Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca la 80 de ani / VIDEO

0
1265

Instituția își are începuturile în anul 1940 ca Şcoală Republicană de Iluminare Politică, menită să pregătească cadre calificate pentru instituţiile de cultură şi biblioteci. Războiul a suspendat pe un timp funcţionarea şcolii. În vederea perfecţionării şi reprofilării pregătirii cadrelor pentru instituţiile de cultură din republică, în iunie 1957, Tehnicumul de Bibliotecari din Soroca este reprofilat în Şcoala Republicană de Iluminare Culturală. În 2014, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, la iniţiativa colectivului pedagogic al colegiului, Colegiului de Arte din orașul Soroca i se conferă numele ”Nicolae Botgros”.

„LA 80 DE ANI, SUNTEM 16041”

Menirea unei instituții de învățământ mai întâi de toate este de a forma personalitatea, indiferent de domeniul de formare profesională, de specific și tradiție, la bază fiind valorile general-umane. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca este instituția de învățământ profesional-tehnic care cultivă sufletele elevilor, scoțând în evidență cele mai sensibile trăsături ale firii omenești, dat fiind faptul că scopul urmărit de noi constă în formarea culturii elevilor în sensul direct al cuvântului, prin ceea ce facem zi de zi: interpretare instrumentală, dirijare corală, dans, regie, prelucrare artistică a materialelor, biblioteconomie și asistență informațională, turism, tradiția Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” și rezultatele obținute de-a lungul anilor sunt incontestabile.

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca este instituţie de învăţământ profesional-tehnic post-secundar de nivelul IV al ISCED care asigură pregătirea specialiştilor calificaţi în domeniul culturii. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” este instituția unde arta este la ea acasă, emanând an de an rezultate frumoase prin absolvenți talentați — specialiști calificați.

Instituția își are începuturile în anul 1940 ca Şcoală Republicană de Iluminare Politică, menită să pregătească cadre calificate pentru instituţiile de cultură şi biblioteci. Războiul a suspendat pe un timp funcţionarea şcolii. În anul 1944, şcoala şi-a reluat activitatea, iar la 02.12.1946, prin decizia Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. Nr.1349-R din 02.12.1946 şi Ordinul Ministerului Învățământului Superior al U.R.S.S. Nr. 356-T din 12.12.1946, Şcoala de Iluminare Politică este reorganizată în Tehnicumul de Bibliotecari.

Prima înmatriculare, care se adevereşte documental, a avut loc la 01.12.1944 şi a constituit 13 bibliotecari şi 11 metodişti-organizatori ai muncii în club. Prima promoţie de la 30.09.1947 se adevereşte prin procesul-verbal al Comisiei de Examinare de Stat Nr. 10 din 30.09.1947: au absolvit 25 de specialişti, 11 metodişti organizatori ai muncii în club şi 14 bibliotecari de gradul trei.

Un aport deosebit în pregătirea cadrelor naţionale în domeniul culturii l-a depus personalul instituției în frunte cu directorii Nicolae Mîndrescu (1957-1967), candidat în istorie, docent la catedra de istorie şi teoria a culturii a Institutului de Arte,,G. Musicescu”; Mihail Murzac (1967-1973), fost absolvent al colegiului, şeful direcţiei de cadre în instituţiile de învățământ ale Ministerului Culturii şi Cultelor al R.R.S.M., lucrător emerit al culturii; Simion Popa (1973-1986), fost absolvent al colegiului; Grigore Zănoagă (1989-1997), fost absolvent al colegiului; Petru Moisei (1997-2004), fost absolvent al colegiului; Tamara Grițenco (2004-2016), om emerit, fost absolvent al colegiului. În prezent la conducerea instituției este Emilian Guțu — absolvent al colegiului.

Acum, când instituția rotunjește frumosul jubileu de 80 de ani de la fondare, suntem mândri de rezultate, suntem mândri de absolvenții care promovează cultura națională, aflându-se în epicentrul vieții culturale a țării. Cu mândrie putem afirma că nu există localitate din țară unde să nu fi activat absolvenți ai colegiului nostru în calitate de directori ai caselor de cultură, conducători ai colectivelor artistice, instrumentiști, artiști vocaliști, regizori, dirijori, coregrafi, bibliotecari etc.

