În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele (III)

0
133

La finele anului trecut, redacția ziarului „Observatorul de Nord” a publicat un amplu material despre starea de lucruri de la fosta fabrică de confecții ÎCS „Dana Internațional” SRL, semnat de avocatul Victor Felișcan. Informațiile și argumentele aduse de avocat au stârnit, după cum și era de așteptat, nemulțumirea unor persoane afectate, într-un fel sau altul, de acel articol. Deloc întâmplător noi am promis tuturor persoanelor care au un cuvânt de spus la această temă spațiu de ziar și astăzi vă propunem un amplu material-răspuns celor publicate anterior, scris de actualul director al SA „Dana”. Mai precizăm și faptul că în acest material se vor regăsi și răspunsurile la întrebările adresate domnului Victor Jamba de către fosta lideră sindicală de la întreprindere, Lidia Slivinscaia.

…În opinia mea, obligația asumată de „Dana Internațional” SRL în anexa din 08.02.2008 dădea drept salariaților, la încheierea Contractului individual de muncă cu „Dana Internațional” SRL, să solicite o clauză suplimentară că, „în caz de concedierea lor în temeiul lit. b) și c) al. (1) art. 86 CM, angajatorul „Dana Internațional” SRL suplimentar la garanțiile stabilite de CM va achita suma de xxx salarii medii săptămânale”. Suma xxx urma să fie stabilită la 01.03.2008 în baza carnetului de muncă proporțională stagiului de lucru neîntrerupt la SA „DANA”. Această obligație nu mai intra în sarcina SA „DANA”. Încheierea Contractului individual de muncă nu este o obligație numai a angajatorului, ci și a salariatului. În prezent pentru muncă fără contract de muncă sunt amendați și salariații. Cu regret însă, din cauza culturii juridice sărace răspândite în societate, mulți nu acordă importanța cuvenită prevederilor contractului individual de muncă. Nu pot spune cu certitudine dacă dna L. Slivinscaia l-a informat pe dl Priguza I. despre conținutul anexei din 08.02.2008. Bănuiesc că, dacă el ar fi știut de anexă, prevenea necesitatea stipulărilor suplimentare în noul contract individual de muncă. Faptul că nimeni din cei 292 de salariați transferați nu au acordat atenție atunci la faptul cum se vor executa prevederile anexei din 08.02.2008, vorbește că problema indemnizațiilor abordată de dna Slivinscaia L. nu era o preocupare serioasă a salariaților la acel moment. Preocupare a devenit doar după ce Morari Vera, în februarie 2010, a depus cerere de chemare în judecată. În procesul de judecată reprezentantul ÎCS „Dana Internațional” SRL a negat existența anexei din 08.02.2008. La adresarea fostei juriste Cojocari E., am încredințat originalul Contractului de locațiune cu anexa ei pentru a fi prezentat în ședința de judecată. Am fost informat că acesta a fost primul câștig de cauză. Am rămas uimit de hotărârea adoptată, dar am fost bucuros de câștigul de cauză. Până azi nu cunosc motivarea acestor hotărâri favorabile. Din câte știu, temeiul pentru astfel de hotărâri judecătorești pot fi prevederile Codului muncii și/sau ale contractului colectiv de muncă, contractului individual de muncă în formă scrisă. În opinia mea, art. 186 al. (1) lit. a) CM nu putea fi aplicat, deoarece, ÎCS „Dana Internațional” SRL nu a fost succesoare de drept a SA „DANA”. Dar interpretarea că anexa contractului de locațiune din 08.02.2008 ar putea fi parte integrantă a Contractului individual de muncă între salariat și ÎCS „Dana Internațional” SRL, în opinia mea, este discutabilă, din cauza că pe această anexă lipsește semnătura salariatului sau a reprezentantului acestuia, cum ar fi sindicatul. Ca urmare a acestei hotărâri judecătorești a crescut numărul de acțiuni civile după 10.03.2010, care erau examinate în lipsa ÎCS „Dana Internațional” SRL și fără a solicita originalul anexei din 08.02.2008. Toți erau conștienți că executarea acestor hotărâri, cel mai probabil, nu va fi posibilă. În opinia lichidatorului Pelin V., au fost adoptate hotărâri neuniforme. În unele cazuri, în prima instanță cererea a fost respinsă, iar în apel a fost casată hotărârea primei instanțe și adoptată decizie favorabilă reclamantului și invers.

