Un nou parteneriat între Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca și Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești

0
590

Recent a fost semnat un nou parteneriat în domeniul managementului cultural-artistic semnat între Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca și Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Șoldănești. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros ” din Soroca este instituția de învățământ profesional tehnic unde arta și cultura sunt la ele acasă în adevăratul sens al cuvântului.

După doi ani de pandemie cu diferite modele de învățare, începem să revenim la normal, la activitățile de altădată organizate de instituție atât la nivel instituțional cât și raional, zonal, republican.

Activitatea organizată la data de 16 aprilie 2022 în cadrul instituției vine să evidențieze încă o dată importanța culturii și relația dintre instituție și partenerii ei, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca având drept parteneri Secțiile și Direcțiile cultură din țară împreună cu care se realizează proiecte importante pentru cultura națională.

Între Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca și Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Șoldănești există un parteneriat de zeci de ani la baza căruia au stat atât oamenii de cultură din raionul Șoldănești cât și profesorii instituției, parteneriat cimentat de regretatul Grigore Zănoagă (ex-director al Colegiului Republican de Creație Populară și ex-Șef al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Șoldănești).

Astfel la data de 16.04.2022, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a fost gazda unui eveniment important la care au participat peste 30 bibliotecari din raionul Șoldănești în frunte cu d-nul Alic Rudei – Șeful Secției Cultură, Tineret și Sport. În cadrul evenimentului a fost prezentată oferta educațională a instituției printr-un concert cu participarea elevilor de la toate specialitățile (Regie, Interpretare instrumentală, Dirijare corală, Dans, Biblioteconomie și asistență informațională, Turism).

În cadrul activității s-a menționat despre intențiile reușite din ultimii ani ale instituției de a oferi posibilitatea bibliotecarilor din țară ce nu au calificarea necesară de a face studii cu frecvență redusă iar din anul 2021 și prin învățământ dual.

Deasemeni, având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi colaborare dintre Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca și Secția Cultură, Tineret și Sport  Șoldănești, fiind focusați pe aceleași idei și obiective, abordând aceleași strategii de dezvoltare, promovare, conservare, valorificare și salvgardare a culturii tradiționale și a valorilor naționale, schimbul de experiență, instruiri, formări, parteneriate durabile în implimentarea și elaborarea unor proiecte și activități comune, reprezentanții instituțiilor au semnat un Acord de colaborare în domeniul managementului cultural-artistic pentru perioada 2022-2024.

Acordul prevede colaborarea dintre părți prin următoarele aspecte generale:

  1. Organizarea de întîlniri, schimburi de experienţă şi informaţii între instituţiile publice de cultură/învîțământ pe care le conduc cu privire la legislaţie, reguli şi proceduri de desfăşurare a activităţilor specifice.
  2. Organizarea de vizite şi schimburi de delegaţii în unităţile administrativ-teritoriale prin grupuri de specialişti în domeniul culturii, dirijori, coreografi, instructori artistici, pictori, profesori ai instituțiilor de învățămînt artistic, vor organiza tabere de vară pentru elevii ce studiază în școlile de muzică, artă și arte plastice.
  3. Organizarea și desfășurării activităţilor practice și stagiilor de practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a curricula programelor de formare profesională oferite de  Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”or. Soroca.
  4. Coordonarea planurilor de învățământ, curricula pentru toate formele de învățământ (cu frecvență, fără frecvență, dual) pentru programele de formare profesională oferite de Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”or. Soroca.
  5. Participarea reprezentanţilor instituţiilor de cultură la diverse evenimente culturale, festivaluri, simpozioane, seminare, traininguri, workshopuri, expoziții și alte evenimente ce au scop dezvoltarea culturii.
  6. Stabilirea de relaţii bilaterale între aşezămintele culturale şi ONG-uri care au obiectiv de activitate specific localizate pe teritoriul lor.
  7. Identificarea, implimentarea, elaborarea de proiecte culturale comune având același scop de a contribui la dezvoltarea culturii, proiecte de organizare și desfășurarea a evenimentelor cultural- artistice  cu implicarea tuturor grupurilor de persoane indiferent de gen, vârstă sau etnie.
  8. Asigurarea condiţiilor pentru realizarea unor manifestări culturale.

Activitatea a culminat cu expoziția lucrărilor elevilor de la catedra „Arte plastice și decorative” și vizita în cadrul bibliotecii instituției. Oaspeții au ținut să facă o excursie prin colegiu, or majoritatea din ei au absolvit cândva instituția dată. Cu amintiri frumoase din anii de studenție, cu emoții plăcute, impresii despre cele văzute și prezentate de elevii instituției, la final de eveniment și-au expus părerile oaspeții.

Suntem bucuroși că ne-a reușit acest eveniment. Sperăm să organizăm cât mai multe activități frumoase în viitor. Toate se realizează cu oameni buni, profesori devotați și elevi talentați – ceea prin ce se caracterizează Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Să fie PACE!!!

Emilian Guțu, directorul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.