Elena NANIEVA: UN IZVOR DE TALENTE — ȘCOALA DE ARTE „EUGEN COCA”

0
207
Corul de copii "Belcanto"

Una din primele școli muzicale din Republica Moldova, astăzi Școala de Arte „Eugen Coca” din municipiul Soroca, împlinește 75 de ani de la fondare. Totul a început în îndepărtatul 24 decembrie 1944, cu domnul Mecislav Vitcovschii în funcția de director și patru profesori. La începuturi au fost 27 de elevi, care studiau pianul și vioara, iar astăzi aici își fac studiile circa 270 de copii… Cu ocazia frumoasei aniversări, vă propunem un interviu cu doamna Elena NANIEVA, profesoară la această prestigioasă instituție de artă.

− Doamnă Nanieva, orice instituție își construiește viitorul pe temeliile ridicate în trecut și prezent. Școala de Arte din Soroca nu este o excepție și ar fi bine să începem discuția cu un mic excurs în istorie…
− Fără îndoială, generațiile de astăzi, inclusiv cititorii Dumneavoastră, trebuie să știe cum a fost trecutul instituției pe care o reprezint și acest trecut a fost, cu siguranță, unul glorios. Or, actuala Școală de Arte din Soroca poate fi numită, fără nici un fel de exagerare, un adevărat izvor de talente. În ziua fondării, 24 decembrie 1944, aici se predau doar obiecte muzicale, și anume — pianul și vioara. Colectivul pedagogic era creat din domnul Mecislav Vitcovschii — director și trei pedagogi, Raisa Șatan și Eugenia Juc — pian și Victor Joian — vioară… În anul 1988, instituția și-a schimbat denumirea în „Școala de Arte Pentru Copii din orașul Soroca”, iar in anul 1994 instituției I s-a conferit numele ilustrului compozitor Eugen Coca, pământeanul nostru. Pe parcursul anilor, zeci de pedagogi și muzicologi au pus umărul la dezvoltarea școlii, cum ar fi: profesorii de pian — Dușcher I., Juc E., Vinear M., Lebedeva L., Rotova L., Caț S.; profesorii de vioară — Joian V., Revenco F., Colesnikov V.; profesoara de violoncel Vorsovscaia L.; profesorii de acordeon Andrievskii M., Vitcovschii M., Bejenari V.; profesorii de teorie muzicală și solfegiu Mândrean A.; profesoara de cor Kuzicova N. Bineînțeles, numărul celor care au proslăvit școala este mai mare.

− Acei care au pus temeliile școlii, dar și miile de elevi care au trecut pragul instituției se pot bucura de faptul că lucrurile bune au avut continuitate și astăzi Școala de Arte „Eugen Coca” din Soroca se numără printre cele mai bune din Republica Moldova. Ce ne puteți spune despre prezentul instituției, despre acei care „ară acest câmp plin de talente”?
− În acești ani, instituția au absolvit-o peste 2600 de copii. Și dacă prezentul sună bine, meritul cel mare aparține directorilor, celor care au fost la cârma instituției: Garanin F., Coromâslicenco A., Lebedev L., Petrovici R., Ovseanikov V., Berbeci I., Ceban V., iar pe parcursul ultimilor 15 ani — Zeablițcaia L. La înălțimea așteptărilor a fost și colectivul de pedagogi, care a depus și depune suflet în ceea ce privește educația muzicală a noilor generații și care actualmente au o vechime medie de muncă de 35 ani. Școala prețuiește valorile sale, tradițiile temeinice ale procesului educațional, devotamentul față de principiile clasice ale pedagogiei muzicale, se mândrește de activitatea pedagogilor veterani: Tolmaciov S., Serebreanaia O., Losi M., Nanieva E., Gnatiuc S., Tarnovețcaia I., Zeablițcaia L., Covalschi I., Gusan T., Costinskaia E., Damașcan L., Dabija O., Șponica E. Activitatea școlară este bazată pe principiile metodologice clasice, colectivul profesoral este deschis spre asimilarea noilor tendințe și metode de predare elaborate în pedagogie. Fiecare profesor este în permanentă căutare a unor metode individuale care să asigure eficacitatea procesului de instruire. Pedagogii fac schimb de experiență profesională în cadrul orelor demonstrative, seminarelor și concursurilor la nivel raional, republican și internațional.

