Se caută director pentru Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”

0
458

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.

Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea generală și operativă a taberei, este responsabil de gestionarea activității curente și economico-financiare a Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”  în corespundere cu Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/11 din 20.08.2020,  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implimentării a procedurilor de personal; dirijarea activității serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Instituției, utilizarea maximală a capacității de prestare a serviciilor; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 • Codul Educațional al Republicii Moldova nr.152/2014
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006
 • Legea cu privire la actele normative nr.100 /2017
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale 133/2016
 • Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325/2013
 • Legea integrității nr.82/2017
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018
 • Legea privind drepturile copilului nr.338/1994
 • Hotărârea Guvernului cu privire la funcționarea taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților nr.334/2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatului medical;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

  Condiţiile de participare la concurs:

 • deține cetățănia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie, drept, economie sau administrație publică) și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • abilităţi de utilizare a computerului;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • cunoștințe în elaborarea actelor normative;
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
 • nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Data-limită de depunere a dosarelor este  14 ianuarie 2021.

Rusnac Veaceslav,
Președinte al raionului Soroca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.