Originea limbii române: cuvinte din alte limbi

0
91
Dacia este țara unde astæzi se aflæ România și Republica Moldova. Dacii aveau proprii regi pânæ în anul 106. În vocabularul român existæ mai mult de 150 de cuvinte dacice.