În vederea perfecţionării şi reprofilării pregătirii cadrelor pentru instituţiile de cultură din republică, în iunie 1957, Tehnicumul de Bibliotecari din Soroca e reprofilat în Şcoala Republicană de Iluminare Culturală. La 01.09.1958, Şcolii Republicane de Iluminare Culturală i se atribuie numele,,Elena Sîrbu”. În anul 1991, prin ordinul Nr. 165 al Ministerului Culturii şi Cultelor al R.R.S. Moldova, sintagma Şcoala Republicană de Iluminare Culturală,,Elena Sîrbu” este substituită prin sintagma,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” din or. Soroca. La 01.03.2002, prin hotărârea Guvernului R.M. Nr.127, sintagma,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” e substituită prin sintagma,,Colegiul Republican de Arte” a or. Soroca, iar la 14.10.2004, prin Hotărârea Guvernului R.M. Nr.1551, sintagma,,Colegiul Republican de Arte” este substituită cu sintagma,,Colegiul de Arte” din or. Soroca, subordonat Ministerului Culturii şi Turismului. La 15.01.2014, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, la iniţiativa colectivului pedagogic al colegiului, Colegiului de Arte din or. Soroca i se conferă numele,,Nicolae Botgros”.

Colegiul se face vestit prin absolvenți cu renume — mari personalități ale culturii naționale precum inegalabilul dirijor și violonist Nicolae Botgros — Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, director artistic și dirijor al Orchestrei Naționale de Muzică Populară ”Lăutarii”, al cărui nume îl purtăm cu cinste; Lidia Bejenaru-Botgros — Artist Emerit, solistă a Orchestrei Naționale de Muzică Populară ”Lăutarii”; Tihon Chilimari — doctor universitar AMTAP; Veniamin Apostol — Artist al Poporului, regizor, Teatrul Național „M. Eminescu”; Sandu Grecu — Artist al Poporului, regizor Teatrul ”Satiricus; Anatol Vițu — artist instrumentist, aranjor orchestra de Muzică populară „Plai Moldovenesc”; Gheorghe Șevcișin — Artist Emerit, dirijor al Orchestrei Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare „Joc”; Ioana Căpraru — Artist al Poporului, solistă a orchestrei de muzică populară „Plai moldovenesc”; Gheorghe Banariuc — Artist Emerit, compozitor; Valeriu Topor — Maestru în Arte, coregraf Ansamblul de dans „Plai moldovenesc”; Antip Țarălungă — Maestru în Arte, președinte al Uniunii Coregrafilor din Moldova; Anatol Magdîl — Maestru în Arte, coregraf Ansamblul de Muzică și Dans „Fluieraș”; Boris Rudenco — Artist Emerit, Orchestra națională de muzică populară „Lăutarii”; Gheorghe Perju — doctor în pedagogie, Om Emerit, director CEEA „Ștefan Neaga”; Ana Dabija — solista Orchestrei naționale de muzică populară „Lăutarii”; Sorin Zberea — artist instrumentist Orchestra „Folclor”; Andrei Florea — dirijor, Orchestra de Fanfară a Poliției de frontieră; Oleg Zatic — dirijor Orchestra prezidențială a R. Moldova; Igor Roman — lector AMTAP; Viorel Burlacu — lector AMTAP, muzician, compozitor, chitarist; Sambriș Veaceslav — director artistic Teatrul „Luceafărul”, Angela Ceban — Artist Emerit, actriță Teatrul „Mihai Eminescu”; Dana Strungari — actriță Teatrul Licurici”; Arcadi Strungari — actor „Teatrul Licurici”; Vitalie Ciobanu — artist coregraf Ansamblul „Fluieraș”; Ion Glodea — Artist Emerit, naist, conducător muzical al ansamblului etnofolcloric „Plăieșii”; Gheorghe Mândru — director teatrul „B.P. Hașdeu” Cahul etc.
În prezent, instituția oferă servicii educaționale la programele de formare profesională prelucrarea artistică a materialelor, interpretare instrumentală, dirijare corală, dans, regie, biblioteconomie și asistență informațională, turism, având un contingent de 243 de elevi veniți din toate zonele țării, inclusiv 41 la învățământ cu frecvență redusă.