Termenul Contractului de locațiune era de trei ani. Dar peste un an și jumătate ÎCS „Dana Internațional” SRL a solicitat rezilierea lui anticipată și a concediat salariații. Sunt multe speculații legate de motivele eșuării acestui proiect. Unii presupun că ar fi fost un plan tainic de a „distruge” SA ”DANA” și a fost inventată „Dana Internațional” SRL. Dovada contrarie este că SA „DANA” nu este timp de nouă ani „distrusă”, iar cei de au lucrat la „Dana Internațional” SRL cunosc cât de mult s-a investit și de loc nu semăna a fi o farsă. Opinia mea este: acest proiect era convenabil atât pentru SA „DANA”, cât și pentru angajații ei. Dar investitorii ÎCS „Dana Internațional” SRL nu și-au atins obiectivul inițial formulat și s-au dezamăgit de activitatea de perspectivă.
Unul din administratorii întreprinderii „Dana Internațional” SRL cu drept de semnătură, inițial, a fost numit Curtasov T., om care era capabil să atingă obiectivul scontat. Dar la sfârșitul lunii mai, în târg se vorbea că s-a iscat un conflict între dna Curtasova T. și Gerard Losson. Dumneaei a depus cerere de demisie. Gerard Losson a semnat-o. A doua zi, dumnealui a solicitat retragerea cererii și continuarea activității. Curtasova T. a refuzat. Îmi pare rău că proiectul a eșuat, dar am tot respectul pentru gestul de demnitate a dnei Curtasova T. Cu regret, mai rar la noi se apreciază demnitatea omului la justa valoare, pe când în Europa de ea se ține cont. Consider că aceasta a fost prima greșeală gravă în management a dlui Gerard Losson. Pierderea unui top-manager local valoros, care cunoștea obiceiurile locului, este o pierdere mare. De aici următoarea greșeală — lipsa unei strategii efective în managementul resurselor umane, inclusiv și a unei politici coerente atractive de salarizare. Dar ultima picătură cred că a fost cultura noastră juridică săracă.

Prin iulie 2009, am primit informația că inspecția muncii a făcut prescripție la ÎCS „Dana Internațional” SRL, deoarece nu exista contractul colectiv de muncă. Codul Muncii prevede procedura cum se negociază, se întocmește și se semnează așa contracte, când în colectivul de muncă lipsesc organizații sindicale. Administratorul O. Nastase avea experiență cum se procedează în așa caz. Dumnealui a organizat adunări în subdiviziuni cu înaintarea delegaților la negocieri și aprobarea împuternicirilor delegaților. Mult au negociat condițiile contractului colectiv de muncă și au ajuns la un consens. Dar când să semneze contractul, delegații refuză să semneze, fără a argumenta motivul. Codul Muncii prevede că negocierile nu pot dura mai mult de trei luni și părțile sunt obligate să semneze contractul cu acele condiții cu care s-a ajuns la consens. Celelalte se fixează în procesul-verbal de divergențe și negocierile pot continua. Refuzul de a semna este o dovadă de nihilism juridic a persoanelor vizate, care au manifestat o atitudine iresponsabilă față de obligațiile sale stabilite prin lege. Bănuiesc că aceste acțiuni au fost dirijate din exteriorul întreprinderii. Deși ÎCS „Dana Internațional” SRL la concedierea salariaților a achitat integral indemnizațiile prevăzute în art. 186 CM, aceasta a omis să achite plățile prevăzute în anexa din 08.02.2008, profitând de naivitatea și lipsa cunoștințelor elementare privind drepturile de care dispun angajații unei întreprinderi.

În loc de încheiere. SA„DANA” nu este „distrusă”. Ea este și activează economic. Dovadă este blocul de producere renovat. S-au schimbat ferestrele, a fost vopsită fațada, s-a reparat acoperișul, s-a gazificat sistemul de încălzire din nou după plecarea ÎCS „Dana Internațional” SRL și multe altele pe interior, ceea ce orășenii nu pot vedea. În prezent acest bloc este închiriat de ÎCS „Maritan Sor” SRL, unde sunt create cca 300 locuri de muncă. Blocul administrativ are acoperișul reparat capital, ferestrele schimbate și reînnoirile vor continua. Subsolul de la fosta cantină este reprofilat pentru fitness club cu ieșire în stradă. Avem înregistrate șase genuri de activitate, inclusiv și „Fabricarea de articole de îmbrăcăminte”, dar activitatea prioritară la moment este „Închirierea bunurilor imobiliare proprii”. Rezultatele activității economico-financiare în fiecare an până la 10 aprilie sunt publicate în Monitorul oficial și pe site-ul întreprinderii https://danasoroca.wordpress.com. Cifra de afaceri (vânzări) în 2016 a constituit 2030 mii (203 mii/salariat), iar în 2007 era 12991 mii (33 mii/salariat). Personal scriptic aveam în 2016 — 10 salariați, dar pe baza activității noastre chiriașii au creat circa trei sute de locuri de muncă.

