Se caută 4 milioane pentru trotuare… (TEXT, AUDIO)

0
121

Autorităţile locale au acceptat provocarea ziarului “Observatorul de Nord” şi au organizat săptămâna trecută o conferinţă de presă cu privire la reparaţia principalelor drumuri şi a trotuarelor din oraş. Iniţial autorităţile şi executorul lucrărilor au prezentat o notă informativă despre situaţia în domeniu, după care Mihai Mâţu, preşedintele raionului, Victor Său, primarul oraşului, Mihail Grabciuc, viceprimarul oraşului şi Mircea Moldovan, directorul SRL „Magistrala Nistru” au răspuns la întrebările jurnaliştilor despre realizările înfăptuite şi problemele apărute. Pentru a exclude subiectivitatea, vom publica întrebările acordate de jurnalişti şi răspunsurile responsabililor în formă prescurtată, şi înregistrarea audio integrală de la conferinţa de presă.

Victor Său, primarul oraşului Soroca: Vom face o lămurire referitor la îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a drumurilor, trotuarelor şi schimbarea bordurilor. Fiind în funcţia de preşedinte al raionului, am făcut ca să fie cât mai multe investiţii pentru oraşul Soroca, ca să creăm condiţii pentru turiştii care vin, dar cel mai mult pentru ca locuitorii oraşului să beneficieze de drumuri, trotuare şi marcaje rutiere. O parte s-a reuşit. S-a atras o investiţie de opt milioane de lei din proiectul “Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”, opt milioane de lei au fost atrase dintr-o bancă comercială (credit — n.a.) de Consiliul raional, opt milioane de lei din partea Guvernului şi Administraţiei drumurilor, tot pentru investiţiile în oraşul Soroca. Cu părere de rău, paralel o întreprindere conecta oraşul Soroca la noua conductă de apă centralizată şi nu şi-a îndeplinit obligaţiunile faţă de primăria oraşului Soroca. Drept consecinţă a neîndeplinirii de această firmă a condiţiilor, pe străzile Independenţei şi Alexandru cel Bun au avut loc “aşezări” ale stratului de asfalt. Au fost expediate scrisori de apel către această firmă ca să-şi îndeplinească obligaţiunile, au venit şi au făcut iarăşi lucrările necalitativ, pe care noi le-am stopat şi iniţiem procedura de judecată.

Mihai Mâţu, preşedintele raionului Soroca: Noi, conducerea Consiliului raional, am făcut o evaluare a surselor financiare care au fost cheltuite, volumului de lucru care a fost efectuat, care urmează să fie efectuat, volumului estimativ de investiţii financiare de care este nevoie pentru a duce la bun sfârşit lucrările. Iniţial în proiectul “Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava” era prevăzută reparaţia prin aplicarea unui strat de asfalt cu cheltuieli aproximative de 8 milioane cinci sute de mii de lei. De trotuare nici nu era vorba, ulterior a apărut dorinţa şi capacităţile de a lărgi volumul de lucru. Antreprenorul SRL “Magistrala Nistru” a fost desemnat câştigător. Noi astăzi avem reparate circa 8700 m² de borduri şi trotuare, iar necesarul pentru a aduce starea lucrurilor la normal este de circa 13000 m², la care mai este necesară o sumă estimativă, care recent a fost calculată, de 4200000-4300000 de lei. Toate lucrările au fost monitorizate de un supraveghetor tehnic, în atribuţiile căruia este supravegherea calităţii lucrărilor, inclusiv emiterea ordonanţelor şi ordinelor. Cât priveşte posibilităţile noastre, în condiţiile contractului este un punct care prevede garanţia calităţii executării lucrărilor, este vorba de 5% din suma contractului care vor fi achitate antreprenorului doar după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor. Pentru a asigura o transparenţă, prin dispoziţia preşedintelui am format o comisie, care va activa până la 16 octombrie, după care vor prezenta procesul-verbal şi concluziile referitor la utilizarea surselor financiare care au fost alocate, calitatea lucrărilor reieşind din competenţele membrilor comisiei. Există porţiuni de trotuar care într-adevăr sunt un pericol pentru pietoni. Bucură faptul că primăria a găsit o soluţie la moment prin alocarea a 200 000 de lei pentru reparaţia unei porţiuni de trotuare, pentru că lumea era nevoită să meargă pe partea carosabilului şi era supusă pericolului. Urmează să fie căutate surse de circa patru milioane de lei, în condiţiile de astăzi va fi foarte dificil să găsim aceste surse financiare, dar este datoria noastră.

