la ea, ca la acțiuni ilegale constatate.

          Prodan Elena, șef adjunct al Direcției Învățământ Soroca, invocă acțiuni de intimidare și presiuni din partea președintelui și vicepreședintelui raionului, urmare a cărui fapt a fost nevoită să se adreseze la medic și să plece în concediu medical de boală, alăturat comunicând că i s-a cerut să emită ordin cu dată anterioară, să îndeplinească atribuțiile șefului nou-numit.Afirmațiile sunt lipsite de suport, or, în conformitate cu prevederile alin.(2), art.23 al Legii nr.158 din 04.07.2008, cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător dacă le consideră ilegale.Reacție în acest sens nu a urmat, ori dna Prodan Elena, nu a avut ce să invoce în susținerea argumentelor sale.

          În contextul celor menționate, țin să declar că îmi exercit atribuțiile de serviciu în conformitate cu legea, nu am intimidat, presat sau hărțuit pe nimeni, nu am periclitat în niciun mod starea de sănătate a angajaților Direcției.Persoanele vizate, inclusiv Pavlov Natalia, care sesizează că au probleme cu sistemul nervos, nu au decât să se adreseze la medicul specialist și să beneficieze de asistență medicală calificată, în măsura în care să fie în posibilitate să-și exercite atribuțiile de serviciu.

          Îmi exercit atribuțiile de serviciu corect și onest.În absența mea motivată de la serviciu, am delegat atribuțiile altor angajați ai Direcției, cu excepția dnei Prodan Elena, fapt care nu vine în contradicție cu prevederile pct.22 al Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Învățământ Soroca, aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.03/10 din 13.08.2015, care dispune, că în caz de absență temporară motivată, atribuțiile șefului Direcției Învățământ sunt exercitate de șeful adjunct (unul dintre șefii adjuncți) sau, după caz, de un alt angajat al Direcției Învățământ, desemnat prin ordinul șefului.

          Comisia de disciplină din cadrul Direcției Învățământ Soroca, a fost constituită în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, ori, în componența comisiei de disciplină se include, în mod  obligatoriu, un reprezentant al organului  sindical (pct.10 din Regulament), iar membrii și membrii supleanți ai comisiei de disciplină sânt, de regulă, funcționari publici ai autorității publice în care se constituie comisia de disciplină (pct.14 din Regulament).Prin procesul-verbal nr.ISM-2023-PVC-243 al Inspectoratului de stat al muncii din 17.03.2023, a fost constatat că ordinul nr.01-27/54 din 22.02.2023 cu privire la constituirea comisiei de disciplină a Direcției Învățământ Soroca corespunde cerințelor legislației.

          Acuzațiile referitoare la utilizarea automobilului de serviciu în interes personal sunt complet nefondate, ori sesizarea în acest sens a fost examinată la ședința comisiei de disciplină a Consiliului Raional Soroca din 24.03.2023, cazul fiind clasat din lipsă de probe (decizia comisiei de disciplină a Consiliului Raional Soroca nr.2 din 24.03.2023).

          Din momentul de când am început activitatea de șef al Direcției Învățământ Soroca, în permanență sunt bombardată cu petiții la toate organele de resort, petiții, care de fapt nu au nici un suport legal și în permanență sunt semnate de unele și aceleași persoane, care se pretind că sunt profund afectate de acțiunile mele, pe care le etichetează ca fiind ilegale.

Cred că ar fi cazul de ascultat și opinia celorlalți angajați ai Direcției, care nu împărtășesc opinia grupului de inițiativă, care acționează cu rea-voință, se opun executării atribuțiilor de serviciu, acționează premeditat întru destabilizarea activității entității.

Natalia Bucicovscaia, șefa Direcției Învățământ Soroca    

CITEȘTE ȘI: Adresare: “După numirea în funcție a Nataliei Bucicovscaia, mai mulți angajați ai Direcției Învățământ au fost expuși intimidărilor”


Articolul precedentAfișa Observatorului: Află primul despre evenimentele culturale și spectacolele din acest weekend / VIDEO
Articolul următor10 000 lei amendă fiindcă mâncau răsărită și scuipau jos cojile: poliția le-a obligat să le măture
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.