În anul de studii 2020-2021, în cadrul instituției au fost instituite următoarele catedre:
Catedra „Arte plastice și decorative” — Ruga Tatiana (șef catedră), Bugai Vasile, Romașcan Nadejda, Cibotari Nicolae;
Catedra „Instrumente aerofone și de percuție” — Vrabii Sergiu (șef catedră), Selevestr Nicolae, Boldescu Mihai, Cibotari Valeriu, Mocanu Ivan, Cîrlig Leonid, Grigoroi Dorina, Leca Panteleimon, Melnic Sergiu;
Catedra „Instrumente populare” — Ciumac Raisa (șef catedră), Duminică Gheorghe, Guțu Emilian, Nistor Tudor, Purice Valentin, Lisnic Aliona, Groza Serghei, Melnic Dumitru, Bucătaru Grigore, Zabulica Nicolae, Mamaliga Ion;
Catedra „Dirijare corală” — Rabota Veronica (șef catedră), Berbeci Raisa, Sulima Vasile, Coșciug Valentin, Avramioti Olga, Rusnac Irina, Colțova Aliona, Meleșenco Larisa, Vinițcaia Arina, Bondarenco Artur;
Catedra „Coregrafie” — Șevciuc Maia (șef catedră), Postolachi Elena, Stîrcu Grigore, Rujanschi Ana, Tartan Mihai;
Catedra „Regie” — Selevestr Vera (șef catedră), Grițenco Tamara, Babii Nina, Șevciuc Gheorghe, Morneala Natalia;
Catedra „Discipline socio-umane, biblioteconomie și turism” — Focșa Mariana (șef catedră), Rusnac Tatiana, Pocitari Silvia, Guțu Vasile, Macovschi Petru, Sîngereanu Raisa, Zeama Mihail, Ardeleanu Sergiu, Ursu Veronica, Railean Evghenia, Coșeru Eugenia, Boldescu Ala, Plop Inga, Mandric Veronica, Rusnac Mihail, Dichii Valentina, Andriuța Luminița, Gaja Viorica;
Catedra „Dirigenție” — Zeamă Mihail (șef catedră), Vrabii Sergiu, Focșa Mariana, Șevciuc Maia, Ciumac Raisa, Șevciuc Gheorghe, Andriuța Luminița, Selevestr Vera, Groza Serghei, Rabota Veronica, Stîrcu Grigore.

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” a devenit o instituție bine cunoscută atât în țară, cât și peste hotare și prin implicarea activă în cadrul festivalurilor, concursurilor, olimpiadelor la nivel raional, zonal, național și internațional (în țări precum România, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Belarus). Acest fapt se realizează cu implicarea atât a colectivelor artistice de studiu ale instituției precum Orchestra de Instrumente Aerofone — dirijori Mihail Boldescu și Sergiu Vrabii; Orchestra de muzică populară — dirijor Gheorghe Duminică (Om Emerit); Corul „Ariozo” — dirijor Raisa Berbeci (Meritul Civic), Ansamblul de dans „Soroceanca” — conducător Maia Șevciuc, Teatrul-studio „Debut” — conducător Grițenco Tamara (Om Emerit), Ansamblul folcloric al instituției — conducător Vasile Sulima, cât și a profesorilor de la toate catedrele prin pregătirea elevilor de olimpiade, concursuri și alte activități extracurs.

Colegiul este inițiatorul mai multor activități de nivel raional, zonal și național precum Festivalul-concurs național „Fanfara argintie”, „Festivalul Național al Mărului”, Festivalul de Dans „Curcubeul Terpsihorei”, Evenimentul „Noaptea Muzeelor” etc. În activitățile inițiate și organizate, în permanență instituția a avut sprijinul partenerilor Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism Soroca, Primăria municipiului Soroca, instituțiile de învățământ din municipiu, bibliotecile și alți agenți economici.

