Ce este interzis în zona de frontieră?

0
195
  La trecerea dintre ani, circulația transfrontalieră a fost una degajată
  La trecerea dintre ani, circulația transfrontalieră a fost una degajată

Zona de frontieră – teritoriu cu lăţimea de 10 km de la frontiera de stat către interior, de-a lungul frontierei pe uscat și pe apele de frontieră.

Persoanelor care se deplasează sau desfăşoară diferite activităţi în zona de frontieră le este interzis:
a) să tragă cu arma în direcţia frontierei de stat;
b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile ori mijloacele tehnice de supraveghere şi control al frontierei;
c) să producă sau să extindă incendii în limita fâşiei de protecţie a frontierei de stat;
d) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, aerul sau solul în zona de frontieră, precum şi în apele de frontieră;
e) să fixeze pe hârtie sau pe alt suport imagini care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine;
f) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat în alte puncte decât în cele destinate prin lege în acest scop;
g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia frontierei de stat.

În zona de frontieră, poliţiştii de frontieră au dreptul să verifice actele de identitate ale persoanelor şi să controleze mijloacele de transport.

Localităţile care se află în zona de frontieră şi localităţile ale căror hotare se află în zona de frontieră sunt:

1. Raionul Floreşti – satele/comunele: Napadova,Temeleuţi, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni.

2. Raionul Soroca – oraşul Soroca; satele Alexandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Bădiceni, Cerlina, Cremenciug, Cosăuţi, Cureşniţa, Cureşniţa Nouă, Dărcăuţii Noi, Decebal, Dărcăuți, Egoreni, Grigorăuca, Holoşniţa, Hristici, Inundeni, Iarova, Iorjniţa, Livezi, Nimereuca, Niorcani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Pîrlița, Racovăţ, Redi-Cereşnovăţ, Rubleniţa, Rubleniţa Nouă, Rudi, Ruslanovca, Slobozia Nouă, Slobozia-Vărăncău, Sobari, Soloneţ, Stoicani, Şeptelici, Şolcani,Slobozia-Cremene, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Tolocăneşti, Trifăuţi, Ţepilova, Valea, Vasilcău,Vanțina,Vărăncău, Visoca, Voloave, Voloviţa, Zastînca.

3. Raionul Donduşeni – satele/comunele: Arioneşti, Briceni, Crişcăuţi, Pocrovca, Sudarca, Teleşeuca, Teleşeuca Nouă.

4. Raionul Ocniţa – oraşele: Frunză, Ocniţa, Otaci; satele/comunele: Berezovca, Bîrnova, Calaraşovca, Clocuşna, Codreni, Corestăuţi, Dînjeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Maiovca, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Stălineşti, Unguri, Vălcineţ, Verejeni.

5. Raionul Edineţ – satele/comunele: Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Brînzeni, Burlăneşti, Buzdugeni, Cepeleuţi, Corpaci, Cuconeştii Noi, Cuconeştii Vechi, Feteşti, Hancăuţi, Lopatnic, Rîngaci, Terebna, Trinca, Vancicăuţi, Viişoara.

6. Raionul Briceni – oraşele: Briceni, Lipcani; satele/comunele: Balasineşti, Bălcăuţi, Beleavinţi, Berlinţi, Bezeda, Bocicăuţi, Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Noi, Colicăuţi, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Grimeşti, Hlina, Larga, Mărcăuţi, Mărcăuţii Noi, Medveja, Pavlovca, Pererita, Slobozia-Medveja, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi.

7. Raionul Rîşcani – oraşul Costeşti; satele/comunele: Avrămeni, Branişte, Dămăşcani, Dumeni, Duruitoarea, Duruitoarea Nouă, Gălăşeni, Horodişte, Mălăieşti, Păşcăuţi, Petruşeni, Proscureni, Reteni, Reteni-Vasileuţi, Văratic.

8. Raionul Glodeni – satele/comunele: Balatina, Bisericani, Brînzeni, Buteşti, Camenca, Ciuciulea, Clococenii Vechi, Cobani, Cot, Cuhneşti, Movileni, Lipovăţi, Moara Domnească, Moleşti, Serghieni, Tomeştii Noi, Tomeştii Vechi, Viişoara.

9. Raionul Făleşti – satele/comunele: Bocşa, Călineşti, Chetriş, Chetrişul Nou, Cuzmenii Vechi, Drujineni, Hînceşti, Horeşti, Hrubna Nouă, Izvoare, Lucăceni, Musteaţa, Năvîrneţ, Pruteni, Rediul de Jos, Rediul de Sus, Risipeni, Taxobeni, Socii Noi, Unteni, Valea Rusului, Vrăneşti.

