Se caută director pentru Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”

0
565

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.

Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea generală și operativă a taberei, este responsabil de gestionarea activității curente și economico-financiare a Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”  în corespundere cu Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/11 din 20.08.2020,  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implimentării a procedurilor de personal; dirijarea activității serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Instituției, utilizarea maximală a capacității de prestare a serviciilor; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 • Codul Educațional al Republicii Moldova nr.152/2014
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006
 • Legea cu privire la actele normative nr.100 /2017
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale 133/2016
 • Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325/2013
 • Legea integrității nr.82/2017
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018
 • Legea privind drepturile copilului nr.338/1994
 • Hotărârea Guvernului cu privire la funcționarea taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților nr.334/2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatului medical;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

  Condiţiile de participare la concurs:

 • deține cetățănia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie, drept, economie sau administrație publică) și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • abilităţi de utilizare a computerului;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • cunoștințe în elaborarea actelor normative;
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
 • nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Data-limită de depunere a dosarelor este  14 ianuarie 2021.

Rusnac Veaceslav,
Președinte al raionului Soroca

 


Articolul precedentUnde și cum se vor sărbători Crăciunul și Revelionul
Articolul următorCum atragem turiștii la Cetatea Soroca, pentru ca ei să stea mai mult și să vrea să revină? / VIDEO
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.