De la 350 la 500 lei a crescut suma ajutorului pentru perioada rece a anului. Află cine îl poate primi

0
336

Ajutorul pentru perioada rece a anului  reprezintă un suport pentru familiile  defavorizate, oferit  anual  din  luna noiembrie până în luna martie a anului următor pentru procurarea lemnelor, cărbunilor, achitarea facturii pentru energia electrică sau consumul de gaze naturale. De la sfârșitul lunii noiembrie curent, cuantumul  acestui ajutor  a crescut și constituie 500 lei lunar pentru o familie,  față de 350 lei cum era anterior, informează DASPF Soroca.

Această prestație   se stabilește  familiilor defavorizate, în baza  unei cereri la care se anexează actele confirmative necesare, depuse la asistentul social comunitar din localitate.

Aliona Perechiatcu, șef-interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca: „Ajutorul pentru perioada rece a anului  se stabilește la familie în componența cărei sunt  invalizi, pensionari, copii minori, persoane care îngrijesc de un membru care necesită îngrijire, persoane care au cota de teren  și o prelucrează singur, mame însărcinate, adică familiile în dificultate. Ajutorul se  oferă pe o perioadă de cinci luni. Orice familie are dreptul să se adreseze pentru  a solicita și verifica eligibilitatea pentru această prestație. Cererile pot fi depuse mai devreme, dar prestația se oferă din luna noiembrie. Ajutorul dat se stabilește  din luna în care a fost depusă cererea.”

7361 de familii din raionul Soroca vor primi acest tip de ajutor pentru luna noiembrie, potrivit informațiilor oferite de Direcția Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Cine poate accesa această prestație?

Beneficiari ai ajutorului pentru perioada rece a anului pot fi familiile defavorizate  în cazul în care toți membrii adulți ai acesteia se încadrează în cel puțin una din următoarele situații:

 • au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislației;
 • sânt persoane încadrate în grade de dezabilitate;
 • sânt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activităţile de interes comunitar;
 • se află în perioada dintre săptămâna a 30-a de sarcină şi săptămâna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijește un copil în vârstă de până la 3 ani;
 • îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terţe persoane conform concluziei medicale a instituției medico – sanitare, în conformitate cu modelul aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenorial sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților.

Care sânt actele necesare pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului?

 • cerere
 • copia actului de identitate (permisul de ședere/buletinul de identitate pentru apatrizi, eliberat de autorităţile competente);
 • certificatul privind componența familiei;

După caz pot fi solicitate și următoarele acte confirmative:

 • copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității;
 • certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net.
 • certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
 • copia deciziei de plasament în instituţie, copia actului privind instituirea măsurilor de ocrotire;
 • certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani (cu finanţare bugetară sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei, după caz;
 • copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole, copia contractului de locaţiune a locuinței;
 • copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
 • copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenorial, conform legislaţiei;
 • copia certificatului de naştere al copilului;
 • copia concluziei medicale a instituției medico-sanitare, în conformitate cu modelul aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • copia certificatului privind plata pensiei alimentare.

Cum se ia decizia de oferire a ajutorului?

La stabilirea ajutorului pentru perioada rece a anului  se va evalua  bunăstarea  familiei, exprimată prin punctaj și veniturile acesteia, care  se calculează automat de către Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială, în baza datelor declarate în  cerere.

Totodată, la stabilirea ajutorul pentru perioada rece a anului se vor lua în calcul venitul lunar minim garantat pentru familie.

Dacă familia este eligibilă după efectuarea tuturor evaluărilor, ajutorul este achitat lunar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.