Mircea Moldovan, directorul SRL „Magistrala Nistru”: Fără doar şi poate, noi am primit ca un semn bun alocarea surselor europene pentru reparaţia Cetăţii şi a căilor de acces. Noi am participat la licitaţie şi am câştigat, pentru că suntem aici pe loc, fabrica este alături, avem capacităţi tehnice, financiare şi oamenii necesari. La 8 august 2013 a fost încheiat contractul cu suma de 8 milioane 478 mii de lei din fondurile europene. La început am spus eu şi toţi specialiştii întreprinderii că a fost o mare greşeală a grupului de lucru care a aprobat volumul prezentat pentru a îndeplini lucrările. Orăşenii ar trebui să-i mulţumească lui Victor Său, care era preşedinte al raionului atunci, şi lui Boris Gherasim, fostul viceministru la Ministerul Transporturilor, care totuşi au intrat în esenţă şi următorul contract a fost încheiat la 8 august 2014. Ceea ce a fost în proiectul “Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava” erau 51 mii de metri pătraţi de acoperit cu un strat de asfalt, fără a îndrepta carosabilul, a astupa gropile, nimic absolut şi 80 de tone de plombări care în calculele noastre înseamnă 7 mm de asfalt. 51 mii de metri pătraţi înseamnă un drum simplu de 7,5-8 km, dacă luăm preţurile care erau un an în urmă la Administraţia de Stat a Drumurilor, astea-s 60 de milioane de lei pentru a repara această porţiune de drum, dar nu 8 milioane. Conducerea a făcut un lucru foarte bun că s-a axat pe schimbarea bordurilor şi facerea drumului aşa cum este, noi am instalat 8,514 km de borduri şi asta este foarte mult. Noi am îndreptat drumul care era cum era, am frezat toată suprafaţa, am făcut scurgerile pentru apa de ploaie. Am schimbat toate gurile de fântâni. De la intrarea în oraş şi tot traseul avem trotuare de 22.288 de metri pătraţi, şi dacă luăm lăţimea de 2 metri, este o suprafaţă de 4,400 km de trotuare pentru care trebuie o sumă extraordinară. Noi am făcut 8,740 m², dar au mai rămas încă 13,548 m² de trotuare care trebuie făcute. Sunt trotuare simple pe strada Ştefan cel Mare, dar începând de la stadion încoace sunt mulţi copaci mari şi guri de fântâni care necesită un proiect concret, fiindcă sunt cheltuieli foarte multe, iar suma de 4 milioane este aproximativă, fiindcă mai sunt foarte multe lucrări care trebuie incluse aici. Eu ca cel mai mare vinovat care am luat parte la această construcţie şi am condus-o, ca inginer, sunt de părerea că s-a primit un lucru foarte bun.

Jurnalist: Cine a evaluat calitatea drumurilor?

Mircea Moldovan: Supraveghetor tehnic este un inspector care a fost angajat de Consiliul raional, domnul Andrei Iazinschi, el este inginer al lucrărilor de comunicaţie şi lucrează ca inspector la Administraţia de Stat a Drumurilor.

Victor Său: Conducerea semnează doar atunci transferul de bani, dacă este semnat de inspectorul în construcţie. El dă rezoluţia la moment, iar termenele de exploatare le dă antreprenorul care a îndeplinit lucrările. La moment atunci când au fost îndeplinite, ele au fost îndeplinite calitativ, noi ne-am bazat pe raportul inspectorului în construcţie.

Mihai Mâţu: Partea de lucru a supraveghetorului tehnic nu este de a veni la urmă de a recepţiona lucrările, dar de a supraveghea permanent procesul care se face.

Jurnalist: Avem unele sesizări de la locuitori că în unele locuri nu s-a curăţit bucata pe care trebuia pus asfaltul, dar s-a pus direct peste crengi şi gunoi.

Mircea Moldovan: Noi demult nu mai facem lucrări de acestea, noi am construit în faţa la tot oraşul şi s-a lucrat destul de calitativ. Întreprinderea pe care o conduc am adus-o la situaţia în care lucrează foarte calitativ şi nu avem probleme. Gura lumii nu o astupi, dar nu a fost aşa ceva.

