Raionul Soroca: CE? CÂT? UNDE? CÂND?

0
25

(Informaţie succintă despre SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI SOROCA în ianuarie-septembrie 2016)

 

Industria

În ianuarie-septembrie 2016 indicele volumului producţiei industriale în raport cu ianuarie — septembrie 2015 a constituit 100,1%. În luna septembrie 2016 faţă de septembrie 2015 acest indice a scăzut cu 5,5%. Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2016 a înregistrat o micșorare a volumului producţiei cu 13,5%. În ianuarie-septembrie 2016 industria prelucrătoare şi industria alimentară şi a băuturilor au înregistrat o creştere a volumului de producţie respectiv cu 1,8% şi 7,3%.

Agricultura

Recolta pe 9 luni ale anului 2016 se caracterizează prin majorarea volumului de producţie la cerealiere și leguminoase pentru boabe (cu 55,5%), floarea-soarelui (cu 53,4%) și legume (cu 37,7%), fiind determinată atât de majorarea suprafeţelor recoltate respectiv cu 4%, cu 8,8% și cu 37,7%, cât şi de mărirea randamentului roadei medii respectiv cu 49,7%, cu 40,4% și cu 23,6%. O majorare a volumului de producție s-a înregistrat la porumb-boabe cu 87,7% și fructe cu 66,9%, însă majorarea se datorează măririi randamentului roadei medii cu 90,2% și de 2,4 ori respectiv. Diminuarea volumului de producţie la soia — cu 67,6% şi rapiță — cu 69,3% a fost determinată de micșorarea suprafețelor recoltate de 3,8 ori și de 4,3 ori respectiv. Cu toate acestea, randamentul roadei medii la culturile sus-numite s-a majorat la soia cu 22,8% și 31,5% respectiv. În ianuarie — septembrie 2016 în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent în întreprinderile agricole producţia (creşterea) de vite şi păsări s-a micşorat cu 20,0%, iar vânzarea lor pentru sacrificare cu 14,9%.

Investiţii în active materiale pe termen lung

În ianuarie-septembrie 2016 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 67816,6 mii lei. Comparativ cu ianuarie — septembrie 2015, acest volum s-a micșorat cu 57,7% (în preţuri curente). În ianuarie-septembrie 2016 sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămân a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici constituind 58404,7 mii lei (86,1% din total). În structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 72,5% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere faţă de ianuarie — septembrie 2015 cu 57,1%.

Activitatea în antrepriză

În ianuarie — septembrie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul de activitate „Construcţii” a constituit 49746,3 mii lei. Pe elementele de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, care constituie 48598 mii lei, ponderea cărora a constituit 97,7% din volumul total al lucrărilor executate.

Transportul de folosinţă generală

În ianuarie — septembrie 2016 întreprinderile de transport auto care efectuează transportări de mărfuri contra plată, conform estimărilor, au efectuat 29084,6 mii tone-km (cu 28,3% mai mult faţă de ianuarie — septembrie 2015). În perioada analizată cu mijloacele de transport auto au fost transportate 103,7 mii tone de mărfuri sau cu 22,9% mai mult faţă de perioada similară a anului precedent. Întreprinderile de transport auto în perioada analizată au transportat cu autobuzele şi microbuzele circa 1146,4 mii pasageri, cu 63,7 mii pasageri (5,2%) mai mult decât în perioada respectivă a anului 2015. La 1 octombrie 2016 numărul mijloacelor de transport ale întreprinderilor auto se prezintă astfel: autocamioane — 134 unităţi, cu 3,9% mai mult faţă de perioada respectivă a anului precedent, autobuze — 161 unităţi, sau cu 1,3% mai mult decât în perioada respectivă a anului trecut.

Remunerarea salariaţilor

În luna septembrie a anului 2016, remunerarea medie a unui salariat în raion a fost de 3945,1 lei, înregistrând o creştere cu 8,8% faţă de luna septembrie a anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 3840,2 lei, şi a crescut aproximativ cu 6,6% faţă de perioada similară a anului trecut.

Şomajul înregistrat

Conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi în raion de la începutul anului este de 1147 persoane, din care 567 (49,4% din total) constituie femeile. Din numărul total de şomeri înregistraţi, majoritatea o constituie persoanele în vârstă de la 30 până la 49 ani — 547 persoane, din care femei — 285 (52,1% din total). Pe parcursul anului au fost plasaţi în câmpul muncii 540 persoane din şomerii înregistraţi, 2435 şomeri au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, iar 51 şomeri au fost ocupaţi la lucrări publice şi toţi au beneficiat de îndemnizaţii lunare.

Procesele demografice

Conform datelor preliminare, în 9 luni ale anului 2016 s-au născut 670 copii vii, fiind cu 45 născuţi mai puțin faţă de perioada respectivă a anului precedent. Rata natalităţii s-a micșorat, constituind 9,0 născuţi-vii la 1000 locuitori, faţă de 9,5 născuţi-vii la 1000 locuitori în a. 2015. În perioada de referinţă au decedat 927 persoane, ce e cu 55 persoane mai puțin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata mortalităţii s-a micșorat de la 13,1 la 12,4 decese la 1000 locuitori. În perioada respectivă au decedat 5 copii în vârsta de sub un an, fiind la același nivel faţă de perioada respectivă a anului precedent.
Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiile stării civile în perioada respectivă s-au micșorat cu 99 căsătorii sau cu 19,8%, rata nupţialităţii constituind 5,4 căsătorii la 1000 locuitori. În acelaşi timp a scăzut și numărul divorţurilor cu 32 divorțuri sau cu 15,7%, rata divorţialităţii constituind 2,3 divorţuri la 1000 locuitori.

Igor ZERU,

şeful Direcţiei pentru statistică Soroca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.