Soroca în trecut şi prezent V

Şi aci populaţia era deosebită în clase cum a existat în curgerea istoriei: boeri, boerinaşi, mazâli, răzeşi, ruptaşi de cămară, ruptaşi de visterie şi breslaşi. Împroprietărirea ţăranilor de jure în 1861 la 2 Februarie, şi făcută pe la 1869 a schimbat faţa judeţului. Cu toată încăpăţânarea boerilor proprietari, cari aduceau ca motiv că dacă se […]