− Apropo, din câte cunosc, majoritatea pedagogilor sunt foști absolvenți ai școlii…
− Este adevărat. La ziua de astăzi, din cei 25 de profesori 19 sunt absolvenți ai școlii noastre. Ba mai mult, pe parcursul celor 75 de ani școala noastră au absolvit-o, după cum spuneam mai sus, circa 2600 de elevi, dintre care peste 600 și-au ales profesia de muzician. Aceasta înseamnă că absolvenți de-ai noștri puteți găsi în multe instituții de profil din Republica Moldova.

Discipolii Școlii de Arte „E. Coca”

− 75 de ani în urmă se studiau doar două instrumente muzicale, dar câte se studiază în prezent?
− Și din acest punct de vedere evoluția a fost una spectaculoasă. Elevii studiază la diferite instrumente la secţiile precum ar fi pianul — șefa secţiei Elena Nanieva, vioară/chitară — șeful secţiei Sviatoslav Tolmaciov, instrumente populare (acordeon, ţambal) — șefa secţiei Eleonora Şponica, instrumente aerofone — șeful secţiei Tudor Pârlii, teorie — șefa secţiei Angela Rezuş, arta dramatică — profesoară Lucia Bazic. În afara orelor de specialitate, elevii sunt instruiţi şi în colective artistice, cum ar fi Corul claselor întâi ”Licuricii”, conducător Svetlana Zakharenca; Corul claselor mici ”DoReMIcii”, conducător Angela Rezuş; Corul claselor superioare ”Belcanto”, conducător Ludmila Samarin; Ansamblul folcloric, conducător Svetlana Zakharenko; Orchestra fluieraşilor, conducător Vladimir Zagaevschi; Orchestra de suflat ”Fanfara”, conducător Vladimir Zagaevschi; Orchestra de muzică populară, conducător Ion Alexei; Ansamblul acordeoniştilor, conducător Ion Alexei.