10. Raionul Ungheni – oraşul Ungheni; satele/comunele: Blindeşti, Buciumeni, Buzduganii de Jos, Buzduganii de Sus, Cetireni, Cioropcani, Chirileni, Costuleni, Elizavetovca, Floreni, Floreşti, Floriţoaia Nouă, Floriţoaia Veche, Frăsineşti, Gherman, Grăseni, Grozasca, Măcăreşti, Mănoileşti, Medeleni, Morenii Noi, Morenii Vechi, Novaia Nicolaevca, Petreşti, Rezina, Sculeni, Semeni, Stolniceni, Şicovăţ, Todireşti, Unţeşti, Valea Mare, Vulpeşti, Zagarancea.

11. Raionul Nisporeni – satele/comunele: Băcşeni, Bălăureşti, Bărboieni, Brătuleni, Călimăneşti, Chilişoaia, Drojdieni, Grozeşti, Heleşteni, Isăicani, Luminiţa, Marinici, Odaia, Odobeşti, Selişteni, Soltăneşti, Şişcani, Valea-Trestieni, Zberoaia.

12. Raionul Hînceşti – satele/comunele: Călmăţui, Căţeleni, Cioara, Costeşti, Cotul Morii, Dancu, Feteasca, Frasin, Horjeşti, Ivanovca, Leuşeni, Marchet, Mingir, Nemţeni, Obileni, Pogăneşti, Sărăteni, Semionovca, Tălăieşti, Voinescu.

13. Raionul Leova – oraşul Leova; satele/comunele: Cupcui, Filipeni, Hănăşenii Noi, Nicolaevca, Romanovca, Sărata-Răzeşti, Sîrma, Tochile-Răducani, Tomai.

14. Raionul Cantemir – oraşul Cantemir; satele/comunele: Antoneşti, Cania, Ciobalaccia, Constantineşti, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Hîrtop, Hănăseni, Iepureni, Lărguţa, Leca, Plopi, Porumbeşti, Stoianovca, Taraclia, Ţiganca, Ţiganca Nouă, Toceni, Vîlcele.

15. Raionul Cahul – oraşul Cahul, satele/comunele: Alexandru Ioan Cuza, Andruşul de Jos, Badicul Moldovenesc, Brînza, Burlăceni, Chircani, Cîşliţa-Prut, Colibaşi, Cotihana, Crihana Veche, Cucoara, Giurgiuleşti, Greceni, Iujnoe, Larga Nouă, Larga Veche, Manta, Paicu, Paşcani, Roşu, Slobozia Mare, Tătăreşti, Treteşti, Vadul lui Isac, Văleni, Zîrneşti.

16. UTA Găgăuzia – oraşul Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga; satele/comunele: Avdarma, Beşghioz, Cazaclia, Cişmichioi, Chiriet-Lunga, Copceac, Etulia, Etulia Nouă, Vulcăneşti.

17. Raionul Taraclia – oraşul Taraclia, Tvardiţa; satele/comunele: Cairaclia, Chirilovca, Ciumai, Corten, Mirnoe, Musaitu, Valea Perjei, Vinogradovca.

18. Raionul Basarabeasca – oraşul Basarabeasca; satele/comunele: Abaclia, Bogdanovca, Carabetovca, Carabiber, Iordanovca, Iserlia, Ivanovca, Sadaclia.

19. Raionul Cimişlia – satele/comunele: Batîr, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche, Mihailovca, Troiţcoe.

20. Raionul Căuşeni – satele/comunele: Baimaclia, Opaci, Sălcuţa, Sălcuța Nouă, Săiţi, Taraclia, Tocuz, Ucrainca, Zaim, Zviozdocica.

21. Raionul Ştefan-Vodă – oraşul Ştefan-Vodă; satele/comunele: Alava, Antoneşti, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Copceac, Crocmaz, Feşteliţa, Lazo, Marianca de Jos, Olăneşti, Palanca, Purcari, Răscăieți, Răscăieții Noi, Semionovca, Slobozia, Ştefăneşti, Tudora, Volintiri, Viișoara.

22. Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului – municipiul Tiraspol, orașele: Camenca, Crasnoe (Slobozia), Dnestrovsc, Maiac, Tiraspolul Nou; satele/comunele: Afanasievca, Alexandrovca, Alexandrovca Nouă, Andreevca, Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Basarabca, Beloci, Bîcioc, Blijnii Hutor, Bodeni, Bosca, Broşteni, Bruslachi, Buschi, Butor, Butuceni, Calinovca, Caragaş, Carmanova, Caterinovca, Cerniţa, Chirov, Cobasna, Coicova, Colosova, Comisarovca Nouă, Constantinovca (Camenca), Constantinovca (Slobozia), Corotna, Coşniţa Nouă, Cotovca, Crasnaia Besarabia, Crasnencoe, Crasnîi Octeabri, Crasnîi Vinogradari, Crasnoe (Grigoriopol), Crasnogorca, Cuzmin, Dimitrova, Doibani I, Doibani II, Dubău, Fedoseevca, Frunză, Frunzăuca, Gherşunovca, Goian, Goianul Nou, Haraba, Harmaţca, Hîrtop, Hlinaia (Grigoriopol), Hlinaia (Slobozia), Hristovaia, Hruşca, Iagorlîc, Iantarnoe, Ivanovca, Jura, Lenin, Lîsaia Gora, Lunga Nouă, Marian, Mălăieşti, Mihailovca, Mihailovca Nouă, Mocearovca, Mocra, Mocreachi, Molochişul Mare, Molochişul Mic, Nezavertailovca, Nicolscoe, Novaia Jizni, Novocotovsc, Novosaviţcaia (loc.st.cf), Novovladimirovca, Ocniţa, Parcani, Pervomaisc (Rîbnița), Pervomaisc (Slobozia), Pîcalova, Plopi, Pobeda (Grigoriopol), Pobeda (Rîbnița), Podoima, Podoimiţa, Pohrebea Nouă, Popencu, Prioziornoe, Raşcov, Rotari, Sadchi, Severinovca, Slobozia-Raşcov, Socolovca, Solnecinoe, Sovietscoe, Stanislavca, Stroieşti, Sucleia, Suhaia Rîbniţa, Şevcenco, Şipca, Şmalena, Taşlîc, Ţîbuleuca, Uiutnoe, Ulmu, Ulmul Mic, Vadul Turcului, Valea Adîncă, Vasilievca (Dubăsari), Vasilievca (Rîbnița), Vărăncău, Vesioloe, Vinogradnoe, Vladimirovca (Rîbnița), Vladimirovca (Slobozia), Voitovca, Zaporojeţ.

Persoanele care locuiesc permanent în localităţile din zona de frontieră nu trebuie să posede permis de acces în zona de frontieră. Dovadă că persoana locuieşte în zona de frontieră serveşte buletinul de identitate a acestuia, care urmează să fie prezentat la solicitare poliţistului de frontieră.

Persoanele care nu locuiesc în zona de frontieră urmează să obţină permis de acces în zona de frontieră eliberat de către Poliţia de Frontieră.

Permisul de acces oferă titularului dreptul de a se afla în limita sectorului şi în perioada indicată în pemis, precum şi dreptul de a desfăşura activităţile autorizate.

Permisul de acces în zona de frontieră poate fi obţinut la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră sau la subdiviziunile teritoriale (Sectoarele Poliţiei de Frontieră). Actele ce urmează a fi prezentate pentru a obţine permisul în zona de frontieră sunt:
– buletinul de identitate însoţit de o copie;
– cererea de obţinere a permisului de acces în care se va indica scopul şi perioada;
– declaraţia pe răspundere personală a persoanei privind lipsa de încălcări anterioare ale legislaţiei ce se referă la frontiera de stat şi respectarea legislaţiei în timpul aflării în zona de frontieră.

Păşunatul, pescuitul, vânătoarea în zona de frontieră

Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adâncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior, este interzisă.
b) Vânătoarea în zona de frontieră până la limita de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior, se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Poliţia de Frontieră. Modul şi condiţiile de avizare a vânătorii de către Poliţia de Frontieră se stabilesc de Guvern.
c) Pescuitul în zona de frontieră este permis numai pe timp de zi, cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, respectându-se regulile şi restricţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
d) Păşunatul animalelor este permis, conform legislaţiei de mediu, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, pe timp de zi – până la fâșia de protecţie a frontierei de stat, iar pe timp de noapte – la cel puţin 500 metri faţă de aceasta.
e) Activităţile sportive şi de agrement în apele de frontieră şi în apropierea acestora se pot desfăşura cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră.
f) În cazurile dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei, în caz de situaţii excepţionale apărute în zona de frontieră sau dacă persoana are antecedente penale nestinse ori a încălcat anterior regimul frontierei de stat sau regimul zonei de frontieră, activităţile menţionate la lit.b) – e), pot fi temporar interzise de către Poliţia de Frontieră.

SURSA: border.gov.md


Articolul precedentUn bărbat din satul Cosăuți a trecut înotând hotarul de pe Nistru
Articolul următorVIDEO: Momentul impactului de la Racovăț a fost surprins de o cameră de înregistrare
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.