Primăria Rublenița angajează specialist în reglementarea regimului proprietății funciare.

0
227

   Primăria comunei Rublenița, raionul Soroca, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietății funciare.

 Scopul – realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma organizațional-juridică, tipul de proprietate asupra pământului și hotarele administrativ-teritoriale. Sarcinile de bază: dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare; controlul asupra folosirii raționale a terenurilor; ținerea cadastrului funciar;  ținerea monitoringului funciar.

 Bibliografia concursului:

Codul funciar nr.828/25.12.1991; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 / 25.02.1998; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91/05.04.2007;  Legea nr.1308/27.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare cumpărare a pământului; Legea nr.354/28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile; Legea nr.121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice; Legea nr.1353/03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier); Legea nr.436/28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.435/28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public; Codul muncii al Republicii Moldova; HG nr.136/10.02.2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare şi cu reducere”; Codul administrativ.

 Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată.

 Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exercițiu; d) nu a împlinit vârsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, preferabil în domeniul Cadastrului Funciar și Reglementarea Relațiilor Funciare; cunoașterea legislației în domeniul; cunoașterea modului de reglementare a regimului proprietății funciare și relațiile funciare; cunoștințe de operare la calculator (word, excel, Power Point); cunoașterea limbii de stat la nivel avansat.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate: Certificat medical;  Cazier juridic;  Copia carnetului de muncă;  Alte documente necesare   – formularul de participare specificat în anexa 1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs;  copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionale/sau de specialitate și actele să fie prezentate cu actele originale.

 Data-limită de depunere a dosarelor este de 02.03.2021: Prin poștă, email sau personal  la  sediul primăriei Rublenița, primaria.rublenitza@gmail.com. Tel.0(230)50238; 060112111.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.