Diminuarea poluării mediului la Şeptelici, Schineni, Căinarii Vechi, Vărăncău, Slobozia-Cremene şi Dubna prin gestionarea corectă a deșeurilor agricole și menajere

0
978

AO ”Asociația Producătorilor Agricoli ”Teragronord” are experiență de activitate de circa 18 ani cu producătorii agricoli din raionul Soroca. În 2018-2019, în rezultatul activităților desfăşurate în cadrul proiectului „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova, în 6 sate din raionul Soroca — Şeptelici, Schineni, Căinarii Vechi, Vărăncău, Slobozia-Cremene şi Dubna, s-au identificat un șir de probleme legate de consecințe adverse ale agricultorilor ce influențează negativ asupra mediului.

În cadrul proiectului sus-menționat, s-a aplicat un studiu, care a evidențiat acțiuni de poluare a apei, aerului şi solului, gestionare ineficientă a deșeurilor, reglementări ineficiente în domeniul ocrotirii mediului și politici care nu încurajează suficient de hotărât o schimbare de atitudine şi riscă să afecteze grav sănătatea populației. Sursa poluării fiind: arderea vegetației, depozitarea incorectă a gunoiului de grajd sub formă solidă; ape uzate neepurate sau insuficient epurate necolectate; scurgeri din depozite de îngrăşăminte minerale şi organice; pășunatul excesiv și aplicarea incorectă a sistemelor neconvenţionale în agricultură ş.a. Valorile biodiversității fac parte integrată din patrimoniul natural care, în contextul dezvoltării durabile, trebuie folosit de generațiile actuale fără a periclita șansa generațiilor viitoare de a se bucura de aceleași condiții de viață.

Scopul proiectului este consolidarea capacității actorilor locali pentru reabilitarea mediului natural prin utilizarea corectă a deșeurilor menajere solide.
Obiective propuse: informarea populației din 6 sate din raionul Soroca despre impactul negativ al managementului incorect al deșeurilor menajere; planificarea de către APL a acțiunilor de remediere a mediului pentru 6 localități rurale; dezvoltarea competențelor practice ale țăranilor și agenților economici în sortarea corectă a deșeurilor.

Administrația Publică Locală este mai sensibilă în soluționarea problemelor ecologice, deoarece sărăcia populației rurale pune în fața lor priorități economice și de infrastructură. Ei au nevoie să fie ajutați în conștientizarea agricultorilor de a înțelege că exploatarea naturii este limitată și are efecte negative asupra întregului ecosistem. Totodată, Administrația Publică Locală are nevoie de specialiști mai pregătiți pentru a convinge agenții economici agricoli și cetăţenii să susțină inițiativele de protecție al mediului și utilizarea conștientă a serviciilor publice (ca exemplu, colectarea și evacuarea deșeurilor, protecția terenurilor agricole, respectarea normelor de construcții a edificiilor auxiliare).

Echipa de implementare:
Marchitan Maria — director de proiect — coordonare generală, planificare şi raportare, încheierea contractelor, acordarea consultațiilor juridice, elaborarea materialelor informative.
Burlacu Gabriela — coordonator financiar — acordarea consultațiilor economice beneficiarelor, asigurarea contractelor de colaborare, evidența contabilă, achiziții din proiect, întocmirea rapoartelor financiare.
Indricean Oxana
 — coordonator educațional — organizarea desfășurării activităților de informare și instruire, atelierelor practice și ședințelor de lucru, planificarea activităților de remediere a mediului și elaborarea materialelor informative.

La moment, în Republica Moldovei se aplică Programul Național de protecție a mediului, ce prevede promovarea separării deșeurilor menajere solide și utilizarea deșeurilor alimentare ca surse naturale de remediere a solului. Asociația noastră, având o colaborare bună cu APL-urile din raion și cuprinzând agenții agricoli din majoritatea localităților, este motivată să ajute, cel puțin 6 localități, în ridicarea nivelului de conștientizare a populației a necesității de ocrotire a naturii prin elaborarea programelor de acțiuni de prevenire a poluării mediului, adaptate la problema locală. La finele proiectului agricultorii vor putea utiliza deșeurile vegetale și alimentare ca îngrășământ natural, colectate de la populație prin aplicarea corectă a serviciilor publice.

Pentru perioada de septembrie 2020 — august 2021 echipa de implementare a proiectului și-a pus drept scop consolidarea capacității actorilor locali pentru reabilitarea mediului naturii prin utilizarea corectă a deșeurilor menajere solide. Cu toată ardoarea, membrii echipei au realizat, conform planului, activități pe trei direcții pentru a obține obiectivele propuse: informarea populației din 6 sate ale raionului Soroca despre impactul negativ al managementului deșeurilor menajere; planificarea de către APL-uri a activităților de remediere a mediului pentru 6 localități; dezvoltarea abilităților practice a populației din mediul rural și agenților economici în sortarea corectă a deșeurilor.

Opinii și păreri ale cetățenilor referitor la impactul proiectului:
− populația dorește ca Moldova să separe deșeurile ca în toată Europa;
− în magazine să fie colectate sticlele de plastic și sticlă ca în țările dezvoltate;
− amenzile să disciplineze pe cei care nu respectă regulile de comportament social;
− APL-urile să aibă posibilități financiare pentru amenajarea corectă a spațiilor de depozitare a deșeurilor, ministații de epurare pentru 2-3 localitățile vecine, să dezvolte servicii menajere și să realizeze activități interactive pentru motivația sătenilor pentru gestionarea deșeurilor și protecția mediului ambiant, mai multă implicare a APL;
− este nevoie de continuat proiectul pentru a forma deprinderi pentru restul consătenilor, pentru a învăța și alți oameni de a selecta deșeurile;
− ca să facem țara mai curată;
− populația devine mai organizată, mai responsabilă;
− ne-a făcut mai disciplinați privind mediul încunjurător, s-a sesizat un beneficiu pentru trai și sănătate.

