Proiectul “ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA” – Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior 

0
136

 Subproiectul „Instruirea modernă – atribut al succesului profesional” (IMASP)…           Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) este implementatorul Proiectului Învățământul Superior din Moldova. Proiectul este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare și va fi implementat în perioada septembrie 2020 – decembrie 2025 (Legea nr.103/2020 pentru ratificarea Acordului de finanțare  (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare). Suma creditului acordat Republicii Moldova pentru implementarea Proiectului Învățământul Superior din Moldova este de 35,7 mln. euro sau echivalentul a 39,4 mln. dolari SUA.

Obiectivul de Dezvoltare al Proiectului este îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității.

Proiectul constă din următoarele componente:

 • Componenta 1. Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității
 • Componenta 2. Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice
 • Componenta 3. Managementul Proiectului

Proiectul prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii. Domeniile strategice țintă ale Proiectului Învățământul Superior vor fi: programe cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

Beneficiarii direcți ai Proiectului vor fi: 91 000 studenți din învățământul superior, 4 100 studenți din colegiile pedagogice, și 4 400 cadre didactice din instituțiile publice de învățământ superior și colegiile pedagogice. Beneficiarii direcți ai Proiectului vor mai include și 30000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 5000 angajatori, care vor utiliza Sistemul Informațional al Pieței Muncii pentru a-și soluționa necesitățile în materie de locuri de muncă vacante și competențele care sunt la mare cerere.

Astfel, Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a devenit unul dintre colegiile cu profil pedagogic, Beneficiar direct al Proiectului, care a înaintat dosarul de solicitare, beneficiind de susținerea financiară a Băncii Mondiale.

Întru elaborarea și înaintarea dosarului de solicitare a subfinanțării subproiectului instituțional propus, s-a discutat componența Echipei Proiectului, după cum urmează:

 1. Pînzari Maria, șefă de secție didactică – manager de proiect
 2. Fiodorciuc Daniela, șefă de secție didactică – manager financiar
 3. Arbuz Irina, șefă de catedră metodică – manager pe achiziții, care a lucrat asupra conținutului privind următoarele aspecte:

Informații despre instituția solicitantă… Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a fost fondată, în iunie 1912, în baza Decretului Gubernial „Cu privire la instituirea Seminarului Pedagogic din Soroca”, menită să pregătească cadre didactice cu durata studiilor de 4 ani. Ultima reorganizare a instituției s-a înregistrat, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 786 din 23 iunie 2016, când Colegiul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” din Soroca își modifică denumirea în Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

Instituția asigură formarea inițială a elevilor la programele: Învățământ primar, Educație timpurie, Asistență socială, Servicii administrative și de secretariat, Turism, Jurisprudență, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței acestor programe, orientate spre cerințele economiei naționale, pentru asigurarea sinergiei dintre domeniile de formare profesională și sectorul real al economiei.

Misiunea instituției rezidă în:

 • îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale;
 • crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța;
 • formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
 • pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;
 • participarea la programele și proiectele de cooperare la nivel național și internațional.

Prezentarea problemei care trebuie abordată în cadrul  Proiectului PÎÎS… Proiectul propus tinde să contribuie la soluționarea problemelor majore cu care se confruntă procesul educațional instituțional. Calitatea procesului de studii depinde de baza materială, dotarea cu TIC, conexiune Internet în cabinetele de studiu, softuri educaționale, pe care majoritatea instituțiilor nu pot să le procure din cauza lipsei finanțelor. Formula de finanțare a instituțiilor de învățământ trebuie revizuită. Analiza relevantă a factorilor Colegiului, inclusiv ce țin  de conținutul programelor de studiu și de procesele de predare și învățare, provoacă, ca urmare, apariția unor probleme care trebuie abordate în cadrul prezentei propuneri, după cum:

– Un număr redus de manuale de specialitate, lipsa soft-urilor educaționale, materialelor didactice ilustrative.

– Dotarea, insuficientă a laboratoarelor de specialitate.

– Motivația slabă a cadrelor didactice de specialitate în elaborarea manualelor, suporturilor de curs, ghidurilor metodologice, materialelor didactice, din insuficiența utilajelor tehnice moderne.

– Lipsa unei motivații intrinseci a învățării, urmare a nivelului strategic scăzut.

– Lipsa unui sistem de perfecţionare a pedagogilor la disciplinele de specialitate.

– Ineficiența sistemului de elaborare și redactare a materialelor didactice.

– Nivel scăzut de dezvoltare economică, slabă diversificare a activității economice și a forței de muncă.

– Nivel scăzut al veniturilor financiare ale familiilor elevilor, cauză a asigurării cu resurse materiale.

– Creșterea concurenței din partea altor instituții de învățământ, care dispun de un mediu educațional inovator.

