Concurs pentru ocuparea funcției de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni

0
32

   Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni

      Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia   Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

– Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

– Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

– Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

– Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

– Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vădeni (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

– formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

– copia buletinului de identitate

– copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

– copia carnetului de muncă

– certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

– cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

– certificatul de medic de familie

– proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font – 12, interval interliniar – 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Vor fi examinate doar dosarele complete.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. b) posedă limba română;
  3. c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
  6. f) are studiile superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
  7. g) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 22 februarie 2021.

Rusnac Veaceslav, Președinte al Raionului Soroca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.