Celor care cred că această activitate economică nu este serioasă pot să le spun că Mc Donald’s de mult timp nu mai vinde hamburgeri, dar are o cifră de afaceri impresionantă pe activitate imobiliară cu chiria.

După cele relatate mai sus v-ați dat seama de ce dl avocat V. Felișcan a dorit să încurce ițele în articolul său din „Observatorul de Nord” nr. 36 (905), 37 (906) și 38 (907) din 29.09.17, 06.10.17 și 13.10.17 cu titlul „Adevărul despre fosta fabrică „DANA” și de ce angajații nu au primit indemnizația de eliberare din serviciu?”

Să începem doar cu un extras din cele scrise de domnul avocat: ”… mă simt obligat să public acest articol pentru a spune adevărul despre cum au ajuns foștii salariați ai fabricii „Dana” fără plățile ce li se cuvin în legătură cu reducerea în masă a statelor de personal, despre felul cum organele de drept nu doresc să elucideze și să tragă la răspundere persoanele vinovate de aducerea intenționată a întreprinderii în stare de insolvabilitate” și la încheierea articolului ”…Iată în așa mod au acționat reprezentanții organelor de drept la cerința absolut legală de a trage la răspundere penală persoanele vinovate, în finalitate fiind vorba de revendicarea drepturilor salariaților care sunt victime ale infracțiunii”.

Probabil, obligațiile dlui avocat față de clienții săi, foști salariați ai ÎCS „Dana Internațional” SRL, l-au făcut să folosească denumiri populare ale întreprinderilor, ci nu cele juridice.

Pretențiile noastre față de informația publicată de dl avocat Victor Felișcan au fost expediate pe adresa respectivă. Până la moment, domnul avocat nu și-a prezentat scuzele publice, cu toate că am atenționat asupra confuziei pe care a admis-o.

SA „DANA” este participantă în piața de capital. În această ordine de idei, orice tentativă de discreditare a reputației întreprinderii poate influența negativ valoarea acțiunilor sale, fapt care ne dă dreptul să solicităm în instanța de judecată recuperarea prejudiciului suportat drept urmare al unei astfel de campanii de defăimare.

Consider că autorul articolului, folosindu-se de funcția sa de avocat și bazându-se pe cultura juridice săracă a majorității clienților săi, a încercat să manipuleze opinia publică. Fiind jurist de profesie, dl avocat Victor Felișcan cunoaște că odată ce a ”început a spune adevărul” urmează să-l expună în totalitate. Însă el ”a omis” să indice că la 05.06.2017 Curtea de Apel Bălți a dispus încetarea procedurii falimentului în privința ÎCS „Dana Internațional” SRL, iar creanțele neexecutate — stinse.

La 13.07.2017, ÎCS „Dana Internațional” SRL a fost radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Desigur, dl avocat V. Felișcan nu a fost de acord ca cei 107 clienți ai săi să rămână cu creanțele neexecutate. Astfel, acesta a atacat cu recurs Hotărârea Curții de Apel Bălți la Curtea Supremă de Justiție.