Jurnalist: A dat de bănuit că într-o perioadă de câteva zile de până la redeschiderea Cetăţii se părea că totul se face în grabă, fiindcă trebuiau să vină mulţi oaspeţi.

Mircea Moldovan: Ultimele zile s-au făcut următoarele lucrări: s-a turnat asfaltul pe trotuare de la monument până la Cetate, acolo stratul de bază era pregătit. În loc de 8 ore s-a lucrat 12 şi chiar 14 ore ca să facem porţiunile celea care erau nemijlocit legate de Cetate. În rest toate lucrările nu au fost făcute în pripă.

Victor Său: S-au ridicat lucrători de la alte obiecte şi au fost aduşi în oraş ca să fie îndeplinite lucrările până la termenul stabilit, adică 16 mai. La data de 15 mai, seara, întreprinderea “Magistrala Nistru” a dat în exploatare drumul. Uniunea Europeană ne-a spus clar: la 16 mai trebuia să dăm în exploatare. Voi nu aţi fost alături, dar noi lucram până la 1-2 de noapte cu domnul Moldovan.

info 1-OdN-161015

Jurnalist: Noi vrem să cunoaştem de ce după atâta muncă şi bani cheltuiţi avem porţiuni în oraş în care sunt gropi în şosele noi, şoferii nu sunt mulţumiţi de marcaj. Cum a fost controlat procesul de lucrul până a se aşeza asfaltul?

Mircea Moldovan: Înaintea noastră a lucrat o întreprindere care, după părerea mea ca inginer, a avut o atitudine foarte neseriosă faţă de lucrările date. Ei, dacă au săpat, trebuiau să facă lucrările în aşa mod ca să nu se aşeze. Noi am pus asfalt peste lucrările efectuate de întreprinderea din Drochia.

Victor Său: SRL „Fedion-Com” a fost angajată de Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare prin intermediul unităţii de implementare. Ea nu a fost în subordinea Primăriei sau a Consiliului raional. Eu acum am iniţiat o întrebare privitor la calitatea îndeplinirii lucrărilor şi deoarece noi suntem garant la acest proiect, eu o să iniţiez o inspecţie tehnică şi valoarea banilor care au fost investiţi. Calitatea lasă de dorit, noi în urma lor urmează să săpăm şi acum, fiindcă s-au gândit cum să schimbe ţeava, dar nu s-au gândit cum se vor conecta locuitorii oraşului Soroca la reţeaua de apeduct. (După conferință l-am contactat pe Ion Mînăscurtă, directorul SRL „Fedion-Com” care a ținut să menționeze: „Nici nu se discută, noi am făcut totul foarte calitativ. Sunt de acord să vin la Soroca să îmi arate unde nu am făcut bine” – n.a.)

Jurnalist: Unele marcaje, cum ar fi trecerile pentru pietoni, au fost făcute după staţiile pentru microbuze, deşi ar fi fost corect ca pietonii să treacă strada prin spatele transportului public ca să poată fi văzut de şoferi de departe. De ce este aşa?

Mircea Moldovan: Marcajul a fost efectuat conform proiectului elaborat de un institut de proiectare.

Victor Său: Antreprenorul a îndeplinit lucrările conform proiectului aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Poliţia Rutieră.

info 2-OdN-161015

Jurnalist: În situaţia economică de astăzi, când credeţi că vă fi finalizată reparaţia tuturor trotuarelor?

Victor Său: Depinde cum vom atrage şi eu, şi Consiliul raional o investiţie ca să avem posibilitatea să pavăm ori să asfaltăm trotuarele din oraş.

Mihai Mâţu: În primul rând, trebuie de concentrat atenţia asupra acelor sectoare care prezintă pericol şi care nu sunt practicabile pentru pietoni. Fiindcă avem sectoare unde doar pe o parte de stradă trebuie refăcute trotuarele, pe altele — pe ambele părţi. Sunt porţiuni care sunt deteriorate parţial, adică doar jumătate de trotuar este deteriorat. Noi trebuie să conştientizăm care sunt posibilităţile noastre astăzi şi să nu facem promisiuni în zădar, fiindcă 4200000 de lei nu stau nicăieri ca noi să le găsim. Real trebuie să facem priorităţi, care porţiuni şi care ţin cât de cât de buzunarul nostru ca noi să le putem aduce la o situaţie ca ele să fie practicabile şi iarna.

