Primăria Soroca a anunțat Concurs de ocupare a funcției vacante de conducător al ÎM DGLC

0
365
ANUNȚ!
Primarul mun.Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de conducător al Î.M ,,Direcţia Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”.
Dosarele de participare la concurs întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător a Înterprinderii Municipale (Decizia Consiliului municipal nr.9/5 din 02.02.2021) se primesc la sediul Primăriei mun.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419), telefon 067493318 sau e-mail:msoroca@mtc.md.
Bibliografia concursului:
– Constituția Republicii Moldova
– Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
– Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
– Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017
– Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
– Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246/2017
– Legea salarizării nr.847/2002
Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:
– Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al înterprinderii municipale.
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
– Copia carnetului de muncă (dacă îl deține)
– certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
– cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
– proiectul de management al înterprinderii (volum de între 10-15 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0).
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Vor fi examinate doar dosarele complete.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor ,nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) are studii superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în funcție de conducere cel puțin 3 ani
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
Data-limită de depunere a dosarelor este de 12.03.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.