În realizarea misiunii și obiectivelor statutare ale instituției de-a lungul anilor și-au adus aportul cadrele didactice — oameni talentați, pedagogi care au știut să pătrundă în sufletele tinerilor dornici de artă și frumos, dezvoltându-le talentul, ghidându-i și îndrumându-i. La moment în cadrul instituției activează 63 de cadre didactice, dintre care cu grad didactic I — 14, grad didactic II — 33, fără grad — 14. Pentru merite deosebite în activitatea didactico-artistică au fost decorați cu titluri onorifice, medalii și ordine următorii profesori titulari și cumuliști: Tamara Grițenco — „Om Emerit”; Selevestr Vera — „Om Emerit”; Duminică Gheorghe — „Om Emerit”; Nistor Tudor — „Om Emerit”; Valeriu Cebotari — „Om Emerit”; Purici Valentin — „Maestru în Artă”; Berbeci Raisa — „Meritul civic”; Bucătaru Grigore — „Om Emerit”, Ordinul „Gloria Muncii”.

Un aport considerabil în educarea generațiilor de elevi îl au profesorii care și-au dedicat viața acestei instituții și care cu mândrie continuă să-și împărtășească cunoștințele cu noile generații de elevi precum: Macovschi Petru — profesor de filozofie; Nistor Tudor — profesor de contrabas, discipline de specialitate; Purice Valentin — profesor de nai, discipline de specialitate; Selevestr Nicolae — profesor de instrumente aerofone, discipline de specialitate, activând mai mulți ani în calitate de șef catedră; Grițenco Tamara — profesor catedra „Regie”, discipline de specialitate — director al instituției; Postolachi Elena — profesor specialitatea Dans și Biblioteconomie și asistență informațională, șef catedră. Devotamentul lor este indiscutabil, colegiul fiindu-le și loc de muncă, și casă.
Nu avem dreptul moral să-i trecem cu vederea pe cei care au depus suflet în această instituție, având recunoștința absolvenților și care la moment nu mai activează. Catedra Biblioteconomie și asistență informațională a fost iniţiată în 1940 în cadrul Şcolii de Iluminare politică din Soroca, fiind, de fapt, specialitatea de bază a acestei instituţii. Printre profesorii care au activat în cadrul catedrei după anii 1950 sunt: Nicolai Şalanin (şef catedră), Ana Şalanina, Vera Mazur (şef catedră), Magdalena Moldovan, Valentina Şpac, Alisa Artes, Valentina Macuşinscaia, Larisa Ganea, Liubovi Grossu, (şef catedră), Valentina Daracova (şef catedră).

Catedra „Discipline socio-umane”, fondată în 1954, la care au activat profesorii M. Ștepman (istorie); Gr. Ahimblit (istorie); A. Ceciotina (l. rusă); V. Capițcaia (l. română); T. Cazazbașeva (l. rusă); E. Ursu (ed. fizică); V. Gîtlan (l. română); A. Hibovscaia (l. franceză); R. Cojocari (matematica).

Catedra „Dirijat coral” a fost fondată în 1957. Piatra de temelie a specialităţii au pus-o profesorii: V. Garaz, L. Liutov, N. Colecico. Pe parcursul anilor, în cadrul catedrei au mai activat profesorii V. Covaliov (şef de catedră 1970-1990), A. Coromâslicenco, M. Bratcicova, V. Sorochina, V. Ptaşnic, A.Grossu, E. Burdeinâi, N. Godorog, O. Godorog, R. Berbeci, V. Coşciug. Corepetitori: V. Tihonova, T. Antonova, S. Liutova, M. Curniţchi, V. Draganiuc, L. Bondarenco, V. Cazacu, A. Găină, A. Volcova. Anterior disciplinele muzical-teoretice au fost într-o secţie separată, în care au activat profesorii: V. Raimond, Cl. Malova, G. Bluvştein, M. Gleizerman, E. Rotari,V. Rozenfeld.

