Măsuri de aparare împotriva incendiilor, în perioada electorală

0
51

În scopul înlăturării situaţiilor ce pot conduce la apariţia incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă pe timpul alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016,  persoanele responsabile cu desfăşurarea activităţilor electorale vor respecta următoarele măsuri preventive:

 1. Secţiile de votare vor fi amenajate, pe cât posibil, la parterul clădirilor.
 2. La amplasarea cabinelor de votare  se va avea în vedere să nu se diminueze gabaritul căilor de acces şi evacuare, respectiv a circulaţiilor interioare din clădiri.
 3. Din secţiile de votare se vor evacua elementele de mobilier şi nu se va bloca ori îngreuna accesul la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor ce echipează construcţiile (de exemplu hidranţii interior, stinşătoare de foc).
 4. Se vor marca corespunzător şi se vor menţine în permanenţă practicabile căile de acces-evacuare (circulaţia persoanelor prin clădire fiind limitată exclusiv pe traseul acces – secţie de votare – evacuare).
 5. Se va interzice cu desăvârşire fumatul în interiorul secţiilor de votare.
 6. Se vor respecta normele de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire.
 7. Exploatarea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice este permisă numai cu respectarea reglementărilor tehnice, interzicându-se improvizaţiile şi suprasolicitarea accidentală  a acestora.
 8. Se va stabili un sistem eficient de alarmare în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii, în cazul producerii unui incendiu sau a unei alte situaţii de urgenţă.
 9. Iluminatul de siguranţă pentru marcarea căilor de acces / evacuare se va menţine permanent în funcţiune.
 10. Este necesar ca spaţiile în care se amplasează cabinele de votare să fie dotate cu stingătoare de incendiu funcţionale, verificate conform reglementărilor, (dar nu mai puţin de 2stingătoare/încăpere).
 11. Întregul personal din comisiile electorale trebuie să fie instruit de către preşedinţii secţiilor de votare (pe bază de documente), privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile ce trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora.
 12. În fiecare secţie de votare se vor asigura minim 2lanterne  pentru iluminatul în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (se interzice folosirea brichetelor, lumânărilor, chibriturilor ori a altor surse de foc deschis în acest scop).
 13. Se vor desemna şi instrui cel puţin 2persoane din compunerea secţiilor de votare pentru a supraveghea activitatea pe linia apărării împotriva incendiilor. Acestea vor fi instruite inclusiv pentru folosirea, în caz de nevoie, a mijloacelor de stins incendii.
 14. În cazul amenajării camerelor de odihnă pentru personalul destinat pazei, acestea vor îndeplini cerinţele esenţiale de protecţie la foc.

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

– evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii, precum şi a bunurilor importante, în special a celor utilizate în procesul electoral (urne de vot, buletine de vot, ştampile, liste electorale, alte documente, etc.);

– anunţarea incendiului la numărul de apel 901; 023023550;023024120.

– stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.

Şef adjunct Direcţie, Şef  al SAÎI a DSE Soroca,

locotenet major al s/salvare Cioca Sergiu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.