Tot mai mulți cetățeni se adresează la redacție cu rugămintea de a dedica un articol muncii zilierilor, în special drepturilor și obligațiilor pe care aceștia le au față de angajator, dar și față de stat. Mai nou, activitatea persoanelor care practică activități necalificate cu caracter ocazional contra unei remuneraţii (de regulă, în agricultură) este reglementată de Legea nr. 22 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Am citit documentul și am găsit răspunsurile la toate întrebările cititorilor noștri.

Așadar, legea menționată a intrat în vigoare la data de 2 septembrie 2018 și stipulează că relația de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin înțelegerea de comun acord a părților, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă. Durata zilnică a activităţii zilierilor nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani — 5 ore. Persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani pot lucra cu ziua numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali și asta dacă activitatea pe care o vor desfășura nu le va afecta sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională. Acestei categorii de persoane însă i se interzice exercitarea muncii pe timp de noapte. Zilierii nu au voie să lucreze pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, mai prevede legea.
La rândul său, beneficiarul sau persoana care solicită serviciile zilierilor este obligat să înregistreze toți zilierii în Registrul de evidență și să prezinte un extras din Registrul de evidenţă, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă, care le va păstra într-un registru electronic, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Potrivit art. 6 al acestei legi, plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În prezent, impozitul pe venit constituie 12%. Din veniturile de ziler nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Pentru a-și asigura în viitor o pensie, zilierul își va plăti contribuția pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale.

CUM POT PLĂTI CONTRIBUȚIILE SOCIALE ZILIERII, PRIN CONTRACT INDIVIDUAL CU CTAS

  • În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) pentru zilieri este stabilită în mărime de 2412 lei.
  • Suma lunară a contribuției individuale de asigurări sociale constituie 201 lei.
  • Persoanele specificate virează contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii, în bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale.

Nu vor fi reținute nici primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din veniturile obținute de zilier. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare, stipulează art. 7 din lege. Altfel spus, fiecare persoană trebuie să-și procure individual Polița medicală.
Volumul remunerării pentru munca efectuată de ziler se stabilește pentru o zi de lucru (8 ore), prin înțelegere cu angajatorul. Remunerarea pentru o zi de lucru nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real (începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 16,42 lei pe oră).
Remunerația se acordă la sfârșitul zilei de lucru înainte de semnarea în Registrul de evidență de către zilier şi beneficiar sau cel târziu la sfârșitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității numai cu acordul în scris al zilierului și al beneficiarului.
În țara noastră, cca 30% din populația ocupată este încadrată în activități cu caracter ocazional, dintre care 70% sunt implicați în lucrări agricole.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ZILIERULUI

Zilierul are dreptul:
a) la condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
b) să fie asigurat cu utilaj şi instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii;
c) să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurat gratuit cu echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate.
Zilierul este obligat:
a) să semneze în Registrul de evidenţă după achitarea remunerației convenite;
b) să exercite activitatea convenită cu beneficiarul;
c) să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile beneficiarului;
d) să însuşească şi să respecte măsurile de securitate şi protecţie stabilite de beneficiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.