În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ, sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele (II)

0
58

La finele anului trecut, redacția ziarului „Observatorul de Nord” a publicat un amplu material despre starea de lucruri de la fosta fabrică de confecții ÎCS „Dana Internațional” SRL, semnat de avocatul Victor Felișcan. Informațiile și argumentele aduse de avocat au stârnit, după cum și era de așteptat, nemulțumirea unor persoane afectate, într-un fel sau altul, de acel articol. Deloc întâmplător noi am promis tuturor persoanelor, care au un cuvânt de spus la această temă, spațiu de ziar și astăzi vă propunem un amplu material-răspuns celor scrise anterior, scris de actualul director al SA „Dana”. Mai precizăm și faptul că în acest material se vor regăsi și răspunsurile la întrebările adresate domnului Victor Jamba de către fosta lideră sindicală de la întreprindere, Lidia Slivinscaia.

…La SA „DANA”, din 2006, eram în căutarea unui astfel de client cu specializarea de confecționare a costumelor pentru bărbați. Dar în 2007 aceste planuri au fost date peste cap. Urma de negociat contractul colectiv de muncă, dar liderul sindical Slivinscaia Lidia, temându-se că va rămâne fără finanțarea salariului ei din sursele întreprinderii, nu a inițiat negocierile, cum era tradiția. Doamna a încurcat toate ițele, începând acțiuni de destabilizare a întreprinderii. În acest domeniu, dumneaei avea o experiență foarte bogată. Acțiuni similare a organizat în anii 2000-2001 și a fost demisă directorul Curtasova Tatiana, în 2003-2004 tot așa a fost demis directorul Medviner I. De această dată, scopul dumneaei era demiterea directorului Jamba Victor, care la negocieri, obligatoriu, reprezenta angajatorul. Comportamentul ei tot mai agresiv și independent nu numai față de angajator și de structurile statale, cât și față de structurile sindicale ierarhic superioare, dar și față de organizația primară sindicală nu putea fi stopat decât numai în baza Legii sindicatelor, de către comitetul sindical. Dar gruparea ei, ce avea influență asupra majorității membrilor comitetului sindical, o susținea. Unii membri de sindicat părăseau rândurile organizației primare, dar ei nu-și dădeau seama că, potrivit legislației muncii, în întreprinderile unde există organizație sindicală, interesele tuturor angajaților le reprezintă organizația sindicală. Adică acești salariați tot rămâneau dependenți de ambițiile personale ale doamnei Slivinscaia Lidia. Încercarea patronatului de a reduce finanțarea salariului liderului sindical din contul întreprinderii, stipulată în contractul colectiv de muncă, avea scopul principal de a-l pune în dependență de cotizațiile de membru a sindicatelor și a-l responsabiliza în fața organizației sindicale, dar Slivinscaia Lidia se opunea.

Rolul ei destructiv nu a fost limitat la acțiunile din 2007. Doamna a mai lansat o ”idee” — de reorganizat întreprinderea în așa numita „narodnoe predpriiatie”, prin care atenta la dreptul de proprietate a acționarilor. Pentru a-i combate „ideile”, aproape nouă luni în 2005 au lucrat mai multe instituții centrale de stat, efectuând controale și ticluind răspunsuri. Bănuiesc că nu întâmplător în 2007 în colectivul de muncă se discuta „ideea” că dacă SA „DANA” va falimenta, din cauza că sunt mulți salariați cu stagiu mare, la reducerea în masă a personalului, întreprinderea nu va avea bani să achite toate indemnizațiile și va trebui să împartă salariaților utilajele și imobilele. Dar visul ei de a falimenta SA „DANA” a fost la un pas de a se realiza în 2011, când, în baza unor pretinse prejudicii fabuloase, a reușit să pună sechestru pe tot patrimoniul întreprinderii și să blocheze conturile bancare. În acele acțiuni ea a avut și suportul avocatului Felișcan Victor. Am fost nevoiți să achităm toată suma integral, dar după decizia CSJ azi din pensia sa este obligată de a restitui suma primită ilegal. Tot ce are scopul de răzbunare nu este cu „Doamne, ajută!”.

Dar în 2007, când candidatul favorit al lui Slivinscaia Lidia a câștigat alegerile locale, ea a atras în conflict și structurile primăriei orașului Soroca. Consiliul Societății a refuzat continuarea dezbaterilor electorale în incinta întreprinderii și a invitat la ședința din 25.10.2007 pe reprezentanții Primăriei. La ședința Consiliului Societății a fost prezent viceprimarul Năstase Serghei și specialistul pentru relații cu publicul. Atunci, pentru prima dată am auzit din partea acționarilor intenția de a înceta activitatea de confecționare în Lohn a îmbrăcămintei. Aceasta intenție a fost prezentată oficial și primăriei orașului Soroca. Argumentele acționarilor: acest gen de activitate devine tot mai nerentabil, în timp de 12 ani după privatizare nu au fost niciodată plătite dividende. Guvernul, prin memorandum, de trei ori a eșalonat datoriile, tot pentru a ajuta colectivul de muncă. Dar când colectivul de muncă a devenit ostatic al unor ambiții personale ale dnei Slivinscaia Lidia, care demonstra lipsă de respect față de angajator, activitatea de confecționare a îmbrăcămintei nu mai este prioritară pentru SA „DANA”.

