Ieri, 2 februarie, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Florești. În ordinea de zi au fost incluse 23 de chestiuni

0
101

Consilierii raionului Florești s-au întrunit în ședință extraordinară

 

  În conformitate cu dispoziția președintelui raionului nr.12 din 25.01.2023, cu modificările ulterioare,  consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară la 2 februarie 2023, în incinta Consiliului raional Florești.

Ședința a fost considerată deliberativă, în sală fiind prezenți 31 de consilieri raionali din 33 aleși. La şedinţă au participat: preşedintele raionului,  Ştefan Paniş, vicepreşedinţii Gheorghe Gancear și Alim Afonin, şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor Consiliului raional, mass-media (TV NORD).

La începutul ședinței a fost onorată simbolica de Stat a Republicii Moldova. În calitate de președinte al ședinței, a fost ales consilierul Puto Lilia.

În ordinea de zi au fost incluse și propuse spre examinare 23 de chestiuni ce vizează diverse domenii, inclusiv, segmentul economic, financiar, educațional și medical.

Svetlana Grîu, șef al Direcției Finanțe, a prezentat chestiunea „Cu privire la corelarea bugetului raional Floreşti cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023”, urmare a aprobării de către Parlamentul Republicii Moldova la 22 decembrie 2022 a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2023. Proiectul a inclus informaţii privind majorarea cu 36644,8 mii lei a sumei transferurilor cu destinaţie specială, urmare a majorării de la 01 ianuarie 2023 a costului măsurilor de politici salariale noi, a normelor financiare pentru alimentația elevilor, majorarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a ciclului școlar, majorarea normativului valoric pentru un ,,elev ponderat” și a normativului valoric pentru o instituție, luate în calcul la stabilirea transferurilor categoriale. Pentru ramura ,,Protecția socială” au fost alocate transferuri cu destinație specială din Fondul de susținere a populației pentru pachetul minim de servicii sociale (Asistența personală) și din contul suportului UNICEF – pentru consolidarea sistemului de protecție socială a copilului, asistenți personali pentru copii cu dizabilități.

A fost aprobat raportul privind executarea bugetului raional Florești pentru anul 2022, la venituri în sumă de 291649,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 292952,9 mii lei.

De asemenea, urmare a demersurilor privind alocarea mijloacelor financiare pentru realizarea proiectelor și lucrărilor din sursele bugetului raional în anul 2023, în cadrul ședinței au fost efectuate unele modificări la bugetul aprobat pentru anul 2023 şi s-au alocat mijloace financiare:

– 1775,1 mii lei pentru achitarea contribuției (tranșa a doua) la implementarea proiectului de dezvoltare regională ,,Apă pentru viață” în regiunea de Nord, raioanele Florești și Soroca 2;

– 1500,0 mii lei pentru reparația Complexului memorial din or. Florești;

– 2022,0 mii lei – IMSP ,,Spitalul Raional Florești”, inclusiv: 2000,0 mii lei pentru achitarea lucrărilor de reparație a Secției îngrijiri cronice și 22,0 mii lei pentru procurarea mobilierului la farmacie;

– 25,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de elaborare a dosarului cererii de finanțare ,,Construcția fragmentului aducțiunii de apeduct pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița și Cernița din raionul Florești”;

– 14,3 mii lei pentru susținerea agenților economici în vederea participării la expoziția națională ,,Fabricat în Moldova”;

– Direcției Generale Educație – 30,8 mii lei pentru achitarea lucrărilor capitale de conectare la canalizarea centrală și instalarea căzilor pentru duș la Școala Sportivă;

– 10,0 mii lei bugetului com. Cuhureștii de Sus, pentru asigurarea cu carburanți a posturilor de pază în perioada de carantină privind pesta porcină africană.În scopul actualizării Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru perioada 2021-2028, dna Natalia Bogdan, șef al Direcției Economie și Atragere a Investițiilor, a propus modificări de eficientizare a obiectivelor trasate la capitolele: Implementarea, dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale; Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială; Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localităţii; Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituţional modern şi transparent, implicarea civică în dezvoltarea satului şi în procesul decizional.

În scopul asigurării condițiilor moderne de muncă și accesului la servicii medicale de calitate, optimizării consumului de resurse energetice la instituțiile medicale din satele Bursuc, Napadova și Sănătăuca din raionul Florești, drept urmare a iniţierii de către Biroul Politici de Reintegrare a procedurii de elaborare a Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2023, au fost aprobate propunerile proiectelor „Prestarea serviciilor de calitate și îmbunătățirea condițiilor de muncă prin reconstrucția Oficiului de Sănătate din satul Bursuc, comuna Japca din raionul Florești”, „Utilizarea surselor regenerabile de energie și reducerea dependenței de sursele fosile cu creșterea confortului termic la instituțiile de sănătate din satul Sănătăuca, raionul Florești”,  „Reparația capitală a acoperișului la Oficiul Medicilor de Familie din satul Napadova, raionul Florești” și cofinanțarea lor de către Consiliul raional Florești în mărime de 10% din costul total al fiecărui proiectA fost aprobat Programul de repartizare al alocaților financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023 în valoare de 16654,80 (cu modificările incluse), prezentat de către dl Valeriu Cegorean, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, care prevede: întreținerea drumurilor, lucrări de asigurare a securității rutiere, întreținere a drumurilor pe timp de iarnă, întreținere de rutină, elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne şi controlul calităţii, administrarea drumurilor, reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti, reparaţia periodică a drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş, construcția și reparația capitală a construcților inginerești, reparația capitală a drumurilor, executarea lucrărilor de proiectare şi evaluare a drumurilor. Conform Planului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, se preconizează în anul acesta de a finaliza lucrările la drumul Ghindești-Cenușa-G50. De asemenea, sunt planificate alocații pentru lucrări de reparație cu îmbrăcăminte din piatră spartă pe următoarele sectoare: Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești, drumul de acces spre s. Mihailovca, drumul de acces spre s. Roșietici, sectorul Alexeevca-Dumitreni, sectorul Hîrtop-Cernița, sectorul G38 Stația de cale ferată Unchitești ș.a.

Ina Cevaga, șef al Serviciului Administrație Publică, a prezentat informația despre activitatea desfășurată de către Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor în anul 2022.

În cadrul şedinţei au fost examinate și aprobate toate chestiunile, pe marginea cărora au fost adoptate deciziile respective.

Doritorii de a se informa mai detaliat privind deciziile adoptate, pot accesa pagina oficială a Consiliului raional Florești – floresti.md, la directoriul „Acte normative”.

     Silvia RUSU, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentRezultatele sondajului: Cum s-au schimbat condițiile în transportul public după majorarea tarifelor?
Articolul următorSalata Caesar (Cezar) Originală
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.