Catedra „Instrumente aerofone și de percuție” a fost deschisă în 1958. La baza fondării specialităţii, pe parcursul mai multor ani, au fost profesorii: B. Anghel (trombon), C. Topolniţchii — şef catedră (clarinet), I. Teacă (trompetă), I. Ivanes (trombon), M. Castruc (clarinet), I. Gromacov (bariton), P. Furer (trompetă), V. Chironda (trompetă), E. Păunescu (clarinet), I. Catan (corn), V. Chirvas (flaut), A. Doncenco (tuba), V. Prebora (trompetă), P. Focşa (bariton), A. Pastârnac — şef catedră (bariton), L. Sozanschii (trombon), V. Mârzac (trompetă), A. Chiţan (clarinet, saxofon), I. Berbeci (flaut), V. Bagrii (clarinet, saxofon), Gr. Zănoagă (trombon), Dm. Cojoc (trompetă), M. Roşca (tuba), L. Roşca (flaut), V. Burdeinâi (trompetă), V. Smântână (trombon), E. Botnari (tuba), Gr. Cetulean (trompetă).
Catedra „Coregrafie” își începe istoria în anul 1960. Pe parcursul anilor de activitate, la catedră au activat profesorii: Xenia Suriş, Vera Teplova, Vasilii Bahcevan, Lidia Banar, Veaceslav Griţenco, Valentina Caluțchi.

Catedra „Regie” își are începuturile din anul 1961, aici activând în diferite perioade profesorii — O. Munteanu, V. Teplov, M. Bucataru, T. Cebotari, A. Moroz, M. Guţanu, I. Babii, L. Curca, G. Nichita, M. Balan, M. Cenuşă, G. Poderniov. „Clubologie”: N. Mândrescu, S. Popa (foşti directori ai instituţiei); O. Munteanu, A. Baranenco, Gr. Morgosi, A. Sorocopud, V. Dobrovolscaia, V. Grosu, A. Antonevici, C. Lazăr, V. Arion, Gh. Gangan, C. Cazacu.

La baza fondării și dezvoltării catedrei „Instrumente populare” (1966) au fost: I. Stănescu (țambal); V. Postolachi (acordeon); Tr. Petrovici (țambal); V. Podelniuc (țambal); E. Golovaciov (vioară); T. Revenco (vioară); V. și M. Vitcovskii (baian), V. Bagrii (clarinet); N. Gusan (țambal); S. și R. Talmaci (acordeon); I. Rotaru (acordeon); S. Draganiuc (baian, acordeon); V. Gogu (vioară); I. Alexei (acordeon); M. Biciuc (țambal); V. Mîțu (acordeon); A. Andronachi (acordeon).

La ceas aniversar, felicităm întreaga comunitate a absolvenților, elevilor și personalului Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca, sperând la un viitor apropiat fără restricții. Un viitor în care vom reuși să sărbătorim 80 de ani ai instituției așa cum știm doar noi să o facem. Cu siguranță, evenimentul va avea loc, un eveniment la care îi vom aștepta cu drag pe toți cei în inima cărora arde flacăra artei aprinsă aici, la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.

Catedra „Arte plastice și decorative” a fost inițiată în anul 1991. Pe parcursul anilor, la catedră au activat profesorii: Ion Lozan, Viena Nevoie, Antonina Antonenco, Svetlana Bordian, Ana Savca, Rodica Balta. Cei 16041 de absolvenți sunt rodul unei munci enorme. Recunoștința absolvenților este cel mai de preț cadou care poate fi acceptat de un profesor. Suntem mândri de trecutul nostru, valorificăm oportunitățile și depășim cu brio obstacolele prezentului, conturând calea unui viitor frumos cu cei mai talentați și frumoși copii ai țării.

Emilian Guțu, directorul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca

Articolul precedentFemeile primesc, anual, salarii mai mici cu 14.490 lei decât bărbații
Articolul următorStrada Baștina din Soroca: drum bun… doar pentru mașini de teren / VIDEO
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.