Pensia de urmaș: De la A la Z

0
392
dacă în 2019 salariul de funcție a deputatului era de 13.940 de lei, atunci în 2020 este deja 18.122 de lei.

CNAS continuă Campania de informare „Pensiile în Republica Moldova — fii informat!”

Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dezabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii de dezabilitate.

TERMENI: Pensia de urmaş se stabileşte de la data decesului întreţinătorului dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. Termenul de examinare a dreptului este de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

MODUL DE DEPUNERE: personal la CTAS de la domiciliu; de către tutore ( curator) sau de către reprezentantul desemnat prin procură; pe www.cnas.gov.md sau www.servicii.gov.md  cu aplicarea semnăturii electronice.

PENSIA DE URMAȘ SE ACORDĂ:  copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului;  soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, în cuantum de 50%;  soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.

ACTE NECESARE: buletinul de identitate (în original şi copie); certificatul de deces al întreţinătorului (în original şi copie);  certificatul de naştere al copilului (în original şi copie); certificatul despre studii al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani; certificatul de căsătorie (în original şi copie); acte justificative ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor  întreţinătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani; carnetul de muncă a întreținătorului decedat (în original), copia se prezintă dacă carnetul de muncă nu a fost scanat;  alte documente ce confirmă stagiul de cotizare al întreţinătorului decedat (diploma de studii la secţia de zi în instituţiile superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) (în original şi copie), livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar ale întreţinătorului decedat).

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE CONTACTAȚI: 022-257-777, Centrul de Apel al CNAS; 0230-3-01-72, Pascari Alina, șef interimar direcţie generală  CTAS Soroca; 0230-2-24-15,  Dolghii Liudmila, şef adjunct CTAS Soroca;  0230-2-24-27, Cojocari Marina, şef Direcţia stabilirea pensiilor şi alocaţiilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.