Întrebări frecvente la CTAS

0
27

Ca asociaţie obştească nu practic deja de mulţi ani activitate, neavând persoane angajate, dar oficial n-am apelat în instanţe ca să lichidez instituţia. În baza legii are obligaţie asociaţia de a prezenta careva dări de seamă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale? (Igor B., oraşul Soroca)

Potrivit Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat nr.156 din 01.07.2016 anexa nr.3 p.3 b), pentru plătitorii specificaţi la p.1.5 din anexa 3 întreprinzătorii individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratori autorizaţi şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii prezintă o dată pe an, până la data de 15 ianuarie 2017, FORMA BASS-AN.

Cum se prezintă declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS–AN de către plătitorii de contribuţii în anul 2016? (Maria Cosnicean, s. Căinarii Vechi)

În baza Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.156 din 01.07.2016, anexa 3 p.3 c) Declaraţiile Forma BASS şi Forma BASS–AN se prezintă de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat utilizând metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice sau pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificate cu ştampila plătitorului, a persoanelor abilitate (conducătorul şi contabilul-şef, adjuncţii sau reprezentantul acestuia) cu drept de semnătură. d)Plătitorii care, la situaţia de 01 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Forma BASS utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Care este termenul-limită de prezentare a declaraţiilor Forma BASS şi declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5 pentru anul 2016 de către angajatorii care au persoane angajate prin contract individual de muncă? (Alexandru Moraru, or. Soroca)

Potrivit Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat nr.156 din 01.07.2016 anexa nr.3 p.9.2) Forma BASS şi declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2016 de către plătitorii care au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ sau prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii — lunar, în mod electronic, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune sunt obligaţi să prezinte declaraţii şi concomitent să achite contribuţiile la conturile CNAS. Declaraţiile prezentate prin mijloace electronice fără semnătură electronică se vor prezenta şi pe suport de hârtie o dată pe an, până la 25 martie 2017.

La întrebările cititorilor a răspuns
Elena LOZAN,
şefa Direcţiei Venituri CTAS Soroca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.