Pentru 2008, Consiliul Societății în documentul oficial nu a introdus ca prioritară confecționarea îmbrăcămintei. Această informație am adus-o la cunoștință la volanta ordinară. Am fost întrebat ce urmează — reduceri de personal? Am răspuns: pentru reduceri bani nu sunt. Vom lucra cu maximum economie. Vom reduce cheltuielile de transport, de ucenicie și altele. Cel mai probabil, vom reduce plățile stimulatorii, cum ar fi primele de fidelitate, de productivitate, pe care angajatorul are dreptul de a le stabili de sine stătător. Creșterea salariului va fi în limitele de salarii minimale stabilite de Guvern.

Între timp, am fost contactați de întreprinderea „Dana Internațional” SRL, care solicita chirie a halei de producție. La obiecțiile noastre că este ocupat ni s-a răspuns că-s gata să angajeze tot colectivul. Am considerat această propunere drept o soluție perfectă pentru situația creată la întreprindere. Problema principală era respectarea legislației muncii, fiindcă bunul imobil putea fi transmis în chirie numai după ce va fi eliberat de personalul a SA „DANA”. Transferul salariaților putea fi făcut doar cu acordul fiecărui salariat. Juriștii au pregătit varianta contractului de locațiune, pe care la 16.01.2008 SA „DANA” și „Dana Internațional” SRL l-au semnat. Contractul a intrat în vigoare de la data semnării. Dar puțini au fost atenți la faptul că predarea-primirea bunului va fi peste 45 de zile. Acest termen era necesar pentru a reuși transferul salariaților în baza acordului lor. Primirea-predarea bunului se efectua numai în cazul respectării condițiilor speciale din contract stipulate în art. 7. Nerespectarea acestor condiții speciale avea drept efect rezilierea anticipată a contractului din motive independente de părțile contractante. Executarea contractelor de locațiune începe de la momentul predării bunului locatarului. În această perioadă au avut loc în colectivul de muncă mai multe consultări, inclusiv a fost invitat investitorul străin — Gerar Losson. Comitetul sindical a chemat specialiștii de la Confederația Sindicatelor. În principiu, aveam la 31.01.2008 informația că majoritatea salariaților sunt de acord cu transferul de la SA „DANA” la „Dana Internațional” SRL. Doar dna Slivinscaia Lidia era împotriva transferului, deoarece rămânea fără organizație sindicală la SA „DANA”.

Ea a lansat ideea ca transferul să fie prin procedura de reducere a personalului de la SA „DANA”, cu achitarea tuturor indemnizațiilor de eliberare din serviciu și ulterior de angajare la „Dana Internațional” SRL. Această idee a fost respinsă de SA „DANA” din lipsa de finanțe, iar „Dana Internațional” SRL a declarat că nu este nici o garanție că cei eliberați prin reducere vor veni la „Dana Internațional” SRL. La ședința comitetului sindical din 31.01.2008 juristul Confederației sindicatelor dl Priguza I. a mai expus careva obiecții legate de art. 7 al contractului de locațiune. Ședința comitetului sindical s-a terminat fără a fi adoptată vreo decizie, cu toate că orice decizie ar fi fost luată, ea nu putea înlocui acordul individual al salariatului pentru transfer.

Ulterior, la 08.02.2008, reprezentantul „Dana Internațional” SRL a venit cu propunerea de semnare a unei anexe la contract, care includea propunerile dlui Priguza I. de la Confederația sindicatelor, dar și obligația asumată unilateral de „Dana Internațional” SRL „salariaților, angajați în serviciu în ordinea de transfer, conform p. u) al. (1) din art.86 din Codul Muncii (CM), în caz de concedierea lor de la Locatar în temeiul lit. b) și c) al. (1) art. 86 CM, la achitarea indemnizațiilor de eliberare din serviciu va lua în calcul anii de activitate de muncă neîntreruptă la SA „DANA”. La solicitarea doamnei Slivinscaia L., eu i-am eliberat extrasul din contractul de locațiune, inclusiv cu anexele, cu excepția compartimentelor legate de prețuri și modul de achitare a chiriei, considerate secrete comerciale. Copia Anexei din 08.02.2008 Slivinscaia L. a multiplicat-o, a afișat-o în multe exemplare pe panoul de informare de lângă comitetul sindical. La 31.01.2008, Preguza I. a atenționat că nu trebuie confundat contractul civil de locațiune cu contractul individual de muncă. Toate transferurile urmează a se efectua în baza Codului Muncii.

La 28.02.2008, au dat acordul și au fost transferați 292 de salariați de la SA „DANA” la „Dana Internațional” SRL. Din cei preconizați pentru transfer 47 de salariați nu au dat acordul la transfer și au continuat activitatea mai departe la SA „DANA”. Acești 47 de salariați, prin dezacordul lor, dezmint orice afirmații precum că s-au exercitat presiuni din partea SA „DANA” pentru a da acordul la transfer. Toate acțiunile s-au petrecut cu liberul consimțământ, astfel fiecare și-a asumat riscurile și este responsabil de consecințele pentru transfer sau netransfer…

(Va continua)

Citește: În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ, sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele

Victor JAMBA,

directorul SA ”Dana”

    Citește: Adevărul despre fosta fabrică „Dana” și De ce angajații nu au primit indemnizația de eliberare din serviciu?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.