În cinci localități din raionul Soroca sunt anunțate concursuri pentru ocuparea funcției de director

0
211

ATENȚIE! CONCURS!

 Direcția Învățământ Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției de  director al următoarelor instituții de învățământ:

 *Școala primară-grădiniță Slobozia Nouă

 *Școala primară-grădiniță Tătărăuca Nouă

 *Școala primară-grădiniță Niorcani

 *IP Gimnaziul Cremenciug

 *IP Gimnaziul Șolcani

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii .

Candidații pentru ocuparea funcției de conducător al instituției de învățământ preuniversitar depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca, biroul 211), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; copia actului de identitate; copia/copiile actului/actelor de studii; copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator   național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică; curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2; certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției; cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

   Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 29 martie 2021 inclusiv, ora 17.00.  Telefon de contact: 0230-22223,  0230-28637. 

 

 

 

Bibliografia concursului

 

 Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994

 

  Legea privind accesul la informație, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664;

 

Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 cu modificările și completările ulterioare;

 

Codul Educației nr. 152/2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014;

 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică;

 

 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar;

 

Regulamentul de atestare a cadrelor manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. nr. 454/2012;

 

PLANUL – CADRU pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2019 – 2020;

 

 Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului;

 

HG nr. 270/2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul inter sectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;

 

  HG nr. 523/2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației inclusive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.