La 04.10.2017, pe site-ul Curții a fost publicată Decizia nr. 2ri-244/17 prin care s-a respins recursul declarat. Mai mult decât atât, la 13.10.2017, atunci când a fost publicată ultima parte al articolului în OdN, autorul deja cunoștea că Hotărârea Curții de Apel Bălți nr. 2i-8/16 a devenit definitivă și irevocabilă. Însă dumnealui mai promite clienților săi executarea creanțelor deja stinse. Astfel, pe un ton de cunoscător al adevărului în ultimă instanță, acesta își minte (a câta oară) clienții, facondu-și reclamă a serviciilor juridice prestate. Nerecunoașterea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile dă dovadă de un profund nihilism juridic. Acest nihilism juridic e caracteristic doamnei L. Slivinscaia, căreia așa „slăbiciune” i se poate tolera, dar nu unui jurist, cu licență de avocat, precum este dl Victor Felișcan. Acest eșec al dlui avocat V. Felișcan poate fi folosit numai ca antireclamă. Mai mult ca atât, acest eșec era previzibil încă din luna martie a anului 2010. La 10.03.2010, administratorul insolvabilității Pelin V. s-a deplasat la sediul ÎCS „Dana Internațional” SRL și a efectuat inventarierea bunurilor. Atunci toți salariații ÎCS „Dana Internațional” SRL au aflat că întreprinderea la care ei au activat intrase în procedura de insolvabilitate. Dl avocat Victor Felișcan a indicat în articol că la concedierea salariaților secțiile de producere erau fără utilaje, deci debitorul nu avea bunuri. Apare întrebarea: care a fost raționamentul reclamanților și reprezentantului acestora Victor Felișcan să depună cerere de chemare în judecată împotriva la ÎCS „Dana Internațional” SRL după 10.03.2010? Deci, după această dată se cunoștea că întreprinderea este în procedură de insolvabilitate și că nu dispune de patrimoniu. Adică, chiar dacă vor fi emise hotărâri judecătorești favorabile, în procedura de insolvabilitate ele nu vor putea fi executate integral.

Prin târg unii din cei 107 reclamanți se tânguiau că au cheltuit o avere întreagă cu judecățile astea și că nu au încredere că-și vor vedea banii. Dacă dumnealui a luat bani pentru servicii de consultanță juridică, atunci clienții săi, care cunosc acest fapt și au dovezi că au plătit, au tot dreptul să-l tragă la răspundere. Licența de avocat dl Victor Felișcan, dacă nu greșesc, a primit-o în mai 2011, dar el în 2010 consulta deja cel puțin 107 clienți?

În partea constatatoare a Deciziei CSJ 2ri-244/17 din 04.10.2017, accesibilă publicului larg pe site-ul Curții Supreme de Justiție, au fost indicate suficiente probe referitoare la executarea necorespunzătoare a obligațiilor reprezentantului creditorilor chirografari de gradul doi, adică a salariaților. Din septembrie 2013, subsemnatul, în calitatea mea de reprezentant al SA „DANA”, am fost implicat în procedura de insolvabilitate și cunosc suficiente subtilități care ridică unele întrebări referitor la rolul reprezentantului salariaților în procedura de faliment. Probabil că, prin acest articol în Observatorul de Nord dl avocat Victor Felișcan a încercat să dezamorseze revolta clienților săi. Faptul că le-a promis clienților săi câștig de cauză, care a și avut loc, probabil, nu i-a făcut mai fericiți din cauza că ei nu și-au văzut banii. Eșecul său profesional și-l justifică învinuind procuratura. Sunt ferm convins că dosarele penale, dacă ar fi fost cu adevărat intentate, n-ar fi putut recupera banii care îi așteptau cei 107 reclamanți, pe motiv că banii ce ar fi fost confiscați în cadrul urmăririi penale pornite în baza bănuielii de spălare a banilor urmau să ajungă în bugetul de stat.

În opinia mea, pentru apărarea reală a intereselor clienților săi dl avocat Victor Felișcan a ratat posibilitatea tragerii la răspundere subsidiară a SC „FORMENS” în procedura falimentului ÎCS „Dana Internațional” SRL. Răspunderea subsidiară putea fi invocată când lichidatorul recunoștea oficial că nu mai are masă debitoare. SC „FORMENS” în calitatea sa de fondator a ÎCS „Dana Internațional” SRL, care în septembrie 2009 a diminuat capitalul social, în perioada imediat anterioară depunerii cererii de insolvabilitate, care avea și statut de creditor chirografar, totodată ea fiind unicul client și investitor străin al ÎCS „Dana Internațional” SRL, care putea exporta la prețuri de dumping, contrar prevederilor legale, avea suficiente temeiuri pentru a fi trasă la răspunderea subsidiară, dar n-a fost să fie. Urmează de stabilit dacă dl avocat a făcut-o din incompetență sau cu bună știință.

Victor JAMBA,
directorul SA ”Dana”

Citește: În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ, sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele (II)

În atenția celor care încă nu știu: SA „DANA” NU ESTE DISTRUSĂ, sau cum avocatul Victor Felișcan a încurcat ițele

    Citește: Adevărul despre fosta fabrică „Dana” și De ce angajații nu au primit indemnizația de eliberare din serviciu?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.