Întrebări și răspunsuri pentru cititorii ziarului „Observatorul de Nord”

0
23

Tatiana Scoarţă, satul Căinarii Vechi: Spuneţi-mi, vă rog, cum se calculează în anul 2017 contribuţiile de asigurări sociale pentru agenţii economici care activează în regim normal de lucru?

Potrivit Legii BASS nr.286 din 16.12.2016, angajatorii pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, inclusiv militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie calculează şi transferă contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% şi de 6% contribuţia individuală la salariul calculat şi alte recompense.

Sandu U., satul Iorjniţa: Spuneţi-mi, vă rog, cum se calculează în anul 2017 contribuţiile de asigurări sociale la angajatorii din agricultură?

În anul 2017, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat cu nr.286 din 16.12.2016, ce a fost publicată în MOF nr.472-477 din 27.12.2016, angajatorii din agricultură calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 22%, din care 6% se compensează din bugetul de stat şi 6% contribuţia individuală. În cazul în care angajatorul din agricultură pe parcursul anului 2017 începe să desfăşoare şi alte activităţi, acesta pierde dreptul de a aplica tariful privilegiat în mărime de 22% şi urmează să recalculeze contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la începutul anului cu tariful de 23%. Pentru perioadele anului 2017 pentru care s-au prezentat declaraţiile cu tarif privilegiat se prezintă declaraţiile Forma BASS şi Forma REV-5 de tipul „de corectare”.

Mihai şi Svetlana Onciu, satul Gura Camencii: Care este termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă pentru agenţii economici care calculează tariful de 22%, 23% şi 6% şi de transferare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2017?

Potrivit Legii BASS nr.286 din 16.12.2016, termenul de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiei persoanei asigurate este lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, cu excepţia lunilor ianuarie, februarie, mai, octombrie, noiembrie. În cazul în care plătitorii menţionaţi pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţia Forma BASS-an o dată pe an, până la 15 ianuarie 2018. În cazul în care plătitorii pe parcursul anului în unele luni au calculate la fondul de salarizare şi alte recompense din care se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi în unele luni nu, aceştia sunt obligaţi să prezinte declaraţiile forma BASS lunar pentru toate lunile anului 2017. Declaraţiile forma REV-5 se prezintă doar pentru lunile în care există obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Termenul-limită de prezentare a declaraţiilor şi de virare a contribuţiilor pentru lunile ianuarie, februarie, mai, octombrie, noiembrie, respectiv, este de 27 februarie, 27 martie, 26 iunie, 27 noiembrie şi 26 decembrie 2017.

La întrebările cititorilor a răspuns Elena Lozan, şefa Direcţiei venituri CTAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.