Relevanța și contextul propunerii. Obiectivul de dezvoltare a proiectului:

 • Obiectivul general de dezvoltare a subproiectului îl constituie:

Implementarea instruirii moderne în vederea asigurării calității și creării oportunităților eficiente în formarea profesională.

 • Obiectivele specifice sunt într-o corelație strânsă și directă cu domeniul de implementare (pedagogic), după cum urmează:
 1. Echiparea modernă a laboratoarelor/ sălilor de clasă;
 2. Crearea de parteneriate între universități/colegii pedagogice și angajatori stabilite prin PÎÎS;
 3. Stimularea ponderii studenților din CP înscriși la domeniul prioritar al subproiectului, educație (pedagogie).

Eficacitatea subproiectului… Pe de o parte, este accentuată legătura obiectivului general al proiectului, care specifică modul în care proiectul va genera un efect pozitiv, pe termen lung, cu obiectivele specifice, care arată clar beneficiile pentru grupurile-țintă, care derivă din implementarea proiectului. Activitățile proiectului contribuie la realizarea obiectivului general Implementarea instruirii moderne în vederea asigurării calității și creării oportunităților eficiente în formarea profesională.

Proiectul este integrat, cuprinde măsuri active de ocupare în muncă, campanii de informare și cursuri de formare profesională, care au rolul de a genera efecte pozitive, pe termen lung, pentru grupul țintă, în acțiunea lor de integrare pe piața muncii.

Pe de altă parte, este marcat raportul direct dintre direcțiile specifice domeniul de formare profesională, cu profil pedagogic și ideologia Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” și al Programului de implementare, promovând o politică educațională racordată la politicile educaționale europene, relevantă problemelor și nevoilor actuale ale sistemului educațional și ale beneficiarilor acestuia.

Sustenabilitatea și impactul subproiectului… Sustenabilitatea prezentului proiect este evidențiată prin următoarele aspecte:

– Aspectul financiar: după încetarea finanțării din fondurile comunitare, finanțarea proiectului se va face din fonduri proprii (bugetul local, taxe de participare la programele de formare autorizate, sponsorizări, identificare de noi finanțări).

– Aspectul instituțional: instituția își va continua activitatea curentă, după finalizarea proiectului, cu performanțe îmbunătățite, ca urmare a experienței câștigate și a rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementării proiectului.

– Resursele materiale achiziționate prin proiect, strategia campaniei de conștientizare, Manualul operațional, se vor utiliza pentru desfășurarea altor programe de formare. Proiectul contribuie și la îmbunătățirea experienței instituției, în ceea ce privește implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, determinând un plus de valoare instituțională.

– Abordarea integrată: prin intermediul proiectului rezultatele și experiența acumulată, în cadrul proiectului, vor fi integrate în Strategia de Dezvoltare și Performanță a instituției.

Beneficiarul proiectului, în persoana juridică a Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, are răspunderea, în ceea ce privește sustenabilitatea, prin:

– menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;

– menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului;

– menținerea, în ceea ce privește atingerea indicatorilor de rezultat, pe termen mai lung, în ceea ce privește indicatorii atinși după finalizarea implementării proiectului (de exemplu: menținerea pe piața muncii a unui angajat, după finalizarea proiectului/terminarea sprijinului);

– arhivarea documentelor și păstrarea acestora conform prevederilor contractului de finanțare.

Ca urmare a evaluării propunerilor în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional al Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior (MOPÎÎS), s-a aprobat o alocare financiară, Instituției Publice Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, pentru subproiectul ”Instruirea modernă – atribut al succesului profesional/IMASP”, prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 843 din 12.08.2022, în sumă de 542.500,00 EURO din mijloacele financiare ale Proiectului ”Învățământul Superior din Moldova”.

Etapa următoare, emiterii Ordinului, o constituie semnarea Acordului de subfinanțare între părți: Ministerul Educației și Cercetării și Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca – Beneficiar, în vederea solicitării resurselor financiare din Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) desfășurat în cadrul Proiectului “Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) finanțat de Banca Mondială.

Urmează evenimentul de înmânare oficială a Acordului de subfinanțare de către Ministerul Educației și Cercetării, pentru inițierea următoarelor proceduri, din cadrul Proiectului, care vor influența implementarea ulterioară a subproiectului instituțional.

Vișniovaia Tatiana, directoare

Pînzari Maria, șefă de secție didactică – Manager de proiect

 

 • ETICHETE
 • VC
Articolul precedent“Observatorul de Nord” extinde rubricile în ziar și pe site, destinate angajatorilor și șomerilor nu doar din raionul Soroca, dar și din raioanele Drochia și Florești
Articolul următorRemanieri în guvern: a plecat Sergiu Gaibu și a venit Dumitru Alaiba, la Ministerul Economiei. Ministru nou și la Mediu.
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.