− Dacă e să tragem o concluzie pe baza celor spuse de Dvs., am tot dreptul să afirm că viitorul Școlii de Arte „Eugen Coca” din Soroca sună bine. Și pentru a întregi această prezicere chiar o să vă rog să le spuneți și cititorilor noștri despre ultimele succese ale discipolilor școlii.
− Fac acest lucru cu mare plăcere, dar vreau să știți că mai jos voi vorbi numai despre cele mai răsunătoare succese din ultimii cinci ani… Așadar, la concursul de interpretare instrumentală „V. Patereu”, ediția 16, or. Drochia, 25.05.2014 — Diplomă de gradul 2 Solovei C. (profesori Zagaevschii V., Purici E.); Diploma de gr. 2 — Cupco A., vioară (Tolmaciov S., Curocichina T.); Concursul de interpretare artistică ”Speranțele muzicii naționale”, ed. 17, or. Drochia, 26.05.2018 — Premiul 1 Vlas C. (Zagaevskii V., Tarusov T.) și Premiul 3 Luța I. (Pîrlii T., Purici E.); Festivalul-concurs Național al interpreților fluierari și al formațiilor, s. Corjova 24.07. 2016 — Premiul 2 Zagaevschii V., Premiul 3 Vlas C. (maestru de concert Tarusov T.), Premiul mare ansamblul ”Fluierarii”, Premiul 2 Zagaevschii V. și Premiul 3 — Vlas C. (Tarusov T.); Concursul Național al Colectivelor și Ansamblurilor instrumentale „Tinere Talente”, mun. Chișinău 26.04.2015 — Premiul 2 orchestra de instrumente populare conducător artistic Alexei I., Tarusov T., în anul 2018 — mențiune; Concursul Republican de interpretare artistică ”Tinere Talente”, mun. Chișinău 2016 — Diploma de gr. 3 Cupco A., vioară (Tolmaciov S.); Concursul Republican de interpretare artistică ”Tinere Talente”, mun. Chișinău 20.04.2019 — Luța I. mențiune (Pîrlii F., Purici E.); Concursul Republican ”Paderevskii”, 2014 — mențiune Spatarel E., pian (Gnatiuc S.); Concursul Republican „A. Lucinschi” 2015 — Diploma finaliștilor pentru participare Lupu V. (Dabija O.); Concursul Național de interpretare instrumentală ”Micul virtuoz”, or. Călăraș, 23.03.2018 Diploma de mențiune Groza V., pian (pr. Damașcan L.); Concursul International al tinerilor interpreți ”Квiтневе intermezzo”, or. Iampol, Ucraina 28.04.2017 — Premiul 1 — Groza V. pian (prof. Damașcan L.), Premiul 2 — Lupu V. pian (Dabija O.), Mențiune pian Andrievscaia A. (Purici E.), Premiul 3 Celac A. vioara (GusanT., Purici E.) și Premiul 3 Luța I., clarinet (Pîrlii, Purici E.); Concursul International al tinerilor interpreți ”Квiтневе intermezzo”, or. Iampoli, Ucraina 28.04.2017 — 28.05.2018 — Premiul 1 Lupu V. pian (Dabija O.), Premiul 2 Luța I. clarinet (Pîrlii F.,Purici E.) și premiul 2 Vlas C. (Zagaevschii V.,Purici E.); Concursul Raional ”Tinere Talente” or. Soroca — Secția pian: 2014 — premiul 1 Solovei R. (Tarnovețcaia I.), premiul 2 Plitoc M., pian (Gnatiuc S.); 2015 — premiul 1 Nicuța V. (Gnatiuc S.) Premiul 1 Lungu I. (Tarnovețcaia I.) premiul 2 Solovei R., Ursache I.; 2016 — premiul 1 Lupu V., (Dabija O.), Premiul 1 Pogorevici E., (Volcovinsci E.) Premiul 2 Ursu D., (Volcovinscii E.) Premiul 2 Nicuța V. (Gnatiuc S.) 2017 — premiul 2 Groza V. (Damașcan L.) 2018 — Premiul 1 Spatarel E. (Gnatiuc S.), 20.04.2019 — premiul 1, pian Spatarel E. (Gnatiuc S.), Premiul 2 Crețu T. (Nanieva E.), premiul 2 Țușca A. (Gnatiuc S.), premiul 3 Pascari D.; Secția instrumentelor aerofone: Premiul 1 Ceban M. (Pîrlii F.) premiul 3 Pînzari I.; Secția corzi: 2 0.04.2019 — Premiul 1 Crețu M. vioara, Iscra I. (Tolmaciov S.), Premiul 2 Rudei C., luchian X. (Tolmaciov S.) Morgun A. (Gusan T.), Premiul 3 Pușcaș M. (Gusan T.); Secția instrumentelor populare: Premiul 2 Mîndru M., acordeon (Covalschi I.), premiul 3 — Carp C., Revenco E. (Șponica E.), Buruian Ș., Premiul 3 Guțu I.(Covalschi I.);  Festivalul-concurs raional de muzică sacră, or. Soroca, 2014, Premiul 2 Corul „Belcanto” (Samarin L.); 2015 Premiul 2 Corul mic „DoReMici” (Rezuș A.); Premiul 2 Corul „Belcanto” (Samarin L.); 2016 — Premiul 1 Corul mic „DoReMici” (Rezuș A.); Premiul 2 Corul „Belcanto” (Samarin L.); 2017, 2019 Premiul mare — Corul „Belcanto” (Samarin L.); Concursul Național de muzică corală, mun. Chișinău, ed. 4, 2017 — Premiul 2 și simpatia publicului Corul mic „DoReMici” (Rezuș A.); Olimpiada republicană la disciplinele muzical-teoretice „Loghin Țurcanu”, or. Ialoveni, ed. 9, 2018: — Crețu R. (Rezuș A.) Premiul 3; Colocviul zonal de creație „Accentul FORTE”, „Test la cunoștințe” la teoria muzicală, mun. Bălți, 2019, Rudei C. (Rezuș A.) — Diplomă de gradul 2; Lupu V., Țușca O. (Samarin L.) — Diplomă de gradul 3; Echipa „Belcanto”: Lupu V., Țușca O., Braniște V., Rău C. (Samarin L) — Premiul 3.