În prima jumătate a proiectului au fost desfășurate activități de informare a elevilor, tinerilor și agricultorilor privind mediul natural, tipurile de poluanți, caracteristicile mediului poluant, termenele de reciclare naturală a diferitor tipuri de deșeuri solide, schimbările mediului. În această perioadă au fost create grupuri de comunicare în fiecare localitate. S-au semnat acorduri de colaborare cu 6 instituții de învățământ din localitățile partenere. APL-urile, in timpul acesta, au fost implicate și ele în aceste activități informative, dar și în activități de studiere a actelor legislative privind deșeurile, în comun cu membrii echipei Teragronord au elaborat planuri de remediere a mediului, au identificat beneficiari pentru separarea deșeurilor. Din toate activitățile cele mai interactive au fost orele educative cu copiii. Ei sunt cei mai sinceri experți, cei mai responsabili și luptători pentru natură. Deoarece orele au fost online, împreună cu copiii au participat toți membrii familiei copiilor: părinți, bunei, frații și surorile.

În a doua parte a proiectului au fost desfășurate mai multe activități practice și cu contact direct. Au fost procurate tomberoane și palete pentru compostare, au fost antrenați sătenii să selecteze deșeurile, să cunoască metodologia de compostare, să participe la activități de salubrizare. Paralel cu această activitate, membrii echipei au căutat întreprinderi de reciclare a deșeurilor, au creat legături cu Întreprinderile municipale de evacuare a deșeurilor. Cea mai mare provocare a fost la identificarea terenurilor de depozitare a deșeurilor deja selectate. Întreprinderile care prelucrează deșeurile au impus condiții ca deșeurile să fie presate, iar aparatul de presat poate fi instalat într-o hală unde este sursă de energie electrică. Resursele financiare planificate în proiect per localitate nu au putut satisface necesitatea aceasta. Primăriile partenere se află în diferite regiuni ale raionului și nu s-a putut alege un loc potrivit pentru toți. Până la finele proiectului s-a găsit locul potrivit în mun. Soroca și a fost construită hala și instalat aparatul de presare a plasticului și hârtiei. Impactul principal: din toate deșeurile solide acumulate în localitățile rurale va fi scoasă o cantitate mare de plastic, sticlă și carton. Cele mai multe deșeuri sunt acumulate la agenții economici. Această experiență este o bună practică și exemplu pentru municipiul Soroca.

* Bună practică — planuri de remediere a mediului. În activitățile de ocrotire a naturii au fost incluse un șir de activităţi de management al deșeurilor solide care vor fi realizate de APL și agenți agricoli. Modelul implementat de organizare a protecției mediului prin gestionarea corectă a serviciilor publice menajere, implementat în proiect, va servi bunelor practici pentru alte localități din raion.
* Impediment — o parte din cetăţeni au fost sceptici în privinţa formării compostului, pe motiv că ar fi complicat de respectat tehnologia compostului. Nu toţi cetăţeni înţeleg importanţa protecţiei mediului, continuă să arunce deşeurile în râpă, dau foc la frunze.
* Lecţia învăţată — oamenii au nevoie de informaţie. Este nevoie de vorbit mai mult şi mai simplu cu cetăţenii de rând. Pe parcursul activităţii asociaţiei am colaborat şi am instruit mai mult antreprenorii agricoli, dar în cadrul proiectului am lucrat mai mult cu APL, profesori, elevi, tineri şi cetăţeni de rând. Împreună putem face lucruri importante pentru comunitate. Cu răbdare se poate reuşi. Ca să capeţi succes, trebuie insistenţă şi oamenii te vor înţelege şi vom atinge împreună scopul propus. Am învăţat să lucrăm cu populaţia rurală. Le-am ascultat părerile. Am aflat că lumea vrea schimbări. Ei știu unde sunt probleme. Au şi soluţii. Dar autorităţile nu totdeauna sunt receptive la propunerile lor. Dar unele APL nici nu sunt în stare să facă faţă lucrurilor singuri. Au nevoie de sprijin, de instruire. Am stabilit nişte relaţii. Am căutat întreprinderi de prelucrare a deşeurilor şi am încheiat acord de colaborare cu unul din ei.

Beneficiarii proiectului: 5 APL;
locatarii din 72 gospodării din 6 sate;
12 agenți din comerț;
4 agenți agricoli; 387 de elevi și tineri.

*Principalele aspecte pe care cetățenii le-au conștientizat ca rezultat al implementării proiectului și implicării lor:
* Schimbările climei.
* Ca să fie curat în satul lor — e nevoie să se implice şi mic, şi mare.
* Ceea ce au implementat cu noi, vor continua singuri în comun cu APL.

Cu beneficiarii am avut o relaţie cu deschidere spre comunicare, învăţare, spre realizarea activităţilor. Oamenii au participat cu plăcere, au rămas mulţumiţi de colaborarea cu noi și de rezultatele proiectului.

Maria Marchitan, AO ”Asociația Producătorilor Agricoli ”Teragronord”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.