Jurnalist: Cum s-a luat decizia ca să se facă drumurile, şi apoi să înceapă a schimba ţevile de canalizare?

Mihai Mâţu: Cu părere de rău, din ceea ce am constatat în perioada în care am venit în funcţie, antreprenorul şi autorităţile au fost în dependenţă de doi factori, de omenia şi cumsecădenia unui agent economic care a făcut lucrările acestea şi de termenul care era dictat de valorificarea banilor, vorbesc de proiectul “Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”, aici nu a fost în nici un caz vorba de tradiţiile celea sovietice ca până la 8 noiembrie sau 1 mai o dăm şi gata. Finanţatorii au avut condiţii clare până când trebuiau valorificaţi banii şi aici a fost situaţia şi capcana asta în care au nimerit antreprenorii. Acele condiţii şi pârghii juridice pe care noi le avem pentru de a influenţa antreprenorul la lichidarea neajunsurilor sau acele probleme care apar noi le vom folosi pe deplin.

Jurnalist: Când se eliberează autorizaţii agenţilor economici, este o condiţie că el este dator să amenajeze teritoriul. În urma lucrărilor, multe din trotuare au fost deteriorate. Majoritatea agenţilor economici nu au reamenajat zona, este ţinută la control această situaţie?

Victor Său: De fapt, ne-am adresat şi înainte de a sărbători Ziua oraşului ca agenţii economici să îndeplinească obligaţiile conform autorizaţiei care au fost eliberate de primăria oraşului Soroca. Evident că porţiunea dată a fost deteriorată de antreprenorul care a îndeplinit lucrările, dar aşa este procesul şi am apelat ca ei din contul lor să refacă aceste porţiuni, care nu sunt de volum mare. Unii au îndeplinit, cu alţii ne vom întâlni separat.

Jurnalist: Care este strategia primăriei referitor la intervenţiile la apeduct? De exemplu, să nu ne pomenim în situaţia în care a fost reparat drumul, iar după aceasta cetăţenii vor să se conecteze şi să nu ne pomenim cu straturi scoase din asfalt şi găuri.

Mihail Grabciuc: Traseele centrale au fost deja coordonate şi au fost impuşi agenţii economici şi locuitorii să fie din timp conectaţi la apeduct, şi la canalizare. Aşa că alte conectări, dacă vor fi, vor avea loc în afara traseului central.

info 3-OdN-161015

Jurnalist: Domnule primar, cât este de estetic ca la un agent economic trotuarul să fie asfaltat, la altul să fie pavaj de o formă şi o culoare, la altul altceva şi tot aşa?

Victor Său: Din start nu erau planificate nici schimbarea bordurilor şi nici reparaţia trotuarelor. Astea au apărut pe parcurs. Noi, să fi valorificat din start acele 8 milioane de lei, practic ele ar fi fost folosite în două săptămâni cu reparaţia de un strat de 4-5 cm cu găurile care erau şi timp de o lună-două tot acest drum şi toată investiţia avea să dispară. De atâta şi noi ne-am asumat să atragem investiţii mai serioase ca îndeplinirea să fie mai calitativă. Referitor la pavaj, noi putem elabora mai multe strategii, dar avem nevoie la fiecare strategie de acoperire financiară. Eu cu mare plăcere aş face ca tot oraşul să arate ca unul european, aşa cum sunt cerinţele, cu pavaj calitativ şi termenul de exploatare de vreo 50 de ani, dar toate acestea necesită o sursă extraordinară de bani.

Jurnalist: Domnule Moldovan, autorităţile au spus că drumurile sunt bune, dar DVS cum consideraţi: a fost această sumă de 24 milioane de lei de ajuns ca dumneavoastră să nu vă fie ruşine de calitate şi ceea ce faceţi?

Mircea Moldovan: Pentru a repara atâţia metri pătraţi trebuie vreo 60 de milioane, noi totuşi am găsit o variantă mai optimală, şi în loc de două straturi de asfalt, noi am pus un strat de egalizare şi unul de asfalt. Pentru ca drumul să fie sănătos şi să lucreze cel puţin 20 de ani, trebuia două straturi de asfalt, aşa se face peste tot. Pentru al doilea strat mai trebuiau 20 de milioane de lei, asta este situaţia, şi drumul o să lucreze 15 ani, fiindcă s-a lucrat calitativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.