Corul de copii Belcanto

− Aș vrea să vă întreb de corul „Belcanto”, care este foarte cunoscut nu doar în Republica Moldova, dar și peste hotare.
− Aveți dreptate. Acest colectiv a obținut rezultate foarte frumoase: Festivalul Internațional „Personalități Creștine: virtuți și sfințenie”, mun. Chișinău, ediția a II-a, 2017 — Premiul I; Festivalul-concurs „O, ce veste minunată…”, Botoșani, România, 2018 — Premiul I; Festivalul-concurs național „Hora primăverii”, mun. Chișinău, ediția a V-a, 2018 — Premiul III; Festivalul-concurs național „Teodor Țurcanu”, or. Rezina, ediția a IV-a, 2019 — Premiul mare; Festivalul-concurs internațional pentru tineret „Gavriil Musicescu”, Iași, România, ediția a VII-a, 2019 — Premiul II; Festivalul național de muzică corală „A ruginit frunza din vii”, mun. Chișinău, ediția a XII-a, 2018 — Diploma de aur; ediția a XIII-a, 2019 — Diploma de aur; Festivalul-concurs Coral al Cântecului Național Românesc, ediția a V-a, Botoșani, România, 2019 — Premiul I.

− Reieșind din cele spuse mai mult, nu este de mirare că mulți absolvenți ai școlii și-au găsit un loc „sub soarele muzicii” și aici, în Republica Moldova, și peste hotare.
− Mi se pare logic acest lucru, fiindcă la noi calitatea pregătirii elevilor a fost pe primul plan. Astfel, absolventa noastră L. Bazileva activează în orașul Glazov din Udmurtia, A. Untura în Israel, C. Postolachi în SUA, la Chikago, N. Gafenco în Ucraina, la Kiev,Svetlana Danilov în Austria,Vienna. În Republica Moldova avem destui absolvenți cu renume: Tetelea M. — conferențiar universitar, Maestru în Arte, directoarea Filarmonicii pentru copii din Bălți; Andrieș V., profesor universitar, șef de catedră la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, dirijor al orchestrei simfonice AMTAP; Pilipețchii S., solist al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, doctor în studiul Artelor și culturologie, lector universitar; Vodeaniuc Iu., solistă a Orchestrei Simfonice a Sălii cu Orgă, solistă a Național Yoth Orchestra. 13 absolvenți activează în colegii muzical-pedagogice de specialitate — Ivancenco V., Telcova (Reaboi), Vișniovaia (Ganea) T., Anisina (Șportco) E., Basistaia T., Rusnac G., Tacu A., Cebotari S., Grinșpun I., Arsenii M., Gordânscaia A., Colțova A.,Vasilcova M. 26 de absolvenți își continuă acum studiile muzicale — Zimens A., Cupco A., Boico M., Crețu R., Solovei, R., Chiriac A., Sandu C., Țușca D., Luța I., Pșenicinii C., Groza D., Ceban V., Ursu A., Celac A., Sandu A., Teleatnic C., Samarin A., Ceban I., Alexei D., Cerchez A., Lungu I., Chiosa D., Boldescu M., Boldesco A., Lungu D.

− Vă mulțumesc, stimată doamnă Elena Nanieva, pentru această informație amplă și, în numele Dvs., urez colectivului Școlii de Arte „Eugen Coca” din Soroca mult succes în continuare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.